Пристрій для підготовки до випробувань вузлів протезів нижніх кінцівок

Номер патенту: 92996

Опубліковано: 27.12.2010

Автори: Старченко Юрій Іванович, Щетинін Віктор Вікторович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для підготовки до випробувань вузлів протезів нижніх кінцівок, що включає верхній та нижній важелі з упорами та затискачами для встановлення випробувальних зразків протезів кінцівок, фіксатор для установки випробувального зразка та підставку із закріпленою на ній вертикальною стійкою, фіксатор з можливістю повороту встановлено в затискачі, який з можливістю переміщення по вертикалі закріплено на вертикальній стійці, на підставці за допомогою штифтів встановлено шаблон з чотирма робочими отворами для установки упорів, шаблон виконано в кількох варіантах, який відрізняється тим, що введена горизонтальна штанга із шкалою, яка з можливістю переміщення в горизонтальній площині встановлена одним кінцем у фіксаторі для установки випробувального зразка, а другим кінцем в циліндричному затискачі, виконаному з різьбовим отвором, в якому встановлено стопор, контактно сполучений із штангою, координати розміщення на шаблоні першої пари отворів для встановлення упорів важелів, які сприймають навантаження, відносно осі обертання відповідного важеля, визначені у відповідності з величинами координат умовної осі результуючого навантаження, яке діє на вузол, що випробовується, по першій схемі випробувань, а координати розміщення на шаблоні другої пари отворів - визначені у відповідності з величинами координат умовної осі результуючого навантаження, яке діє на вузол, що випробовується, по другій схемі випробувань.

Текст

Пристрій для підготовки до випробувань вузлів протезів нижніх кінцівок, що включає верхній та нижній важелі з упорами та затискачами для встановлення випробувальних зразків протезів кінцівок, фіксатор для установки випробувального зразка та підставку із закріпленою на ній вертикальною стійкою, фіксатор з можливістю по C2 2 (19) 1 3 бовування тільки колінних вузлів, осі обертання яких співпадають з осями верхньої та нижньої несучих ланок протеза, що значно обмежує функціональні можливості пристрою. Тим часом на практиці використовуються колінні та гомілковостопні вузли з двома та більшою кількістю осей обертання, які в більшості конструкцій, наприклад колінних вузлів, не співпадають з осями їх верхньої та нижньої ланок. Кількість таких вузлів протезів у виробництві складає більше 2/3 від кількості вузлів, осі яких співпадають з осями верхньої та нижньої ланки. Технічною задачею винаходу є розширення функціональних можливостей пристрою та за рахунок цього розширення асортименту вузлів протезів, які можуть випробовуватися при визначенні їх статичних та динамічних характеристик. Ця задача вирішена тим, що в пристрої для підготовки до випробувань вузлів протезів нижніх кінцівок, який включає верхній та нижній важелі з упорами та затискачами для встановлення випробувальних зразків вузлів протезів кінцівок, фіксатор для установки випробувального зразка та підставку із закріпленою на ній вертикальною стійкою; при цьому фіксатор з можливістю повороту встановлено в затискачі, який з можливістю переміщення по вертикалі закріплено на вертикальній стійці; на підставці за допомогою штифтів встановлено шаблон з двома парами робочих отворів для установки упорів, виконаний в трьох варіантах в залежності від величини навантаження на відповідний випробувальний зразок, відмінністю являється те, що в нього введена горизонтальна штанга із шкалою, яка з можливістю переміщення в горизонтальній площині встановлена одним кінцем у фіксаторі для установки випробувального зразка, а другим кінцем в циліндричному затискачі, виконаному з різьбовим отвором, в якому встановлено стопор, контактно сполучений із штангою; координати розміщення на шаблоні першої пари отворів для встановлення упорів важелів, які сприймають навантаження, відносно осі обертання відповідного важеля, визначені у відповідності з величинами координат умовної осі результуючого навантаження, яке діє на вузол, що випробовується, по першій схемі випробувань, а координати розміщення на шаблоні другої пари отворів - визначені у відповідності з величинами координат умовної осі результуючого навантаження, яке діє на вузол, що випробовується, по другій схемі випробувань. Використання горизонтальної штанги із шкалою, встановленої з можливістю переміщення в горизонтальній площині, дозволяє встановити верхній важіль на відстань, яка відповідає зміщенню осі обертання вузла протеза від вертикальних осей його верхньої та нижньої ланок, що дає можливість випробувати вузли протезів з різними варіантам зміщення осей. Орієнтація двох пар отворів варіантів шаблону на координати відповідних умовних осей результуючих сил навантаження в залежності від виду конструкції вузлів протезів, дозволяє в залежності від виду конструкції точно орієнтувати упори по результуючій сил навантаження по першій або по другій схемі випробувань вузлів протезів. Все це дозволяє розширити функ 92996 4 ціональність пристрою і за рахунок цього розширити асортимент вузлів протезів, що випробовуються, наприклад колінних, які бувають одноосними зі зміщенням осі, двохосними та чотирьохосними. Суть винаходу пояснюється кресленням, на якому показано загальний вигляд пристрою: Фіг. 1 - вигляд спереду; Фіг. 2 - вигляд зверху; Фіг.3 - схема визначення координат для виконання отворів шаблонів. Пристрій для підготовки до випробувань вузлів протезів нижніх кінцівок складається з підставки 1, стійки 2 по якій з можливістю переміщення встановлено циліндричній затискач 3, в якому з можливістю переміщення в горизонтальній площині встановлена горизонтальна циліндрична штанга 4. В верхній частині циліндричного затискача виконаний різьбовий отвір, в якому встановлено стопор 5, виконаний у вигляді гвинта контактно сполученого із штангою. На підставці 1 за допомогою двох штифтів 6 вставлено шаблон 7, на якому з можливістю повороту розміщено нижній важіль 8 з навантажувальним упором 9. Шаблон 7 має дві пари робочих отворів 10 для розміщення упорів. Координати першої пари робочих отворів 10 відносно осі обертання важеля 8 (фіг. 3) визначені у відповідності з першою схемою навантаження, а координати другої пари отворів визначені у відповідності з другою схемою навантаження зразка 11 вузла протеза, що випробовується. При цьому координати розміщення відповідних пар отворів відповідають проходженню умовної лінії першої схеми навантаження та умовної лінії другої схеми навантаження при проведенні випробувань вузлів протеза. Зразок 11 колінного вузла протеза з можливістю повороту закріплено за допомогою фіксатора 12, а кінці трубок його верхньої та нижньої ланок встановлені відповідно в нижньому та верхньому важелях 8 та 13 за допомогою затискачів 14 та 15. Верхній важіль 13 виконано з упором 16. Упори 9 та 16 одним кінцем прикріплені до важелів 8, 13 за допомогою гайок 17, 18 та розраховані на навантаження в залежності від ваги інвалідів, для яких призначені вузли, що випробовуються. На поверхню штанги 4 нанесена шкала 19. Шаблон 7 в залежності від величини навантаження на зразки 11, що випробовуються (А 100; А80; А60), виконаний в трьох варіантах. Пристрій використовують наступним чином. Спочатку визначають зміщення осі обертання вузла протезу відносно осі нижньої та верхньої ланок, за допомогою яких зразок 11 вузла, що випробовується, наприклад колінного, сполучається із суміжними елементами протезу (несучими трубками). Після цього підбирають шаблон 7 в залежності, від силового навантаження (А 100, А80, А60), на яке розраховано вузол, що випробовується. Шаблон 7 встановлюють на підставку 1 за допомогою штифтів 6. Зразок 11, встановлюють несучими трубками між нижнім та верхнім важелями 8, 13 відповідно. Нижній важіль 8 повертають до співпадання упору 9 з відповідним до умов випробування отвором 10 в шаблоні 7. Фіксують нижній важіль 8 на нижній ланці зразка 11 за допомогою затискача 15, а упор 9 - за допомогою гайки 17. 5 Шкала 19 при цьому знаходиться у вихідному нульовому положенні. Відпускають фіксатор 12 та затискач 15 і тим самим звільняють нижню ланку зразка 11. Перевертають його на 180° навколо горизонтальної осі. Відпускають стопор 5 та за допомогою шкали 4, орієнтуючись на попередньо одержану величину зміщення осі колінного вузла, виставляють необхідне зміщення верхньої ланки. Верхній важіль 13 повертають до співпадання його упора 16 з відповідним до схеми випробування отвором 10 шаблону 7 та фіксують його за допомогою затискача 14, а упор 16 за допомогою гайки 18. При цьому координати розміщення робочих отворів 10 на шаблоні 7 визначають орієнтацію в системі координат X та Υ упорів 9 та 16 один відносно другого (фіг.3). Підготовлений таким чином зразок, що випробовується разом з важелями знімають з пристрою та упорами 9, 16 встановлюють в установку для силових статичних та циклічних навантажувань. Проводять статичні та циклічні випробування зразка 11 вузла протезу у відповідності з вимогами, прикладаючи силу навантаження до упорів 9, 16, яке через важелі 8, 13 відповідно передається на вузол протеза, що випробовується. Позиція упорів 9, 16 відповідає позиції отворів шаблонів, коорди 92996 6 нати яких відносно осі обертання відповідних важелів 8, 13 визначені за допомогою цього пристрою, відповідають проходженню умовної результуючої лінії силових навантажень, які діють на вузол протеза зі зміщеним центром обертання відповідно до першої схеми навантаження. Таким же чином, орієнтуючи упори 9, 16 на другу пару робочих отворів 10, проводять випробування по другій схемі навантаження протезу, що відповідає вимогам випробувань по ДСТУ ISO 10328-6-2005 та вимогам ДСТУ ISO 10328-4-2004 при визначенні статичних та динамічних характеристик міцності випробувальних зразків вузлів протезів. Аналогічно проводять випробування інших функціональних вузлів протезів нижніх кінцівок. Таким чином, за рахунок введення можливості визначення місця знаходження умовної осі обертання вузлів протезів в конструкціях з осями обертання зміщеними відносно осей їх верхніх та нижніх ланок, пристрій дозволяє з високою точністю визначити умовну лінію прикладення силових навантажень і за рахунок цього розширити номенклатуру функціональних колінних вузлів, що підлягають випробуванням на статичну та циклічну міцність. 7 Комп’ютерна верстка І.Скворцова 92996 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for preparation to tests of units of lower extremities stumps

Автори англійською

Starchenko Yurii Ivanovych, Schetynin Viktor Viktorovych

Назва патенту російською

Устройство для подготовки к испытаниям узлов протезов нижних конечностей

Автори російською

Старченко Юрий Иванович, Щетинин Виктор Викторович

МПК / Мітки

МПК: A61F 2/76

Мітки: підготовки, кінцівок, протезів, нижніх, вузлів, випробувань, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-92996-pristrijj-dlya-pidgotovki-do-viprobuvan-vuzliv-proteziv-nizhnikh-kincivok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для підготовки до випробувань вузлів протезів нижніх кінцівок</a>

Подібні патенти