Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прошивання варикозно-змінених вен нижніх кінцівок, що здійснюють шляхом черезшкірного прошивання варикозно-змінених вен, який відрізняється тим, що варикозно-змінені вени прошиваються кетгутовою ниткою за допомогою прямої хірургічної голки на 10-12 см, кінці якої фіксуються надшкірними вузлами.

Текст

Спосіб прошивання варикозно-змінених вен нижніх кінцівок, що здійснюють шляхом черезшкірного прошивання варикозно-змінених вен, який відрізняється тим, що варикозно-змінені вени прошиваються кетгутовою ниткою за допомогою прямої хірургічної голки на 10-12 см, кінці якої фіксуються надшкірними вузлами. Корисна модель відноситься до медицини, а саме, до хірургії, і може бути використаний при лікуванні і профілактиці варикозного розширення поверхневих вен. Варикозна хвороба (ВХ) нижніх кінцівок - найбільш розповсюджене захворювання (15-17%). При масовому характері хірургічного лікування цього захворювання віддалені результати викликають незадоволення у хірургів, поскільки частота рецидивів висока - до 70% [див. В.В. Макаров "Варикозная болезнь нижних конечностей и ее хирургическое лечение", Научно-практич. ж. "Здравоохранение Беларуси", 1997, №12, с.52]. З наведених даних стає зрозумілою доцільність активної тактики у лікуванні хворих із такими захворюваннями. Відомий метод видалення варикознотрансформованих вен від місця впадіння в глибоку вену до витоків за допомогою спеціальних зондів по Бебкоку та Гризенді [див. Кульчицький К.И. "Оперативная хирургия и топографическая анатомия". К., "Вища школа", 1989, с.418]. 3 3-4 сантиметрового доступу, виконаного по пахвинній складці, виділяється та перев'язується велика підшкірна вена у місці її впадіння в стегнову вену, при цьому перев'язуються від 1 до 8 притоків біля вістя великої підшкірної вени (кросектомія). В області внутрішньої гомілки із маленького розрізу виділяється дистальний відділ вени, береться на зажим та перетинається. Ретроградно в просвіт вени вводиться спеціальний металевий зонд, який проводиться, по можливості, до верхнього доступу. Підтягуючи зонд в дистальному напрямку, як би "вирізають" вену з навколишніх тканин. Із додаткових розрізів видаляють варикозно-змінені притоки та перев'язують комунікантні вени з недостатніми клапанами. Обов'язкова, після операції, компресія еластичними бинтами. Однак, відомий спосіб має суттєвий недолік: тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок та редицив варикозного розширення поверхневих вен. Найбільш близьким до заявленого способу є спосіб Клаппа-Соколова, [див. кн. ГЕ. Островерхов, Д.Н. Лубоцкий, Ю.М. Бомаш "Оперативная хирургия и топографическая анатомия".М: "Медицина", 1972, с.175], який заключається у черезшкірній перев'язці вен, коли поодинокі варикозні вузли розкидані по різних ділянках і нема показів для повного видалення вени. Збоку, від варикозного вузла, на відстані 0,5-1,0см від нього, голкою з ниткою проколюють шкіру, проводять її під веною і виколюють на такій же відстані з іншого боку вени. Потім, через точку виколу, нитку проводять у зворотному напрямку над веною і виводять назовні через точку вколу. У результаті венозний вузол охоплюється лігатурою у вигляді петлі, яку потім зав'язують хірургічним вузлом. Через 9-10 днів вузол зрізають, а сама лігатура залишається на вені. Недоліком даного способу є те, що він недостатньо ефективний, так як веде до небажаних косметичних дефектів: врізання і, як наслідок, рубець, можливу довготривалу запальну реакцію на нитку, як на інородне тіло, що назавжди залишається у підшкірножировому шарі. При цьому погіршується стан хворого, а також збільшується імові CM со О) 9432 рність додаткових розрізів та рубців. Перед авторами поставлена задача: зменшення кількості можливих ускладнень і рецидивів захворювання та підвищення косметичності лікування. Поставлена задача вирішується тим, що в способі прошивання варикозно-змінених вен нижніх кінцівок, згідно корисної моделі, прошивання варикозних вен проводиться кетгутовою ниткою за допомогою випрямленої хірургічної голки на 1012см, кінці якої фіксуються надшкірними вузлами. Завдяки тому, що в поданому винаході прошивання варикозно-змінених вен проводиться кетгутовою ниткою за допомогою випрямленої хірургічної голки на 10-12см, зменшується кількість можливих ускладнень і рецидивів захворювання. При цьому запропонований спосіб дозволяє отримати максимально-косметичний ефект, уникнути додаткових розрізів та видимих післяопераційних рубців. Суть способу пояснюється кресленнями: на Фіг.1 та Фіг.2 - зображено як за допомогою прямої хірургічної голки кетгутова нитка заводиться у просвіт вени, на Фіг.З - зображено фіксацію надшкірними вузлами. Спосіб реалізується слідуючим чином (Фіг. 1, Фіг.2, Фіг.З): за допомогою прямої хірургічної голки кетгутова нитка заводиться у просвіт вени на 1012см, кінці нитки фіксуються надшкірними вузлами. Використовуючи даний спосіб у комплексному хірургічному лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок ми досягаємо повної облітерації просвіту варикозно-змінених вен внаслідок запалення, що виникає як відповідь на присутність кетгутової нитки у просвіті судини. Виникає "склеювання" стінок вени і припинення по ній ретроградного патологічного кровоплину. Доказом ефективності даного способу, який був апробований в Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги (КМКЛШМД) можуть бути наведені нище приклади. Приклад 1. Хвора Н., 54 роки, історія хвороби №5277, перебувала на лікуванні в сосудистій хірургії КМКЛШМД із 19.02.04р. по 03.03.04р. Діагноз: варикозна хвороба нижніх кінцівок, обумовлена недостатністю підшкірних вен правої нижньої кінцівки. Хронічна венозна недостатність (ХВН) 2 ступеню. Під спинномозковою анестезією виконана операція - венектомія великої підшкірної вени (ВПВ) по Бебкоку-Нарату зліва. Прошивання варикозних вен кетгутовою ниткою (за допомогою випрямленої хірургічної голки кетгутова нитка заводиться у просвіт вени на 10-12см, кінці нитки фіксуються надшкірними вузлами). Хвора ходить з першого дня після операції. Варикозне розширення поверхневих вен відсутнє. Через 13 діб хвора виписана. Шви зняті на 12 день. Рекомендовано: препарати вероніки, дезагреганти, стимуляція венозного відтоку по глибоких венах терміном на 1міс. В подальшому - без обмежень. Приклад 2. Хворий А., 60 років, історія хвороби №5820, перебував на лікуванні в сосудистій хірургії КМКЛШМД із 24.02.04р. по 10.03.04р. Діагноз: варикозна хвороба правої ноги. 26.02.04р. під спинномозковою анестезією виконана операція: венектомія ВПВ по Бебкоку-Нарату справа. Прошивання варикозних вен запропонованим способом. Хворий ходить з першого дня після операції. Варикозне розширення поверхневих вен відсутнє. Шви зняті на 12 день після операції. Хворий виписаний без обмежень. Таким чином, запропонований спосіб прошивання варикозно-змінених вен нижніх кінцівок зменшує кількість можливих ускладнень і рецидивів захворювання та забезпечує високу косметичність лікування як у близькому так і віддаленому періоді. При цьому ліквідується загроза тромбозів та алергічних ускладнень. Важливим моментом є і те, що запропонований спосіб виступає як альтернатива більш дорогим та технічно-складним методам склеротерапії (катетеризаційному та пункційному). 9432 Фіг. 2 ФІГ.1 Фіг. З Комп'ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ - 4 2 , 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Technique for sewing varicose veins of lower limbs

Автори англійською

Nychyporuk Valentyna Vasylivna

Назва патенту російською

Способ прошивки варикозно измененных вен нижних конечностей

Автори російською

Ничипорук Валентина Васильевна

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/04

Мітки: вен, прошивання, кінцівок, варикозно-змінених, спосіб, нижніх

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-9432-sposib-proshivannya-varikozno-zminenikh-ven-nizhnikh-kincivok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прошивання варикозно-змінених вен нижніх кінцівок</a>

Подібні патенти