Пристрій для вакуумного сушіння термолабільної продукції рослинного походження

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для вакуумного сушіння термолабільної продукції рослинного походження, що складається з вакуумної камери з елементами кондуктивного нагрівання і стабілізації температури продукції, секціонованої камери продукції, теплообмінника-конденсатора водяної пари і вакуумного насоса, який відрізняється тим, що вакуумну камеру устатковано системою надвисокочастотної стабілізації температури і контролером для визначення і підтримки термодинамічних параметрів продукції у вакуумній камері, теплообміннику-конденсаторі і вакуумному насосі.

Текст

Реферат: Пристрій для вакуумного сушіння термолабільної продукції рослинного походження, що складається з вакуумної камери з елементами кондуктивного нагрівання і стабілізації температури продукції, секціонованої камери продукції, теплообмінника-конденсатора водяної пари і вакуумного насоса, причому вакуумну камеру устатковано системою надвисокочастотної стабілізації температури і контролером для визначення і підтримки термодинамічних параметрів продукції у вакуумній камері, теплообміннику-конденсаторі і вакуумному насосі. UA 94922 U (12) UA 94922 U UA 94922 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Пристрій для вакуумного сушіння термолабільної продукції рослинного походження належить до технологічного обладнання, яке призначене для сушіння вологовмісткої сировини та продукції і може бути використана в харчовій та мікробіологічній промисловостях. Відомий пристрій для сушіння [Стабников В.Н., Лысянский В.М., Попов В.Д. Процессы и аппараты пищевых производств. - М.: Агропромиздат, 1985. - С. 354, рис. XVIII-25], складається з вакуумної камери з елементами кондуктивного нагрівання і стабілізації температури продукції, секціонованої камери продукції, теплообмінника-конденсатора водяної пари і вакуумного насоса. Але даний пристрій має недоліком різнонаправленість градієнтів теплових і вологовмістких матеріальних потоків, що обмежує продуктивність процесів з порушенням температурної стабілізації і втратами вітамінних та біологічно активних компонентів. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення пристрою для вакуумного сушіння термолабільної продукції рослинного походження шляхом зміни конструкції, що приведе до однонаправленості градієнтів теплових і вологовмістких матеріальних потоків, підвищення продуктивності, температурної стабілізації і ліквідації втрат вітамінних та біологічно активних компонентів. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що пристрій для сушіння складається з вакуумної камери з елементами кондуктивного нагрівання і стабілізації температури продукції, секціонованої камери продукції, теплообмінника-конденсатора водяної пари і вакуумного насоса. Згідно з корисною моделлю вакуумну камеру пристрою устатковано системою надвисокочастотної стабілізації температури і контролером для визначення і підтримки термодинамічних параметрів продукції у вакуумній камері, теплообміннику-конденсаторі і вакуумному насосі. Причинно-наслідковий зв'язок між ознаками, що пропонуються, і результатом, що очікується, наступний. Устаткування вакуумної камери системою надвисокочастотної стабілізації температури середовища і контролером приводить до однонаправленості градієнтів теплових і вологовмістких матеріальних потоків, підвищення продуктивності, температурної стабілізації і ліквідації втрат вітамінних та біологічно активних компонентів. Таким чином сукупність запропонованих ознак дозволяє забезпечити у повному об'ємі очікуваний результат. На Фіг. 1. показано пристрій для вакуумного сушіння термолабільної продукції рослинного походження. Пристрій складається з вакуумної камери 1, системи 2 надвисокочастотної стабілізації температури, секціонованої по висоті камери 3 продукції, теплообмінника-конденсатора 4, вакуумного насоса 5 і контролера 6 для визначення і підтримки термодинамічних параметрів продукції. Пристрій працює наступним чином. Термолабільний продукт при розгерметизованій вакуумній камері 1 завантажується у секціоновану камеру 3 і передається в об'єм системи 2 надвисокочастотної стабілізації температури. Контролером 6 налаштовується максимально дозволена для даного продукту температура. Зниження тиску у вакуумній камері за рахунок теплообмінника-конденсатора 4 та вакуум-насоса 5 приводить до фазового переходу рідинної фракції продукту з утворенням парової фази і швидкоплинного видалення вологи. Стабілізація термодинамічних параметрів в пристрої досягається за рахунок контролера, яким забезпечується рівень вхідного потоку електричної енергії і матеріального потоку охолоджуючої води, що подається в теплообмінникконденсатор. Комбінація надвисокочастотного нагрівання продукту і стабілізована обмежена величина тиску забезпечує односпрямованість енергетичних та матеріальних потоків у продукції, що і визначає ефективність процесу сушіння зі збереженням якісних показників. Технічний результат полягає у створенні однонаправленості градієнтів теплових і вологовмістких матеріальних потоків, підвищенні продуктивності і ліквідації втрат вітамінних та біологічно активних компонентів. 55 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 Пристрій для вакуумного сушіння термолабільної продукції рослинного походження, що складається з вакуумної камери з елементами кондуктивного нагрівання і стабілізації температури продукції, секціонованої камери продукції, теплообмінника-конденсатора водяної пари і вакуумного насоса, який відрізняється тим, що вакуумну камеру устатковано системою 1 UA 94922 U надвисокочастотної стабілізації температури і контролером для визначення і підтримки термодинамічних параметрів продукції у вакуумній камері, теплообміннику-конденсаторі і вакуумному насосі. Комп’ютерна верстка М. Шамоніна Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Sokolenko Anatolii Ivanovych, But Serhii Anatoliiovych, Maksymenko Iryna Fadeivna

Автори російською

Соколенко Анатолий Иванович, Бут Сергей Анатольевич, Максименко Ирина Фаддеевна

МПК / Мітки

МПК: A23B 7/152

Мітки: рослинного, сушіння, походження, термолабільної, продукції, вакуумного, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-94922-pristrijj-dlya-vakuumnogo-sushinnya-termolabilno-produkci-roslinnogo-pokhodzhennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для вакуумного сушіння термолабільної продукції рослинного походження</a>

Подібні патенти