Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб профілактики психогенних захворювань у надзвичайних ситуаціях, що включає застосування соціомедійної психотерапії - використання спеціально підібраних аудіо- та відеоматеріалів в засобах мас-медіа (інтернет, телебачення, радіо), який відрізняється тим, що рівень психоемоційного напруження визначають за ШГР (шкірно-гальванічної реакції), відповідно до отриманих результатів проводять профілактичний курс (15 сеансів), після чого вимірювання повторюють.

Текст

Реферат: Спосіб профілактики психогенних захворювань у надзвичайних ситуаціях включає застосування соціомедійної психотерапії - використання спеціально підібраних аудіо- та відеоматеріалів в засобах мас-медіа (інтернет, телебачення, радіо). Рівень психоемоційного напруження визначають за ШГР (шкірно-гальванічної реакції), відповідно до отриманих результатів проводять профілактичний курс (15 сеансів), після чого вимірювання повторюють. UA 93774 U (12) UA 93774 U UA 93774 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до медицини, а саме до психології, і може використовуватись для психокорекції та профілактики рецидивів або повторних психічних розладів, профілактики відстрочених психогенних реакцій, невротичних і неврозоподібних синдромів, гармонізації емоційних переживань. Відомі методи лікування психосоматичних розладів з використанням світлотерапії, візуальних, музичних програм, гіпнотичних впливів, аутогенного тренування. Принцип процесу психокорекції полягає в штучному сполученні значення інформації, що складає поведінкову програму з найбільш значимими для пацієнта мотиваціями. [Канаева Я.С. Клінічна трансперсональна психотерапія непсихотичних депресивних розладів/Автореферат. - М., 1996]. Існуючий спосіб-прототип має певний перелік недоліків та особливостей щодо використання на практиці, в силу необхідності застосування сильнодіючих фармакологічних препаратів та абсолютної неможливості масового універсального застосування. В основу корисної моделі "Спосіб профілактики психогенних захворювань у надзвичайних ситуаціях" поставлено задачу спланувати та розробити метод впливу на фази психічних реакцій, що виникають у соціуму при надзвичайних ситуаціях, а саме попередження або згладжування фази розчарування, яка виникає через декілька місяців після катастрофи або надзвичайної ситуації, та який не потребує застосування будь-яких фармакологічних препаратів, що в свою чергу унеможливлює різного роду побічні дії та зайві матеріальні затрати. В той же час реалізувати методику комплексної групової психокорекції [Сандомирский М.Е. Психосоматика и телесная психотерапия: Практическое руководство - М.: Независимая фирма "Класс", 2005]. Поставлена задача вирішується способом, що включає застосування соціомедійної психотерапії - використання спеціально підібраних аудіо та відео матеріалів в засобах масмедіа (інтернет, телебачення, радіо). Еволюцію мас-медіа можна представити як психологізацію і соціалізацію, інтеграцію в повсякденне життя великих мас людей, які щоденно оточені різними засобами масової інформації. Очевидним є те, що сьогодні мас-медіа - невід'ємна частина життя суспільства, як віртуальне "дзеркало життя", відображає актуальні проблеми суспільства. Мережева комунікація, особливо вербалізація та візуалізація почуттів, сприяють розрядці негативних емоцій, гармонізації емоційних переживань та навіть стимуляції до впевненості у своїх силах та у своєму майбутньому. Тому психологічна адаптація до різних соціальних та геополітичних умов полегшується за рахунок віртуальної, соціомедійної комунікації, а саме впровадження в соціальні мережі та засоби масової інформації відео- та аудіоматеріалів спрямованих на покращення психологічного фону соціуму. Постраждалим пропонується перегляд відео- та аудіоматеріалів з відповідною психологічною установкою. Вибір тривалості курсу профілактики залежить від особливостей соціальної одиниці, на яку впливають. Найкоротша програма складається з 15 сеансів, тривалістю 4-5 хв. Перевагою даного методу є масовість впливу, тобто можливою є масова психотерапія та психопрофілактика. Рівень психоемоційного напруження визначаємо з допомогою шкірно-гальванічної реакції (ШГР), перед початком та після завершення курсу. Спосіб здійснюється таким чином: для визначення рівня психоемоційного напруження використовують визначення шкірно-гальванічної реакції (ШГР), попередньо знежирюють безіменний палець, на ньому фіксують електрод. Задають 5-6 ввідних питань, для адаптації досліджуваного, потім основні - 21 питання. Оцінку рівня шкірно-гальванічної реакції проводять на електронному моніторі в умовних одиницях при значені постійного електричного струму в інтервалі 10-50 мА. Виміри проводять у інтервалі від 0 до 10 у.о. Аналізують відповіді за балами і призначають відповідний курс профілактики. Після проведеного відповідного курсу, тестування повторюють. Оцінюють результати терапії. Приклад: громадянка М. 21 рік, при опитуванні за допомогою шкірно-гальванічної реакції визначили помірне напруження - 4,4 у.о. Призначили профілактичний курс соціомедійної терапії (15 сеансів). Після проведеного курсу результати повторного тесту становили 7,9 у.о. Отримані нами дані свідчать про позитивний ефект даної профілактичної методики у осіб, що потрапили в умови надзвичайної ситуації. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Спосіб профілактики психогенних захворювань у надзвичайних ситуаціях, що включає застосування соціомедійної психотерапії - використання спеціально підібраних аудіо- та відеоматеріалів в засобах мас-медіа (інтернет, телебачення, радіо), який відрізняється тим, що рівень психоемоційного напруження визначають за ШГР (шкірно-гальванічної реакції), 1 UA 93774 U відповідно до отриманих результатів проводять профілактичний курс (15 сеансів), після чого вимірювання повторюють. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Haistruk Natalia Anatoliivna, Stenianskyi Roman Pavlovych, Haistuk Anatoliy Vitaliiovych

Автори російською

Гайструк Наталья Анатольевна, Стенянский Роман Павлович, Гайструк Анатолий Витальевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/00

Мітки: сітуаціях, захворювань, профілактики, психогенних, надзвичайних, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-93774-sposib-profilaktiki-psikhogennikh-zakhvoryuvan-u-nadzvichajjnikh-situaciyakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики психогенних захворювань у надзвичайних ситуаціях</a>

Подібні патенти