Спосіб одержання розчинного добрива “едем-м” на основі фільтрату із твердих побутових відходів міст (варіанти) та спосіб обробки насіння та вегетативної маси розчинним добривом “едем-м”

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб одержання добрива на основі фільтрату із твердих побутових відходів міст, який відрізняється тим, що у фільтраті додатково розчиняють карбамід, калій хлористий або натрій хлористий, аміачну селітру, біогенні макро- та мікроелементи в хелатній формі та регулятори росту рослин, при такому співвідношенні компонентів, мас. част.: 1 : 0,555 : (0,497 або 0,388) : 0,533 : 0,111 : (0,011-0,022).

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у фільтраті додатково розчиняють гумат натрію або гумат калію, або лінгогумат у кількості відносно фільтрату, мас. част. - (0,0625-0,111) або (0,0625-0,11), або (0,0625-0,111).

3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що у фільтраті додатково розчиняють калій фосфорнокислий одно-, або дво-, або тризаміщений у кількості відносно фільтрату, мас. част. - 0,28.

4. Спосіб за пп. 1-3, який відрізняється тим, що як регулятори росту рослин використовують Ендофіт L-1 або Ендофіт L-1M, або Неофіт, або Неофіт М.

5. Спосіб одержання добрива на основі фільтрату із твердих  побутових відходів міст, який відрізняється тим, що у фільтраті додатково розчиняють калій хлористий або натрій хлористий, аміачну селітру, біогенні макро- та мікроелементи в хелатній формі, гумат натрію або гумат калію, або лінгогумат, при такому співвідношенні компонентів, мас. част.: 1: (0,218-0,35) або (0,28-0,448) : 0,480 : 0,1 : (0,062-0,1), або (0.062-0,1, або (0,06-0,1).

6. Спосіб за п.5, який відрізняється тим, що у фільтраті додатково розчиняють карбамід і регуляториросту рослин у кількості відносно фільтрату, мас. част.: (0,25-0,444) і (0,006-0,012).

 7. Спосіб за п. 5 або 6, який відрізняється тим, що у фільтраті додатково розчиняють калій фосфорнокислий одно-, або дво-, або тризаміщений у кількості відносно фільтрату, мас. част. - 0,28.

8. Спосіб за пп. 5-7, який відрізняється тим, що як регулятори росту рослин використовують Ендофіт L-1 або Ендофіт L-1M, або Неофіт, або Неофіт М.

9. Спосіб обробки насіння розчинним добривом на основі фільтрату із твердих побутових відходів міст, який відрізняється тим, що як розчинне добриво використовують добриво, одержане за пп. 1-4 або 5-8 з нормою витрати до 30 л/т.

10. Спосіб обробки вегетативної маси рослин розчинним добривом на основі фільтрату із твердих побутових відходів міст, який відрізняється тим, що як розчинне добриво використовують добриво, одержане за пп. 1-4 або 5-8 з нормою витрати до 50 л/га.

Текст

1. Спосіб одержання добрива на основі фільтрату із твердих побутових відходів міст, який відрізняється тим, що у фільтраті додатково розчиняють карбамід, калій хлористий або натрій хлористий, аміачну селітру, біогенні макро- та мікроелементи в хелатній формі та регулятори росту рослин, при такому співвідношенні компонентів, мас. част.: 1 : 0,555 : (0,497 або 0,388) : 0,533 : 0,111 : (0,011-0,022). 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у фільтраті додатково розчиняють гумат натрію або гумат калію, або лінгогумат у кількості відносно фільтрату, мас. част. - (0,0625-0,111) або (0,06250,11), або (0,0625-0,111). 3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що у фільтраті додатково розчиняють калій фосфорнокислий одно-, або дво-, або тризаміщений у кількості відносно фільтрату, мас. част. - 0,28. 4. Спосіб за пп. 1-3, який відрізняється тим, що як регулятори росту рослин використовують Ендофіт L-1 або Ендофіт L-1M, або Неофіт, або Неофіт М. 2 (19) 1 3 Винахід належить до області технологій одержання та застосування розчинних органомінеральних добрив, які можна використовувати в різних областях народного господарства. Спосіб одержання та застосування цих добрив в літературі не описано. Найближчими аналогами даного способу є спосіб одержання розчинного добрива "Вермистим", який отримують екстракцією лужними реагентами вермикомпосту (Пат. України № 24334,1998 р., Бюл. № 5,1998p.). До основної переваги даного способу можна віднести те, що дані добрива типу "Едем-М" отримують із фільтрату твердих побутових відходів. Це дозволяє уникнути накопичення розчинних стоків із цих відходів (зменшити затрати на цінні угоди), а також зменшити вірогідність проникнення цих стоків в підгрунтові води, які можуть нанести шкоди населенню, яке проживає поблизу цих місць. Заявлюване добриво по своїй біологічній активності не поступається "Вермистиму" (табл. 1). В основу винаходу поставлена задача створення дешевого, доступного та високоефективного розчинного органо-мінерального добрива "ЕдемМ". Поставлена задача вирішується шляхом розчинення в фільтраті із твердих побутових відходів міст додатково: - карбамід, біогенні мікро-, макроелементи в хелатній формі, калій і натрій хлористі та аміачну селітру, калій фосфорнокислий (одно-, дво-) і тризаміщений, гумат натрію (калію) або лігногумат, регулятори росту рослин (Ендофіт L-1, Ендофіт L1M, Неофіт, Неофіт-М); - карбамід, біогенні мікро-, макроелементи в хелатній формі, калій або натрій хлористі та аміачну селітру, калій фосфорнокислий (одно-, дво-) і тризаміщений, гумат натрію (калію) або лігногумат, регулятори росту рослин (Ендофіт L-1, Ендофіт L1M, Неофіт, Неофіт-М); - карбамід, біогенні мікро-, макроелементи в хелатній формі, калій і натрій хлористі та аміачну селітру, гумат натрію (калію) або лігногумат, регулятори росту рослин (Ендофіт L-1, Ендофіт L-1M, Неофіт, Неофіт-М); - карбамід, біогенні мікро-, макроелементи в хелатній формі, калій або натрій хлористі та аміачну селітру, гумат натрію (калію) або лігногумат, регулятори росту рослин (Ендофіт L-1, Ендофіт L1M, Неофіт, Неофіт-М); - карбамід, біогенні мікро-, макроелементи в хелатній формі, калій або натрій хлористі та аміачну селітру, регулятори росту рослин (Ендофіт L-1, Ендофіт L-1M, Неофіт, Неофіт-М); - карбамід, біогенні мікро-, макроелементи в хелатній формі, калій і натрій хлористі та аміачну селітру, регулятори росту рослин (Ендофіт L-1, Ендофіт L-1М, Неофіт, Неофіт-М); - калій або натрій хлористі та аміачну селітру, біогенні мікро-, макроелементи в хелатній формі, гумат натрію (калію) або лігногумат; - калій і натрій хлористі та аміачну селітру, біогенні мікро-, макроелементи в хелатній формі, гумат натрію (калію) або лігногумат у наступному співвідношенні компонентів: 95335 4 - 1:0,125:1,12 або 0,875:1,2:1, або 1, або 1:0,25, або 0,25:0,025-0,05, або 0,025-0,05, або 0,025-0,05, або 0,025-0,05; - 1:0,125:1,12-0,875-2,4:1 або 1, або 1:0,25, або 0,25:0,025-0,05, або 0,025-0,05, або 0,025-0,05, або 0,025-0,05; - 1:0,125 або 0,125:1,12-0,875-2,4:0,25, або 0,25:0,025-0,05, або 0,025-0,05, або 0,025-0,05, або 0,025-0,05; - 1:0,125 або 0,125:1,12, або 0,875-1,2:0,25, або 0,25:0,025-0,05, або 0,025-0,05, або 0,025-0,05, або 0,025-0,05; -1:0,2 або 0,2:0,896, або 0,7-0,96:0,02-0,04, або 0,02-0,04, або 0,02-0,04, або 0,02-0,04; - 1:0,2 або 0,2:0,896-0,7-1,92:0,02-0,04, або 0,02-0,04, або 0,02-0,04, або 0,02-0,04; - 1 або 0,784-1,07:0,223:0,223, або 0,223; - 1-0,784-2,14:0,111:0,223 або 0,223 і подальшого використання даного розчинного добрива для обробки насіння і/або вегетативної маси рослин з нормою витрати до 30 л/т або до 50 л/т. Для кращого розуміння опису матеріалів заявки приводяться конкретні приклади. Приклад 1. Спосіб одержання розчинного добрива "Едем-М-1". В двогорлому реакторі, ємністю 2 л, в 0,45 л фільтрату, одержаного із твердих побутових відходів, розчиняють при температурі до 95 °C 0,175 кг натрію хлористого або 0,224 кг калію хлористого і 0,240 кг аміачної селітри, 0,25 кг карбаміду, 0,05 кг біогенних мікро-, макроелементів в хелатній формі (Рексолін ABC або Реаком С) та 10 мл Неофіту або Неофіту-М (в разі використання даного добрива для обробки насіння), або 5 мл Неофіту, або Неофіту-М (в разі використання його по вегетації). Розчин доводять до об'єму 1 л за рахунок фільтрату, потім фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 2. Спосіб одержання розчинного добрива "Едем-М-2". В двогорлому реакторі, ємністю 3 л, в 0,8 л фільтрату, одержаного із твердих побутових відходів, розчиняють при температурі до 95 °C 0,224 кг калію хлористого, 0,175 кг натрію хлористого, 0,480 кг аміачної селітри, 0,2 кг карбаміду, 0,05 кг гумату натрію або лігногумату, 0,025 кг біогенних мікро-, макроелементів в хелатній формі (Рексолін ABC або Реаком С) та 10 мл Неофіту, або Неофіту-М, або Ендофіту-L-1, або Ендофіту-L-1M (в разі використання даного добрива для обробки насіння), або 5 мл Неофіту, або Неофіту-М, або Ендофіту-L-1, або Ендофіту-L-1 м (в разі використання його по вегетації). Розчин доводять до об'єму 1,5 л за рахунок фільтрату, потім фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 2А. Спосіб одержання розчинного добрива "Едем-М-2А". В двогорлому реакторі, ємністю 2 л, в 0,45 л фільтрату, одержаного із твердих побутових відходів, розчиняють 0,224 кг калію хлористого або 0,175 кг натрію хлористого та 0,240 кг аміачної селітри, 0,2 кг карбаміду, 0,05 кг гумату натрію, або лігногумату, 0,025 кг біогенних мікро-, макрое 5 лементів в хелатній формі та 10 мл Неофіту, або Неофіту-М, або Ендофіту-L-1, або Ендофіту-L-1M (в разі використання даного добрива для обробки насіння), або 5 мл Неофіту, або Неофіту-М, або Ендофіту-L-1, або Ендофіту-L-1M (в разі використання його по вегетації). Розчин доводять до об'єму 1,0 л за рахунок фільтрату, потім фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 3. Спосіб одержання розчинного добрива "Едем-М-3". В двогорлому реакторі, ємністю 2 л, в 0,8 л фільтрату, одержаного із твердих побутових відходів, розчиняють при температурі до 95 °C 0,224 кг калію хлористого, 0,175 кг натрію хлористого, 0,480 кг аміачної селітри, 0,25 кг карбаміду, 0,025 кг біогенних мікро-, макроелементів в хелатній формі (Рексолін ABC або Реаком С) та 10 мл Неофіту, або Неофіту-М, або Ендофіту-L-1, або Ендофіту-L-1M (в разі використання даного добрива для обробки насіння), або 5 мл Неофіту, або Неофіту-М, або Ендофіту-L-1, або Ендофіту-L-1M (в разі використання його по вегетації). Розчин доводять до об'єму 1,5 л за рахунок фільтрату, потім фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 4. Спосіб одержання розчинного добрива "Едем-М-4". В двогорлому реакторі, ємністю 2 л, в 0,45 л фільтрату, одержаного із твердих побутових відходів, розчиняють 0,2 кг карбаміду, 0,05 кг гумату натрію або лігногумату, 0,2 кг калію фосфорнокислого тризаміщеного, 0,025 кг біогенних мікро-, макроелементів в хелатній формі (Рексолін ABC або Реаком С), 0,224 кг калію хлористого, або 0,175 кг натрію хлористого і 0,240 кг аміачної селітри та 10 мл Неофіту, або Неофіту-М, або Ендофіту-L-1, або Ендофіту-L-1м (в разі використання даного добрива для обробки насіння), або 5 мл Неофіту, або Неофіту-М, або Ендофіту-L-1, або Ендофіту-L-1M (в разі використання його по вегетації). Розчин доводять до об'єму 1,0 л за рахунок фільтрату, потім фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 5. Спосіб одержання розчинного добрива "Едем-М-5". В двогорлому реакторі, ємністю 3 л, в 0,8 л фільтрату, одержаного із твердих побутових відходів, розчиняють 0,224 кг калію хлористого, 0,175 кг натрію хлористого і 0,480 кг аміачної селітри, 0,2 кг карбаміду, 0,05 кг гумату калію або лігногумату, 0,2 кг калію фосфорнокислого тризаміщеного, 0,025 кг біогенних мікро-, макроелементів в хелатній формі та 10 мл Неофіту, або Неофіту-М, або Ендофіту-L-1, або Ендофіту-L-1м (в разі використання даного добрива для обробки насіння), або 5 95335 6 мл Неофіту, або Неофіту-М, або Ендофіту-L-1, або Ендофіту-L-1м (в разі використання його по вегетації). Розчин доводять до об'єму 1,5 л за рахунок фільтрату, потім фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 6. Спосіб одержання розчинного добрива "Едем-М-6". В двогорлому реакторі, ємністю 2 л, в 0,5 л фільтрату, одержаного із твердих побутових відходів, розчиняють 0,224 кг калію хлористого або 0,175 кг натрію хлористого та 0,240 кг аміачної селітри, 0,05 кг біогенних мікро-, макроелементів в хелатній формі, 0,05 кг гумату калію (натрію), або лігногумату. Розчин доводять до об'єму 1,0 л за рахунок фільтрату, потім фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 7. Спосіб одержання розчинного добрива "Едем-М-7". В двогорлому реакторі, ємністю 3 л, в 0,8 л фільтрату, одержаного із твердих побутових відходів, розчиняють 0,224 кг калію хлористого, 0,175 кг натрію хлористого та 0,480 кг аміачної селітри, 0,025 кг біогенних мікро-, макроелементів в хелатній формі (Рексолін ABC або Реаком С) та 0,05 кг гумату натрію (калію), або лігногумату. Розчин доводять до об'єму 1,5 л за рахунок фільтрату, потім фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 8. Вивчення впливу розчинних добрив на продуктивність сільськогосподарських культур. Дослід – польовий. Об'єкт досліджень – пшениця, цукровий буряк, соняшник, картопля. Ґрунт – слабкокислий ph-5,6-6,2, вміст в ґрунті біогумусу 1,7-2,0. Обробку насіння проводили шляхом напіввологого протруєння, норма витрати робочого розчину: для пшениці – 15 л/т, для соняшника – 40 л/т, для картоплі – 30 л/т, для цукрового буряку – 40 л/т. Вегетативну масу рослини обробляли розчинами препаратів у фазу: пшениця – початок виходу в трубку, соняшник – 5-8 листочків, картопля – початок бутонізації, цукровий буряк – змикання листочків в рядку, при нормі витрати робочого розчину до 400 л/га. 2 Площа облікових ділянок – 20 м , повторність – 4-разова. Контрольні варіанти обробляли водою. Схема дослідів та результати представлені в табл. Аналіз одержаних результатів, представлених в табл. 1, свідчать про те, що продуктивність різних сільськогосподарських культур збільшується від застосування заявлених добрив до 22 % відносно контролю. 7 95335 8 Таблиця Вивчення впливу органо-мінеральних добрив типу "Едем-М" на продуктивність с/г культур Препарат Контроль – вода Вермистим – аналог Едем-М-1 Едем-М-2 Едем-М-2А Едем-М-3 Едем-М-4 Едем-М-5 Едем-М-6 Едем-М-7 Витрати і продуктивність сільськогосподарських культур Пшениця цукровий буряк соняшник картопля приріст приріст норма приріст норма приріст до норма норма до контдо конт- витрат до конт- витрат витрат ц/га витрат ц/га ц/га ц/га контролю ролю ролю ролю л/т, л/т, л/т, л/га л/т, л/га л/га ц/га % ц/га % л/га ц/га % ц/га % – 28,2 – – – 235,1 – – – 17,3 – – – 171,4 – – – 28,1 – – – 235,3 – – – 17,2 – – – 171,2 – – 8 30,7 2,5 8,8 20 257,7 22,6 9,6 20 19,0 1,7 10,1 10 189,9 18,5 10,8 20 31,0 2,9 10,5 30 262,1 26,8 11,4 40 19,3 2,1 12,1 35 192,1 20,9 12,2 8 31,8 3,6 12,7 20 272,5 37,1 15,8 20 19,7 2,4 14,1 10 197,3 25,9 15,1 20 32,6 4,5 16,1 30 279,8 44,5 18,9 40 19,8 2,6 15,4 35 200,8 29,6 17,3 8 32,4 4,2 14,8 20 273,0 37,9 16,1 20 20,0 2,7 15,8 10 199,0 27,6 16,1 20 33,1 5,0 17,9 30 278,6 43,3 18,4 40 20,0 2,8 16,1 35 201,8 30,6 17,9 8 32,4 4,2 15,1 20 274,4 39,3 16,7 20 20,0 2,7 15,9 10 200,0 28,6 16,7 20 33,2 5,1 18,2 30 279,8 44,5 18,9 40 20,1 2,9 16,8 35 202,4 31,2 18,2 8 32,1 3,9 13,8 20 276,0 40,9 17,4 20 19,9 2,6 15,1 10 200,0 28,6 16,7 20 33,1 5,0 17,9 30 279,3 44,0 18,7 40 20,1 2,9 16,9 35 201,3 30,1 17,6 8 32,4 4,2 15,1 20 276,9 41,8 17,8 20 20,5 3,2 18,7 10 204,1 32,7 19,1 20 33,6 5,5 19,7 30 289,6 54,3 23,1 40 20,9 3,7 21,4 35 210,1 38,9 22,7 8 32,6 4,4 15,6 20 272,3 37,2 18,8 20 20,3 3,0 17,6 10 203,8 32,4 18,9 20 33,2 4,0 18,1 30 288,5 53,2 22,6 40 21,0 3,8 22,1 35 211,6 40,4 23,6 8 32,3 4,1 14,7 20 270,6 35,5 15,1 20 19,9 2,6 14,9 10 199,0 27,6 16,1 20 32,6 4,5 15,9 30 273,6 38,3 16,3 40 19,9 2,7 15,6 35 200,6 29,4 17,2 8 32,8 4,6 16,4 20 273,0 37,9 16,1 20 19,9 2,6 15,1 10 197,6 26,2 15,3 20 33,4 5,3 18,9 30 276,0 40,7 17,3 40 20,0 2,8 16,4 35 202,5 31,3 18,3 Комп’ютерна верстка Л. Купенко Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for the preparation of "edem-m" soluble fertilizer based on filtrate from solid domestic wastes of towns (variants) and process for the treatment of seeds and vegetative mass with "edem-m" soluble fertilizer

Автори англійською

Dulniev Petro Heorhiiovych, Bilokin Yevhen Mykolaiovych, Vasylenko Mykhailo Hryhorovych, Dulniev Oleksandr Petrovych

Назва патенту російською

Способ получения растворимого удобрения "эдем-м" на основе фильтрата из твердых бытовых отходов городов (варианты) и способ обработки семян и вегетативной массы растворимым удобрением "эдем-м"

Автори російською

Дульнев Петр Георгиевич, Билокинь Евгений Николаевич, Василенко Михаил Григорьевич, Дульнев Александр Петрович

МПК / Мітки

МПК: C05C 1/00, A01P 21/00, C05B 7/00, C05D 9/02, C05D 1/00, A01C 21/00, C05G 3/00, C05F 7/00, C05F 9/00

Мітки: розчинним, побутових, розчинного, вегетативної, добрива, добривом, обробки, едем-м, твердих, маси, варіанти, фільтрату, одержання, міст, насіння, відходів, спосіб, основі

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-95335-sposib-oderzhannya-rozchinnogo-dobriva-edem-m-na-osnovi-filtratu-iz-tverdikh-pobutovikh-vidkhodiv-mist-varianti-ta-sposib-obrobki-nasinnya-ta-vegetativno-masi-rozchinnim-dobrivom-e.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання розчинного добрива “едем-м” на основі фільтрату із твердих побутових відходів міст (варіанти) та спосіб обробки насіння та вегетативної маси розчинним добривом “едем-м”</a>

Подібні патенти