Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Уретероскоп, що включає рукоятку з органами управління і спостереження, з'єднану з робочим органом, що містить канал передачі освітлення, канал передачі зображення і аспіраційно-інструментальний канал, який відрізняється тим, що на дистальному кінці робочого органа виконані радіальні отвори, що сполучають аспіраційно-інструментальний канал з навколишнім середовищем.

2. Уретероскоп за п. 1, який відрізняється тим, радіальні отвори виконані на ділянці дистального кінця робочого органа, рівній 0,4-0,6 діаметра робочого органа від його дистального торця.

3. Уретероскоп за п. 1, який відрізняється тим, що площа сумарного перетину радіальних отворів складає 50-70 % площі перетину аспіраційно-інструментального каналу.

4. Уретероскоп за п. 1, який відрізняється тим, що радіальні отвори виконані з нахилом у бік дистального торця робочого органа під кутом 30-50 град. до подовжньої осі аспіраційно-інструментального каналу.

Текст

1. Уретероскоп, що включає рукоятку з органами управління і спостереження, з'єднану з робо C2 1 3 з отворів головки вклеєний волоконно-оптичний джгут для передачі світла. У інший отвір головки вклеєна втулка з об'єктивом візуального спостереження і волоконно-оптичним джгутом, сполученим з окуляром проксимальної частини. У третьому отворі закріплена трубка для подачі іригаційної рідини і робочих інструментів. Дистальна головка сполучена з тонкостінною полімерною трубкою робочої частини. Усередині цієї трубки прокладені волоконно-оптичні джгути передачі світла, візуального спостереження і виконаний канал для іригаційної рідини. Робоча частина ендоскопа сполучена з корпусом проксимальної частини. Проксимальная частина ендоскопа включає корпус з вузлом кріплення робочої частини уретероскопа до корпусу, окуляр візуального контролю, засоби підключення освітлювального кабелю і джерела іригаційної рідини (www.ssga.ra/AlMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/m etodichki/endos/text/endos_04_04). Аналогічну конструкцію мають відомі уретероскопи "CIRCON-ACMI", наприклад, серій AUR -7, MRО -7, MR , які дозволяють проникнути в труднодоступні відділи сечовивідної системи, провести електрод контактного літотриптора або інший інструмент до конкременту, як в сечовід, так і в лоханочну систему нирки, (www.elitemed.ru/cat/acmi/u_uretro ). Загальними ознаками зазначених уретероскопів і рішення що заявляється є: уретероскоп, що включає корпус з органами управління і спостереження, з'єднаний з робочим органом, що містить канал передачі освітлення, канал передачі зображення і аспіраційно-інструментальний канал. В даний час, враховуючи виконання операцій в сечоводі, існує необхідність подальшого вдосконалення конструкцій уретероскопів в напрямі зниження травматичності маніпуляцій по видаленню конкрементів з сечоводу. Як один із відомих аналогів вибрано ендоскоп по патенту Російської Федерації № 2309659, МПК А61В1/005, А61В1/00, дата подачі заявки 2005.12.20. Ендоскоп містить проксимальну частину, виконану у вигляді жорсткої рукоятки, яка з одного боку з'єднана з джерелом зовнішнього освітлення і системою подачі повітря або іригаційної рідини, а з другого боку - з робочою частиною, призначеною для введення в порожнину досліджуваного органу. У рукоятці встановлені окуляр, засоби управління подачею повітря або іригаційної рідини. Робоча частина виконана у вигляді еластичної оболонки з внутрішнім виступом, що створює блок робочих каналів, в якому виконані канал подачі повітря або іригаційної рідини і аспіраційно-інструментальний канал. Аспіраційно-інструментальний канал починається на рукоятці двома рівнозначними гніздами, які служать для приєднання шланга аспіратора і для введення необхідних інструментів. Виходи каналу подачі повітря або іригаційної рідини і аспіраційно-інструментального каналу розташовані на дистальному торці робочої частини. Еластична оболонка надіта поверх герметичної оболонки гнучкого каркаса. Усередині герметичної оболонки 93002 4 гнучкого каркаса виконані канал передачі освітлення, канал передачі зображення, механізм управління дистальним кінцем робочої частини. Герметична оболонка має прозорий торець, виконаний у вигляді оптично прозорого ковпачка. Ендоскоп може бути оснащений, щонайменше, одним додатковим робочим каналом, який виконується в блоці робочих каналів. Використовують ендоскоп таким чином. Перед початком досліджень або маніпуляцій поверх герметичної оболонки гнучкого каркаса надівають еластичну оболонку, у внутрішньому виступі якої розташовані канал подачі повітря або рідини і аспіраційно-інструментальний канал, що створює блок робочих каналів. Канал подачі повітря або рідини, сполучений з рукояткою ендоскопа, забезпечує подачу повітря або рідини в досліджувану порожнину. Через гнізда аспіраційноінструментального каналу забезпечується проведення інструментів, а також аспірація вмісту порожнини. Канал передачі освітлення, канал передачі зображення і механізм управління дистальним кінцем робочої частини забезпечують освітлення досліджуваної порожнини, спостереження через окуляр за маніпуляціями і управління дистальним кінцем робочої частини усередині порожнини. Загальними ознаками аналога і рішення, що заявляється, є: ендоскоп, що включає рукоятку з органами управління і спостереження, з'єднану з робочим органом, що містить канал передачі освітлення, канал передачі зображення і аспіраційноінструментальний канал. При проведенні операцій по видаленню конкрементів з сечоводу розташування виходу каналу подачі повітря або іригаційної рідини на торці дистального кінця робочої частини не забезпечує достатнє розширення (делятацію) сечоводу на ділянці його контакту з дистальним кінцем робочого органу, що утрудняє просування робочого органу в сечоводі і підвищує травматичність операції. Крім того подача іригаційної рідини виключно через торець дистального кінця робочої частини, тобто виключно в просвіт сечоводу між конкрементом і дистальним торцем, не рідко викликає переміщення конкременту по сечоводу в напрямку нирки під напором іригаційної рідини, що також підвищує травматичність операції. Як прототип вибрано відомий уретероскоп 27430 L/K, виробник фірма KARL STORZ, Германія, (дивись: www.аssomed.ru/storz_urо.html#Приборы_для_уро логии, а також проспект фірми KARL STORZ «Уретерореноскоп, уретероскоп» - додається до матеріалів заявки). Уретероскоп включає рукоятку з органами управління і спостереження (засоби підключення і управління зовнішніми джерелами світла, іригаційної рідини або повітря, засоби для введення робочих інструментів, монокуляр для візуального контролю). Рукоятка сполучена з робочим органом (тубусом), в якому виконані оптичний канал і аспіраційно-інструментальний канал. В оптичному каналі розташовані засоби передачі освітлення і засоби передачі зображення у вигляді відповідної волоконно-оптичної техніки. Аспіраційно 5 інструментальний канал призначений для введення в сечовід відповідних інструментів для виконання досліджень і маніпуляцій та іригації сечоводу. Дистальний кінець робочого органу виконаний атравматичним. На торці дистального кінця робочого органу виконані виходи (входи) каналу передачі освітлення, каналу передачі зображення та аспіраційно-інструментального каналу. Використовують уретероскоп відомим способом. Для виконання досліджень та маніпуляцій в сечоводі уретероскоп підключають до зовнішніх джерел світла та іригаційної рідини. Дистальний кінець робочого органу вводять відомим способом сечовід до місця стояння конкременту. При цьому через аспіраційно-інструментальний канал під деяким тиском подають іригаційну рідину, яка поступає в просвіт сечоводу через вихідний отвір аспіраційно-інструментального каналу в осьовому напрямку. Після введення дистального кінця робочого органу в сечовід до місця стояння конкременту через аспіраційно-інструментальний канал вводять відповідний інструмент для руйнування та видалення конкременту по відомим методикам. Загальними ознаками прототипу і рішення, що заявляється, є: уретероскоп, що включає рукоятку з органами управління і спостереження, з'єднану з робочим органом, що містить канал передачі освітлення, канал передачі зображення і аспіраційноінструментальний канал. Як і в аналогу, подача іригаційної рідини виключно через торець дистального кінця робочої частини, тобто виключно в просвіт сечоводу між конкрементом і дистальним торцем, не забезпечує достатнє розширення (делятацію) сечоводу на ділянці його контакту з дистальним кінцем робочого органу, що утрудняє просування робочого органу в сечоводі, викликає переміщення конкременту по сечоводу в напрямку нирки під напором іригаційної рідини, а все це підвищує травматичність операції по видаленню конкрементів з сечоводу. В основу винаходу поставлена задача удосконалення уретероскопу, конструктивні особливості якого забезпечують зниження травматичності операцій по видаленню конкрементів з сечоводу за рахунок додаткової делятації сечоводу іригаційною рідиною і запобігання переміщення конкременту по сечоводу в сторону нирки під дією іригаційної рідини. Поставлена задача вирішується тим, що в уретероскопі, який включає рукоятку з органами управління і спостереження, з'єднану з робочим органом, що містить канал передачі освітлення, канал передачі зображення і аспіраційноінструментальний канал, відповідно до винаходу, на дистальному кінці робочого органу виконані радіальні отвори, що сполучають аспіраційноінструментальний канал з навколишнім середовищем. Зазначені ознаки складають сутність винаходу. Доцільно радіальні отвори виконувати на ділянці дистального кінця робочого органу, рівній 0,40,6 діаметра робочого органу від його дистального торця, а площу сумарного перетину радіальних 93002 6 отворів вибирати в межах 50-70% площі перетину аспіраційно-інструментального каналу. Доцільно також радіальні отвори виконувати з нахилом у бік дистального торця робочого органу під кутом 30-50 град до подовжньої осі аспіраційно-інструментального каналу. Суттєві ознаки винаходу знаходяться в причинно-наслідковому зв'язку з результатом, що досягається. Так, відмітні ознаки винаходу (на дистальному кінці робочого органу виконані радіальні отвори, що сполучають аспіраційно-інструментальний канал з навколишнім середовищем) в сукупності з істотними ознаками, спільними з прототипом забезпечують зниження травматичності операцій по видаленню конкрементів з сечоводу. Це пояснюється наступним. Виконання на дистальному кінці робочого органу радіальних отворів, що сполучають аспіраційно-інструментальний канал уретероскопа з навколишнім середовищем, забезпечує можливість подачі частини іригаційної рідини в просвіт сечоводу в радіальному (боковому) напрямку в зону примикання бокової поверхні дистального кінця робочого органу уретероскопа до стінок сечоводу. Така комбінована подача (в осьовому та радіальному напрямку) іригаційної рідини в сечовід забезпечує розширення (делятацію) сечоводу гідравлічним напором іригаційної рідини, яка подається в зону примикання бокової поверхні дистального кінця робочого органу уретероскопа до стінок сечоводу, що полегшує просування робочого органу в сечоводі, а подача частини іригаційної рідини в просвіт сечоводу через радіальні отвори зменшує напірну дію іригаційної рідини на конкремент, що запобігає переміщенню конкременту по сечоводу в сторону нирки під дією іригаційної рідини. Все це істотно знижує травматичність операцій по видаленню конкрементів з сечоводу. Нижче приводиться опис уретероскопу, що заявляється, з посиланнями на креслення, на яких показано. Фіг. 1 - Уретероскоп, загальний вигляд. Фіг. 2 - Уретероскоп, вузол І на Фіг. 1 в збільшеному масштабі. Фіг. 3 - Уретероскоп, перетин А-А на Фіг. 2 Фіг. 4 - Уретероскоп, перетин Б-Б на Фіг. 2. Уретероскоп включає рукоятку 1 з органами управління і спостереження, з'єднану з робочим органом 2, в якому виконані оптичний канал 3 і аспіраційно-інструментальний канал 4, В оптичному каналі 3 розташовані канал передачі освітлення 5 та канал передачі зображення 6. Аспіраційноінструментальний канал 4 призначений для введення в сечовід відповідних інструментів, наприклад літотриптора до місця стояння конкременту в сечоводі для його видалення, а також для іригації просвіту сечоводу. До органів управління та спостереження, що розташовані на рукоятці 1 відносяться, наприклад, засоби підключення зовнішнього джерела світла 7, засоби підключення 8 та управління 9 витратами рідини або повітря, що подаються в аспіраційно-інструментальний канал 4, гніздо для введення робочих інструментів 10, монокуляр 11 для візуального контролю. 7 Дистальний кінець 12 робочого органу 2 виконаний атравматичним з закругленим торцем 13. На торці 13 розташовані виходи (входи) каналу передачі освітлення 5, каналу передачі зображення 6 та аспіраційно-інструментального каналу 4. На дистальному кінці 12 робочого органу 2 виконані радіальні отвори 14, які сполучають аспіраційно-інструментальний канал 4 з навколишнім середовищем. Радіальні отвори 14 виконані на ділянці дистального кінця 12 робочого органу 2, на ділянці в межах 0,4-0,6 діаметра робочого органу 2 від торця 13. Сумарний перетин радіальних отворів 14 може складати 50-70% від перетину аспіраційно-інструментального каналу 4. Можливе виконання радіальних отворів 14 з нахилом у бік дистального торця 13 робочого органу 2 під кутом 30-50 град до подовжньої осі аспіраційноінструментального каналу 4. Використовують уретероскоп відомим способом. Для виконання досліджень та маніпуляцій в сечоводі, наприклад для видалення конкременту з сечоводу, уретероскоп підключають до зовнішніх джерел світла та іригаційної рідини. Дистальний кінець 12 робочого органу 2 вводять відомим способом сечовід до місця стояння конкременту. При цьому через аспіраційно-інструментальний канал 4 під деяким тиском подають іригаційну рідину, яка Комп’ютерна верстка О. Гапоненко 93002 8 поступає в просвіт сечоводу як через вихідний отвір аспіраційно-інструментального каналу 4 в осьовому напрямку, так і через радіальні отвори 14 в боковому напрямку. Подача іригаційної рідини в просвіт сечоводу через радіальні отвори 14 забезпечує розширення (делятацію) сечоводу гідравлічним напором іригаційної рідини, полегшує просування робочого органу 2 в сечоводі, що істотно знижує травматичність операції. Крім того, подача частини іригаційної рідини в просвіт сечоводу через радіальні отвори 14 зменшує напірну дію іригаційної рідини на конкремент, що знижує вірогідність небажаного переміщення конкременту по сечоводу в сторону нирки. Після введення дистального кінця 12 уретероскопу в сечовід до місця стояння конкременту через аспіраційно-інструментальний канал 4 вводять відповідний інструмент, наприклад контактний літотриптор, виконують руйнування та видалення конкременту по відомим методикам. Таким чином уретероскоп, що заявляється, забезпечує зниження травматичності маніпуляцій по видаленню конкрементів з сечоводу за рахунок додаткової делятації сечоводу іригаційною рідиною, а також попередження переміщення конкременту по сечоводу в сторону нирки під дією іригаційної рідини. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Urethroscope

Автори англійською

Loskutov Anton Yehorovych, Sahalevich Andrii Ihorevych, Derkach Ihor Anatoliiovych, Shaparenko Eduard Vitaliiovych, Malinin Yurii Yuriovych

Назва патенту російською

Уретероскоп

Автори російською

Лоскутов Антон Егорович, Сагалевич Андрей Игоревич, Деркач Игорь Анатолиевич, Шапаренко Эдуард Витальевич, Малинин Юрий Юрийович

МПК / Мітки

МПК: A61B 1/307

Мітки: уретероскоп

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-93002-ureteroskop.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Уретероскоп</a>

Подібні патенти