Спосіб променевої діагностики ступеня тяжкості пілоростенозу у хворих на рак вихідного відділу шлунка

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб променевої діагностики ступеня тяжкості пілоростенозу у хворих на рак вихідного відділу шлунка, який здійснюють шляхом візуалізації з рідиною, який відрізняється тим, що перед дослідженням пацієнту дають випити 500 мл дегазованої води, потім у вертикальному положенні проводять прицільну ультрасонографію шлунка, визначають діаметр стенозованої ділянки, амплітуду перистальтичної хвилі, швидкість проходження рідини, об'єм рідини в шлунку натщесерце, об'єм рідини через 30 хвилин, залишковий об'єм, за годину, компенсований пілоростеноз діагностують при діаметрі стенозованої ділянки - 7,5±0,9 мм, площі - 0,57±0,09 см2, амплітуді перистальтичної хвилі - 19±3 мм, швидкості проходження рідини 34±5 см в сек., об'ємі рідини в шлунку натщесерце 39±6 мл, через 30 хв., залишковий об'єм (від 500 мл) - 263±24 мл, за годину 214±18 мл, субкомпенсований стеноз діагностують при діаметрі просвіту - 4,7±1,5 мм, площі - 0,29±0,08 см, швидкості проходження рідини - 17±4 см в сек., об'єму рідини в шлунку натщесерце - 128±26 мл, через 30 хв., залишковому об'ємі від 500 мл - 347±27 мл, за годину - 298±26 мл; у хворих з декомпенсованим стенозом просвіт стенозованої ділянки, визначений в режимі енергетичного доплера - 2,3±1,2 мм, натщесерце об'єм рідини в межах 329±28 мл, через 30 хв. залишковий об'єм рідини в шлунку від 500 мл - 312±28 мл, за годину - 276±31 мл відповідно.

Текст

Реферат: UA 94486 U UA 94486 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до променевої діагностики і може бути використана для діагностики ступеня тяжкості пілоростенозу пухлинної етіології методом трансабдомінальної сонографії. Відомий спосіб ультразвукового дослідження через передню черевну стінку стану пілорусу (Лемешко З.А., Пиманов С.И. "Ультразвуковое исследование желудка" в кн. "Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике" IV под редакцией Митькова В.В., М. Видар, 1997. С. 9-40). Проводять подовжній і поперечний ультразвуковий зріз гастродуоденального переходу з візуалізацією потовщення стінки шлунку в препілоричному відділі на 1-2 мм і виділенням на тлі просвіту гастродуоденального переходу сегменту поперечних м'язових волокон пілорусу у вигляді короткої по протяжності ділянки гіпоехогенної гладко м'язової тканини на обмеженому сегменті шлунково-кишкової трубки, що поперечно перетинає її просвіт. Проте даний спосіб не володіє високою точністю і інформативністю в оцінці ступеня тяжкості пухлинного стенозу вихідного відділу шлунка і не оцінює кількісні ультразвукові параметри. Відомий спосіб фіброгастродуоденоскопічного дослідження для діагностики пілоростенозів (Григорьев П.Я. Диагностика и лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, Медицина, 1986). Проте при набряку пілоруса і при масивному онкопроцесі вихідного відділу шлунка важко провести ендоскоп, що призводить до гіпердіагностики пілоростенозів. Відомий спосіб рентгеноскопії шлунково-кишкового тракту, вибраний як найближчий аналог, при якому вводять барій сульфат (Шнигер Н.У. Рентгенодиагностика заболеваний желудка, Москва, 1990, - С. 17-19). Даний спосіб знаходить широке застосування в медицині, проте при рентгеноскопії пасаж рідкої маси барію сульфату при 1 і 2 ступенях стенозу трохи порушений. Таким чином, відбувається гіподіагностика субкомпенсованих і компенсованих пілоростенозів. Спосіб має променеве навантаження на організм хворого В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу променевої діагностики ступеня тяжкості пілоростенозу у хворих на рак вихідного відділу шлунка, в якому за рахунок зміни дослідження та отриманих результатів, досягається оцінка кількісних параметрів (вимірювання амплітуди перистальтичної хвилі, площі і швидкості проходження рідини), за рахунок чого підвищується точність діагностики та з'являється можливість уникнути променевих ускладнень. Поставлена задача вирішується в способі променевої діагностики ступеня тяжкості пілоростенозу у хворих на рак вихідного відділу шлунка, який здійснюють шляхом візуалізації з рідиною, згідно з корисною моделлю, перед дослідженням пацієнту дають випити 500 мл дегазованої води, потім у вертикальному положенні проводять прицільну ультрасонографію шлунка, визначають діаметр стенозованої ділянки, амплітуду перистальтичної хвилі, швидкість проходження рідини, об'єм рідини в шлунку натщесерце, об'єм рідини через 30 хвилин, залишковий об'єм, за годину, компенсований пілоростеноз діагностують при діаметрі 2 стенозованої ділянки - 7,5±0,9 мм, площі - 0,57±0,09 см , амплітуді перистальтичної хвилі - 19±3 мм, швидкості проходження рідини 34±5 см в сек., об'ємі рідини в шлунку натщесерце 39±6 мл, через 30 хв., залишковий об'єм (від 500 мл) - 263±24 мл, за годину 214±18 мл, 2 субкомпенсований стеноз діагностують при діаметрі просвіту - 4,7±1,5 мм, площі - 0,29±0,08 см , швидкості проходження рідини - 17±4 см в сек., об'єму рідини в шлунку натщесерце - 128±26 мл, через 30 хв., залишковому об'ємі від 500 мл - 347±27 мл, за годину - 298±26 мл; у хворих з декомпенсованим стенозом просвіт стенозованої ділянки, визначеним в режимі енергетичного доплера -2,3±1,2 мм, натщесерце об'єм рідини в межах 329±28 мл, через 30 хв. залишковий об'єм рідини в шлунку від 500 мл - 312±28 мл, за годину - 276±31 мл відповідно. Запропонований спосіб дозволяє здійснити оцінку кількісних ультразвукових параметрів. Спосіб був підтверджений великою кількістю хворих з встановленим діагнозом. Спосіб променевої діагностики ступеня тяжкості пухлинного пілоростенозу здійснюють таким чином. Пацієнтові перед дослідженням дають випити 500 мл дегазованої води, потім у вертикальному положенні проводять прицільну ультрасонографію шлунка. Встановлюють датчик в поперечному перетині в епігастарльну область, оцінюють стан всіх відділів шлунка, потім для візуалізації пухлинного стенозу датчик зміщують в область правого підребер'я і прицільно шукають розташований наперед від головки підшлункової залози уражений антральний відділ. У нормі і при раку без формування стенозу шлунка товщина стінки на рівні антрального відділу шлунка варіює в межах 4-6 мм, довжина пілорусу перед проходженням рідини 18-22 мм, ширина не перевищує 16мм, на рівні пілоруса у момент проходження рідини 9-11 мм, на 2 2 поперечному перетині площа 2,73+0,52 см і 1,12+0,19 см , швидкість потоку на висоті 1 UA 94486 U 5 10 15 20 25 активізації евакуації 21±3 см у сек., амплітуда перистальтичної хвилі - 11±2 мм. Через 25-30 хв. після прийому рідини об'єм шлунка в середньому складає 246±19 мл, за годину - 138±27 мл. Кількісними ультразвуковими параметрами компенсованого пілоростенозу є: діаметр стенозованої ділянки - 7,5±0,9 мм, площа - 0,57±0,09 см, амплітуда перистальтичної хвилі - 19±3 мм, швидкість проходження рідини 34±5 см в сек., об'єм рідини в шлунку натщесерце 39±6 мл, через 30 хв. залишковий об'єм (від 500 мл) - 263±24 мл, за годину 214±18 мл; 2 субкомпенсований стеноз - діаметр просвіту - 4,7±1,5 мм, площа - 0,29±0,08 см , швидкість проходження рідини -17±4 см в сек., об'єм рідини в шлунку натщесерце - 128±26мл, через 30 хв. залишковий об'єм від 500 мл - 347±27 мл, за годину - 298±26 мл; у хворих з декомпенсованим стенозом просвіт стенозованої ділянки визначений в режимі енергетичного доплера - 2,3±1,2 мм, натщесерце об'єм рідини в межах 329±28 мл, через 30 хв. залишковий об'єм рідини в шлунку від 500 мл - 312±28 мл, за годину - 276±31 мл відповідно. Дослідження виконується без знеболення, в амбулаторних умовах, не несе променевого навантаження, економічно ефективно. Клінічний приклад Хворий Н., 1942 р. н. При фіброгастроскопії і рентген дослідженні - субкомпенсований стеноз вихідного відділу шлунку. Останній прийом їжі - 12 годин до дослідження. Пацієнта досліджують у вертикальному положенні. Використовують конвексний датчик частотою 2,0-5,0 Мгц. В сірошкальному режимі і режимі енергетичного доплера після визначення об'єму порожнини шлунку, додатково даємо випити 500 мл дегазованої води, встановлюючи датчик в поперечному перетині в епігастарльну область, і вимірюємо діаметр стенозованої ділянки, яка 2 дорівнює 7,7 мм, площа - 0,575 см , амплітуда перистальтичної хвилі 20 мм, швидкість проходження рідини 37 см в сек., об'єм рідини натщесерце 42 мл, через 30 хв. - 278 мл, за годину 218 мл. УЗІ висновок: рак вихідного відділу шлунку, ускладнений компенсованим стенозом. Клінічно і інтраопераційно - компенсований пілоростеноз шлунку. Таким чином, запропонований спосіб дозволяє без променевого навантаження, швидко отримати кількісні показники тяжкості пілоростенозу у хворих на рак вихідного відділу шлунка. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 40 45 Спосіб променевої діагностики ступеня тяжкості пілоростенозу у хворих на рак вихідного відділу шлунка, який здійснюють шляхом візуалізації з рідиною, який відрізняється тим, що перед дослідженням пацієнту дають випити 500 мл дегазованої води, потім у вертикальному положенні проводять прицільну ультрасонографію шлунка, визначають діаметр стенозованої ділянки, амплітуду перистальтичної хвилі, швидкість проходження рідини, об'єм рідини в шлунку натщесерце, об'єм рідини через 30 хвилин, залишковий об'єм, за годину, компенсований 2 пілоростеноз діагностують при діаметрі стенозованої ділянки - 7,5±0,9 мм, площі - 0,57±0,09 см , амплітуді перистальтичної хвилі - 19±3 мм, швидкості проходження рідини 34±5 см в сек., об'ємі рідини в шлунку натщесерце 39±6 мл, через 30 хв., залишковий об'єм (від 500 мл) - 263±24 мл, за годину 214±18 мл, субкомпенсований стеноз діагностують при діаметрі просвіту - 4,7±1,5 мм, площі - 0,29±0,08 см, швидкості проходження рідини - 17±4 см в сек., об'єму рідини в шлунку натщесерце - 128±26 мл, через 30 хв., залишковому об'ємі від 500 мл - 347±27 мл, за годину 298±26 мл; у хворих з декомпенсованим стенозом просвіт стенозованої ділянки, визначений в режимі енергетичного доплера - 2,3±1,2 мм, натщесерце об'єм рідини в межах 329±28 мл, через 30 хв. залишковий об'єм рідини в шлунку від 500 мл - 312±28 мл, за годину - 276±31 мл відповідно. Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Abdullaiev Rizvan Yahub-ohly, Vinnyk Yurii Oleksiiovych, Kryzhanivska Iryna Viktorivna

Автори російською

Абдуллаев Ризван Ягуб-оглы, Винник Юрий Алексеевич, Крижановская Ирина Викторовна

МПК / Мітки

МПК: A61B 8/00

Мітки: діагностики, шлунка, променевої, вихідного, ступеня, рак, відділу, пілоростенозу, тяжкості, хворих, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-94486-sposib-promenevo-diagnostiki-stupenya-tyazhkosti-pilorostenozu-u-khvorikh-na-rak-vikhidnogo-viddilu-shlunka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб променевої діагностики ступеня тяжкості пілоростенозу у хворих на рак вихідного відділу шлунка</a>

Подібні патенти