Номер патенту: 93019

Опубліковано: 27.12.2010

Автор: Дударєв Ігор Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Комбайн для збирання олійного льону, що містить подільники, пас, диски, натяжний шків, ведучий шків, раму, який відрізняється тим, що має додатково введені: збиральну частину, молотильну частину та частину для очистки насіння, причому збиральна часина обладнана чотирисекційним різальним механізмом сегментно-дискового типу, секції якого розміщено на виході потоку стебел з простору між подільниками та над якими розміщено транспортуючий механізм, а вздовж затискного транспортера молотильної частини розміщено молотильний барабан з декою, що підпружинена, та струшувач, що утворений валом, який розміщений паралельно затискному транспортеру та на якому закріплено лопатки, крім того, молотильний барабан утворено горизонтальним приводним валом, що перпендикулярний затискному транспортеру, при цьому на приводному валу молотильнлого барабана розміщено два диски, між яким закріплені осі, на яких передбачено ролики з прогумованою поверхнею.

Текст

Комбайн для збирання олійного льону, що містить подільники, пас, диски, натяжний шків, ведучий шків, раму, який відрізняється тим, що має додатково введені: збиральну частину, молотильну частину та частину для очистки насіння, причому збиральна часина обладнана чотирисекційним різальним механізмом сегментно-дискового типу, секції якого розміщено на виході потоку стебел з простору між подільниками та над якими розміщено транспортуючий механізм, а вздовж затискного транспортера молотильної частини розміщено молотильний барабан з декою, що підпружинена, та струшувач, що утворений валом, який розміщений паралельно затискному транспортеру та на якому закріплено лопатки, крім того, молотильний барабан утворено горизонтальним приводним валом, що перпендикулярний затискному транспортеру, при цьому на приводному валу молотильнлого барабана розміщено два диски, між яким закріплені осі, на яких передбачено ролики з прогумованою поверхнею. (19) UA (11) (21) a200910210 (22) 08.10.2009 (24) 27.12.2010 (46) 27.12.2010, Бюл.№ 24, 2010 р. (72) ДУДАРЄВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ (73) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (56) SU 381324 A, 12.07.1973 UA 40256 U, 25.03.2009 SU 683680 A, 06.09.1979 SU 509258 A, 22.04.1976 RU 2275786 C1, 10.05.2006 RU 35054 U1, 27.12.2003 US 5632135 A, 27.05.1997 UA 22515 A, 17.03.1998 UA 82148 C2, 11.03.2008 UA 82402 C2, 10.04.2008 SU 116292 A, 23.12.1957 SU 176741 A, 07.01.1966 SU 1005706 A, 23.03.1983 SU 1414345 A1, 07.08.1988 SU 1762785 A1, 23.09.1992 DE 19744988 A1, 15.04.1999 FR 2646587 A1, 09.11.1990 CN 101361432 A, 11.02.2009 Азовцев Н. Г. Машины для возделывания и уборки льна. Учеб. пособие для средн. сельск. проф. C2 2 93019 1 3 перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1989. - 320с., стор.184-188]. Недоліком льонобралки є відсутність механізмів для виділення насіння та його очистки. В основу винаходу поставлене завдання в льонобралці шляхом зміни конструкції отримати новий технічний результат, який полягає в забезпеченні можливості виділення насіння олійного льону та його очистки під час збирання. Поставлене завдання вирішується наступним чином. У відомій льонобралці, що містить подільники, пас, диски, натяжний піків, ведучий шків, раму, відповідно до запропонованого винаходу, в конструкції передбачено збиральну частину, молотильну частину та частину для очистки насіння, причому збиральна часина обладнана чотирисекційним різальним механізмом сегментно-дискового типу, секції якого розміщено на виході потоку стебел з простору між подільниками та над якими розміщено транспортуючий механізм, а вздовж затискного транспортеру молотильної частини розміщено молотильний барабан з декою, що підпружинена, та струшувач, що утворений валом, який розміщений паралельно затискному транспортеру та на якому закріплено лопатки, крім того, молотильний барабан утворено горизонтальним приводним валом, що перпендикулярний затискному транспортеру, на якому розміщено два диски, між яким закріплені осі, на яких передбачено ролики з прогумованою поверхнею. На приведених кресленнях схематично зображено комбайн для збирання олійного льону. На Фіг.1 - схематичне зображення комбайна для збирання олійного льону, вид зверху; на Фіг.2 - схематичне зображення комбайна для збирання олійного льону, вид збоку. Комбайн для збирання олійного льону містить збиральну частину, молотильну частину та частину для очистки насіння, які розміщені на рамі 1, що спирається на пневматичні колеса 2. Крім того, комбайн для збирання олійного льону обладнано приводом робочих органів з валом відбору потужності від трактора (на кресленні не показано) та причепом 3. Збиральна частина складається з подільників 4, що формують чотири потоки стебел, чотирисекційного різального механізму та транспортуючого механізму. Подільники 4 виконано клиновидної форми з боковими гранями з листового матеріалу. Кожна секція 5 чотирисекційного різального механізму сегментно-дискового типу та розміщена на виході потоку стебел з простору між подільниками 4. Над секціями 5 розміщено транспортуючий механізм, що утворений дисками 6 з вертикальною віссю обертання, пасом 7, натяжним шківом 8, ведучим шківом 9, натяжними роликами 10, спрямовуючими прутками 11, вивідним 12 та обертальним 13 транспортерами з спрямовувачем 14. Обертальний транспортер 13 обладнано голками. Молотильна частина включає затискний транспортер 15, вздовж якого розміщені молотильний барабан 16 з декою 17, що підпружинена, струшувач 18 та розстилаючий щиток 19. Затискний транспортер 15 утворено двома пасами, ведучими та 93019 4 веденими шківами, опорними та натискними роликами (на кресленні не показані). Молотильний барабан 16 утворений горизонтальним приводним валом, що перпендикулярний затискному транспортеру 15, на якому розміщено два диски, між якими закріплені осі, на яких передбачені ролики з прогумованою поверхнею. Струшувач 18 утворено валом, що розміщений паралельно затискному транспортеру 15, на якому закріплено лопатки. Розстилаючий щиток 19 встановлено в кінці затискного транспортера 15. Частина для очистки насіння містить верхнє 20 та нижнє 21 решета з можливістю коливного руху, вентилятор 22, шнек для насіння 23, лоток для вивантаження дрібних включень 24, шнек насіннєвого вороху 25, елеватор 26, вивантажувальний шнек 27, бункер 28 та накопичувач (мішок) (на кресленні не показано). Комбайн для збирання олійного льону працює наступним чином. Під час руху комбайна для збирання олійного льону полем подільники 4 розділяють стеблостій олійного льону на чотири потоки стебел, ущільнюють їх та спрямовують до транспортуючого механізму. У транспортуючому механізмі стебла затискаються між пасом 7 та робочою поверхнею дисків 6. У цей момент за допомогою обертання секцій 5 чотирисекційного різального механізму відбувається зрізування стебел. Зрізані стебла транспортуються між пасом 7 та робочими поверхнями дисків 6 до вивідного транспортера 12. Під час транспортування до стебел, зрізаних попередньою секцією 5, додаються стебла, зрізані наступною секцією 5, таким чином формується стрічка стебел. Передбачені в конструкції збиральної частини спрямовуючі прутки 11 усувають можливість утворення заторів зі стебел. Вивідним транспортером 12 сформована стрічка стебел підводиться до обертального транспортера 13. Стрічка стебел голками обертального транспортера 13 захоплюється та переміщується спрямовувачем 14 до затискного транспортера 15 молотильної частини. Під час переміщення стрічка стебел обертається на кут 90 градусів (з вертикального положення в горизонтальне). Стрічка стебел, затиснута зі сторони гузирів затискним транспортером 15, підводиться в простір між молотильним барабаном 16 та декою 17. Під час переміщення між декою 17 та молотильним барабаном 16 відбувається обмолочування олійного льону внаслідок ударноплющильної дії роликів на насіннєві коробочки. Дека 17 підпружинена, що усуває можливість пошкодження молотильного барабана 16 під час попадання каміння чи інших твердих включень. Насіння, що виділяється з зруйнованих насіннєвих коробочок, та насіннєвий ворох проходять через деку 17 на верхнє решето 20 частини для очистки насіння. Обмолочена стрічка затискним транспортером 15 проходить через робочу зону струшувача 18, де внаслідок дії лопаток відбувається струшування залишків насіннєвого вороху та насіння, що просипаються на верхнє решето 20. Пройшовши робочу зону струшувача 18, стрічка затискним транспортером 15 підводиться до розстилаючого щитка 19, яким вкладається на поле позаду ком 5 байна для збирання олійного льону. На верхньому решеті 20 відбувається відділення від насіння насіннєвого вороху. Внаслідок коливного руху верхнього решета 20 насіння через його отвори проходить на нижнє решето 21, а насіннєвий ворох спрямовується до шнека насіннєвого вороху 25, яким транспортується в накопичувач (мішок). Додатковому відділенню насіння від насіннєвого вороху сприяє повітряний потік, який надходить під верхнє решето 20 від вентилятора 22 та відносить насіннєвий ворох до шнека насіннєвого вороху 25. З нижнього решета 21, що здійснює коливні рухи, насіння сходить в шнек для насіння 23, яким спрямовується до елеватора 26. Дрібні включення, що 93019 6 містяться в насінні, проходять через отвори в нижньому решеті 21 та накопичуються в лотку для вивантаження дрібних включень 24. Елеватором 26 насіння спрямовується в бункер 28. З бункера 28 насіння періодично вивантажується в транспортний засіб за допомогою вивантажувального шнека 27. Застосування запропонованої конструкції комбайна для збирання олійного льону дозволяє забезпечити збирання олійного льону з одночасним його обмолотом та очищенням насіння, крім того, під час збирання відбувається формування стрічки з паралельно вкладених стебел. 7 Комп’ютерна верстка Т. Чепелева 93019 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Combined harvester for oil flax harvesting

Автори англійською

Dudariev Ihor Mykolaiovych

Назва патенту російською

Комбайн для сбора масличного льна

Автори російською

Дударев Игорь Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A01D 34/00, A01D 45/00, A01F 11/00

Мітки: льону, комбайн, олійного, збирання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-93019-kombajjn-dlya-zbirannya-olijjnogo-lonu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Комбайн для збирання олійного льону</a>

Подібні патенти