Спосіб діагностики ендометріозу яєчників у жінок репродуктивного віку

Номер патенту: 95259

Опубліковано: 10.12.2014

Автори: Гнатко Олена Петрівна, Самойлова Марія Валерія Віталіївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики ендометріозу яєчників у жінок репродуктивного віку, що включає сонографічне дослідження уражених яєчників, який відрізняється тим, що додатково проводять доплерометричне картування з визначенням різних варіантів допплерограми відповідно стадіям розповсюдження ендометріоїдного процесу та характеру кровоплину в яєчниках та стінках ендометріом і при відхиленні її показників в порівнянні з контролем діагностують ендометріоз яєчників у жінок репродуктивного віку.

Текст

Реферат: UA 95259 U UA 95259 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до галузі акушерства та гінекології, і може знайти широке застосування у діагностиці ендометріозу яєчників у жінок репродуктивного віку. Українська медична спільнота на початку третього тисячоліття з великою відповідальністю відноситься до стану репродуктивного здоров'я та генофонду нації в цілому. Ендометріоз патологічний процес: дисгормональний, імунозалежний та генетично обумовлений, під час якого за межами порожнини матки відбувається доброякісне розростання тканини, морфологічно та функціонально подібної до ендометрію [1,3,5] Висока частота його розповсюдження серед жінок фертильного віку, значний вплив на репродуктивну функцію та якість життя хворих зумовлюють необхідність вивчення ендометріозу яєчників [3,4,5,7]. За різними даними літератури, частота захворювання ендометріозом у жінок фертильного віку коливається в межах від 1 до 50 % [1,3]. В цілому вважається, що серед загальної популяції на ендометріоз хворіють приблизно 5-10 % жінок репродуктивного віку [7]. З метою діагностики ендометріоїдних кіст яєчників використовується ультразвукове сканування, поєднання якого з кольоровим доплерометричним картуванням підвищує чутливість та специфічність цього методу до 90 %. [6]. Необхідно підкреслити, що доплерометричне дослідження забезпечує неінвазивну оцінку мікроциркуляції яєчника взагалі та при наявності в ньому ендометріоїдних гетеротопій. Метод оснований на якісному та кількісному оцінюванні кровотоку яєчника з візуальним аналізом кольорового зображення кровотоку (кількість та якість зон васкуляризації в яєчнику) та дозволяє визначити спектральні параметри кровотоку (максимальну артеріальну швидкість, індекс резистентності, пульсаційний індекс, систоло-діастолічне співвідношення). Під час проведення ультразвукового сканування з використанням кольорового доплерометричного картування та доплерометрії визначено рівень порушень мікрогемоциркуляції у яєчникових артеріях та ендометріоїдних вогнищах в залежності від стадії розповсюдження хвороби. Найбільш близький до способу, що заявляється, та вибраний як прототип є спосіб діагностики ендометріозу яєчників у жінок репродуктивного віку, що включає проведення сонографічного дослідження уражених органів [2]. Проте цей спосіб не враховує додаткового проведення доплерометричного картування з визначенням різних варіантів доплерограм. В основу корисної моделі поставлена задача визначення ролі мікрогемодинамічних порушень у розвитку ендометріозу яєчників у жінок репродуктивного віку. Технічний результат полягає у підвищенні точності діагностики ендометріозу яєчників у жінок репродуктивного віку. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі, який включає сонографічне дослідження, згідно з корисною моделлю, додатково проводять доплерометричне картування з визначенням різних варіантів доплерограми відповідно стадіям розповсюдження ендометріоїдного процесу та характеру кровоплину в яєчниках та стінках ендометріом і при відхиленні її показників в порівнянні з контролем діагностують ендометріоз яєчників у жінок репродуктивного віку. До дослідження включено 152 жінки, які розділені на 3 групи. В І групу увійшли 60 жінок репродуктивного віку з І-ІІ стадіями ендометріозу яєчників, II групу склали 62 жінки з ІІІІVстадіями ендометріозу яєчників, згідно з класифікацією r-AFS [1,3], в III групу увійшли 30 здорових жінок репродуктивного віку. Було проведене комплексне дослідження, що включало загально-клінічні, інструментальні, сонографічне дослідження з доплерометричним картуванням та визначенням варіанта доплерограми у жінок репродуктивного віку з ендометріозом яєчників. Статистичну обробку отриманих даних проведено за допомогою критерій Стюдента. При аналізі доплерометричних порушень, встановлено у пацієнток І групи позиції активного кровотоку в дистальних відділах ендометріоїдних гетеротопій та тенденцію до посилення кровоплину у стромі яєчника. У пацієнток з III-IV стадіями ендометріозу яєчників (II клінічна група) спостерігались 2 типи кровопостачання ендометріом: гіперкінетичний з посиленням кровоплину в стромі яєчника та капсулі ендометріоми та гіпокінетичний з підвищенням периферійного судинного опору в досліджених структурах. Таким чином, визначення специфічних ознак ендометріом яєчників з виділенням різних варіантів доплерограм дозволяє детальніше спрогнозувати об'єм та спосіб оперативного втручання, а в поєднанні з морфологічним дослідженням видаленого матеріалу - таргетно розробити методику лікування. Результати досліджень дозволяють стверджувати, що порушення мікрогемоциркуляції відіграють важливу роль в прогресуванні ендометріоїдного ураження яєчників у жінок репродуктивного віку. 1 UA 95259 U 5 10 15 20 Спосіб було апробовано на базах кафедри акушерства і гінекології № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, на базі центру репродуктивної ендокринології Харківського ГУОЗ. Отримані позитивні результати дозволяють рекомендувати даний спосіб для застосування в гінекологічній практиці. Список використаної літератури. 1. Адамян Л.В., Кулаков В.И. Андреева Е.Н. Эндометриозы. - М.: Медицина, 2006. - 416 с. 2. Вовк І.Б., Чубей П.В., Кондратюк В.К., Подоляка Д.В. Пухлиноподібні ураження яєчників: етіологія, патогенез, діагностика та лікування.// Здоровье женщины - № 2 (78) 20013. - С. 11-18. 3. Генітальний ендометріоз у жінок репродуктивного віку.: Метод. Рекомендації. - К., 2005. С. 36. 4. Дубоссарская З.М. Актуальные проблемы эндометриоидной болезни.// Медицинские аспекты здоров'я женщины. - № 2. - 2006. - С. 4-7. 5. Інформаційний лист МОЗ України про нововведення в системі охорони здоров'я №3312012/ Вдовиченко Ю.П., Жилка Н.Я., Шевчук І.І. - К., 2012. 6. Moore I., Copley S., Morris I., Lindsel D., Golding S., Kennedy S. A systematic review of the accuracy in ultrasound in the diagnosis of endometriosis.// Ultrasound Obstet. Gynecol. 2002-20-p. 630-4. 7. Каминский В.В., Борис Е.Н., Суханова А.А., Коноплянко В.В. Эндометриоидная болезнь: как избежать гипердиагностики и ятрогении?//Doctor. - 2006. - № 5 (35). - С. 2-7. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 Спосіб діагностики ендометріозу яєчників у жінок репродуктивного віку, що включає сонографічне дослідження уражених яєчників, який відрізняється тим, що додатково проводять доплерометричне картування з визначенням різних варіантів допплерограми відповідно стадіям розповсюдження ендометріоїдного процесу та характеру кровоплину в яєчниках та стінках ендометріом і при відхиленні її показників в порівнянні з контролем діагностують ендометріоз яєчників у жінок репродуктивного віку. 30 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Hnatko Olena Petrivna

Автори російською

Гнатко Елена Петровна

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/00

Мітки: ендометріозу, репродуктивного, віку, яєчників, жінок, діагностики, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-95259-sposib-diagnostiki-endometriozu-yaehchnikiv-u-zhinok-reproduktivnogo-viku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики ендометріозу яєчників у жінок репродуктивного віку</a>

Подібні патенти