Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Теплообмінник труба в трубі, що містить зовнішні та внутрішні труби, який відрізняється тим, що містить оребрення, при цьому ребра розташовані по спіралі по всій довжині внутрішньої труби.

Текст

Реферат: Теплообмінник труба в трубі містить зовнішні та внутрішні труби, оребрення. При цьому ребра розташовані по спіралі по всій довжині внутрішньої труби. UA 93493 U (54) ТЕПЛООБМІННИК ТРУБА В ТРУБІ UA 93493 U UA 93493 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до теплообміну, а саме до теплообмінників типу труба в трубі. Відомий теплообмінник типу труба в трубі, у якому внутрішня труба має зовнішні ребра однакової висоти розташовані паралельно осі труби (Справочник по теплообменникам том 2, Москва, Энергоатомиздат, 1987 р. Перевод с английского под редакцией О.Г. Мартыненко, А.А. Михалевича, В.К. Шикова). Недоліком такого теплообмінника, у випадку конденсації пари у внутрішній трубі, є низька інтенсивність теплообміну, тому що приблизно одна третина ребер розміщена у нижній частині труби та контактує із зоною затоплення конденсатором, що спричиняє основний термічний опір. Відомий теплообмінник типу труба в трубі з оребренням зовнішньої поверхні внутрішньої труби [Авторское свидетельство СССР Х≫800566, Бюллютень № 4, 1981]. Недоліком вказаного теплообмінника є те, що він працює з низьким коефіцієнтом теплопередачі і порівняно високим гідравлічним опором, що зменшує продуктивність теплообмінника. В основу корисної моделі поставлена задача інтенсифікація теплообміну в елементі теплообмінника труба в трубі. Поставлена задача вирішується тим, що теплообмінник труба в трубі містить зовнішні та внутрішні труби, згідно з корисною моделлю, містить оребрення, при цьому ребра розташовані по спіралі по всій довжині внутрішньої труби. Це забезпечує збільшення площі контакту теплоносія в міжтрубному просторі, що, в свою чергу, забезпечує збільшення кількості тепла, що передається охолоджуючому теплоносію, або зменшення необхідної поверхні теплообміну. Корисна модель пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 зображено поздовжній розріз елемента теплообмінника труба в трубі та поперечний розріз А-А елемента теплообмінника труба в трубі фіг. 2. Теплообмінник труба в трубі містить зовнішню трубу 1, в якій розміщена внутрішня труба 2, яка розташована посередині зовнішньої труби, між ними розташовано оребрення 3, причому ребра мають розташовані по спіралі по всій довжині внутрішньої труби. Зовнішня труба 1 оснащена штуцером 4 для подачі та штуцером 5 для відведення теплоносія. Внутрішня труба оснащена штуцером 6 для подачі та штуцером 7 для відведення теплоносія. Теплообмінник труба в трубі працює таким чином. У внутрішню трубу через штуцер 6 подається теплоносій, проходить через трубу та відводиться через штуцер 7. Тепло, через стінку труби 2 і ребра 3 передається теплоносію, що надходить у між трубний простір через штуцер 4 і відводиться через штуцер 5. За рахунок збільшення площі контакту теплоносія з стінками елемента теплообмінника труба в трубі в між трубному просторі збільшується інтенсивність теплообміну. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 Теплообмінник труба в трубі, що містить зовнішні та внутрішні труби, який відрізняється тим, що містить оребрення, при цьому ребра розташовані по спіралі по всій довжині внутрішньої труби. 1 UA 93493 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Stepaniuk Andrii Romanovych

Автори російською

Степанюк Андрей Романович

МПК / Мітки

МПК: B29L 31/18, B21C 37/22

Мітки: трубі, труба, теплообмінник

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-93493-teploobminnik-truba-v-trubi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Теплообмінник труба в трубі</a>

Подібні патенти