Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб виготовлення первинного перетворювача оптичного сенсора монооксиду вуглецю, згідно з яким на пластину наносять холестеричну рідкокристалічну суміш, який відрізняється тим, що пластину виготовляють із пористого матеріалу, а холестеричною рідкокристалічною сумішшю заповнюють простір пор пластини.

Текст

Реферат: Спосіб виготовлення первинного перетворювача оптичного сенсора монооксиду вуглецю, згідно з яким на пластину наносять холестеричну рідкокристалічну суміш. Пластину виготовляють із пористого матеріалу, а холестеричною рідкокристалічною сумішшю заповнюють простір пор пластини. UA 94083 U (12) UA 94083 U UA 94083 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до способів виготовлення первинного перетворювача оптичного сенсора шкідливих речовин, а саме до твердотільних мікроелектронних пристроїв обробки сигналів оптичного випромінювання і реєстраторів газу. Відомий спосіб виготовлення первинного перетворювача оптичного сенсора шкідливих речовин, згідно з яким на пластину наносять холестеричну рідкокристалічну суміш [3. М. Микитюк, А. В. Фечан, О. Є. Сушинський, О. Й. Шимчишин, В. І. Коцун / Зміна динамічних характеристик холестеричних рідких кристалів під впливом нанорозмірних домішок // Оптикоелектронні інформаційно-енергетичні технології, 2012, №2(24), с.70-75.]. Однак при такому способі реєстрація концентрації газу є неефективна, оскільки конструкція є складною. В основу корисної моделі поставлено задачу створити спосіб виготовлення первинного перетворювача оптичного сенсора монооксиду вуглецю, який би дозволив за рахунок проведення нових дій спростити конструкцію і забезпечив ефективну реєстрацію концентрації монооксиду вуглецю. Ця задача вирішується тим, що в способі виготовлення первинного перетворювача оптичного сенсора монооксиду вуглецю, на пластину наносять холестеричну рідкокристалічну суміш, згідно з корисною моделлю, пластину виготовляють із пористого матеріалу, а холестеричною рідкокристалічною сумішшю заповнюють простір пор пластини. За рахунок наявності пор в пластині та заповнення них холестеричною рідкокристалічною сумішшю із нанорозмірною домішкою відбувається реєстрація концентрації монооксиду вуглецю. Холестерична рідкокристалічна суміш, характеризується стабільністю до температури і впливу монооксиду вуглецю, однак введення нанорозмірної домішки до складу холестеричної рідкокристалічної суміші забезпечує ефективну реєстрацію монооксиду вуглецю у всьому вимірювальному діапазоні та спрощує конструкцію первинного перетворювача оптичного сенсора монооксиду вуглецю. На кресленні зображено схему способу виготовлення первинного перетворювача оптичного сенсора монооксиду вуглецю: 1 - пластина із пористого матеріалу; 2 - холестерична рідкокристалічна суміш, 3 - нанорозмірна домішка. Створення способу виготовлення первинного перетворювача оптичного сенсора моноонксиду вуглецю полягає у тому, що із пористого матеріалу виготовляють пластину 1, пори пластини 1 заповнюють холестеричною рідкокристалічною сумішшю 2 із нанорозмірною домішкою 3. Як пластини 1 із пористого матеріалу вибирають оптично прозорі для видимого спектрального діапазону матеріали, зокрема SiO2, Аl2О3 та ін., а в якості нанорозмірної домішки 3 вибирають нанорозмірні магнетити Fe2O3, Fe3O4. Пластина із поритого матеріалу 1 виконує роль каркасу конструкції первинного перетворювача оптичного сенсора монооксиду вуглецю, утримує холестеричну рідкокристалічну суміш 2 із нанорозмірною домішкою 3 від витікання і забезпечує доступ до джерела вимірювання концентрації монооксиду вуглецю. Реєстрація концентрації монооксиду вуглецю здійснюється шляхом зміни оптичних властивостей холестеричної рідкокристалічної суміші 2 із нанорозмірною домішкою 3, якою заповненні пори пластини, виготовленої із пористого матеріалу 1. 40 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 Спосіб виготовлення первинного перетворювача оптичного сенсора монооксиду вуглецю, згідно з яким на пластину наносять холестеричну рідкокристалічну суміш, який відрізняється тим, що пластину виготовляють із пористого матеріалу, а холестеричною рідкокристалічною сумішшю заповнюють простір пор пластини. 1 UA 94083 U Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Mykytiuk Zinovii Matviiovych, Fechan Andrii Vasyliovych, Sushynskyi Orest Yevhenovych, Petryshak Vasyl Stepanovych

Автори російською

Микитюк Зиновий Матвеевич, Фечан Андрей Васильевич, Сушинский Орест Евгеньевич, Петришак Василий Степанович

МПК / Мітки

МПК: G02F 1/13

Мітки: перетворювача, спосіб, монооксиду, вуглецю, первинного, виготовлення, оптичного, сенсора

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-94083-sposib-vigotovlennya-pervinnogo-peretvoryuvacha-optichnogo-sensora-monooksidu-vuglecyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення первинного перетворювача оптичного сенсора монооксиду вуглецю</a>

Подібні патенти