Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб профілактики ферумдефіцитної анемії поросят, який включає використання ферумвмісних препаратів, який відрізняється тим, що поросятам на 2 добу життя вводять внутрішньом'язово 1,5 мл ферум цитрату, отриманого з використанням нанотехнологій.

Текст

Реферат: UA 92917 U UA 92917 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до свинарства, а саме до способів профілактики ферумдефіцитної анемії поросят, і може бути використана у господарствах з різними формами власності з вирощування свиней. Відомі способи профілактики ферумдефіцитної анемії поросят, що включають ін'єкції біологічно активних речовин, зокрема ферумвмісних сполук. Патент України № 48539 А, патент США № 3105791, патент США № 2955981 А, патент РФ № 2135173; № 218865, № 2316323. Недоліком цих способів є недостатня засвоюваність ферумвмісних речовин, що у них використовуються: за своєю хімічною структурою ферумвмісні сполуки складніші, тому важче піддаються засвоюванню і не забезпечують максимального ефекту. Найближчим аналогом до заявленого способу є спосіб, описаний у Iron Nutrition and Anaemia in Piglets // Victor I. and Mary I., a Review J. Vet. Adv., 2012, 2(6):261-265, де використовують застосування сполук Феруму для профілактики ферумдефіцитної анемії поросят. Недоліком цього способу є низький відсоток всмоктуваності ферумвмісних сполук, що значно обмежує кількість Феруму, що використовується після ін'єкції. Заявлений нами спосіб усуває недоліки найближчого аналога і забезпечує високу ступінь використання Феруму з його наноцитрату після ін'єкції поросятам. В основу корисної моделі поставлена задача - створити ефективний спосіб профілактики ферумдефіцитної анемії поросят у ранньому віці, який би був економічно вигідним, доступним і придатним до застосування в господарствах з різними формами власності. Поставлена задача вирішується тим, що у способі профілактики ферумдефіцитної анемії поросят, що включає використання ферумвмісних препаратів, згідно з корисною моделлю, поросятам на 2 добу життя вводять внутрішньом'язово 1,5 мл ферум цитрату, попередньо отриманого на основі нанотехнологій (в 100 мл якого міститься 0,4 мг Феруму). Позитивний ефект способу пояснюється тим, що внутрішньом'язове введення по 1,5 мл ферум цитрату сприятливо впливає на використання організмом поросят Феруму, що забезпечує максимальні продуктивні показники та стійкість до ферумдефіцитної анемії. За таких умов активуються анаболічні процеси в організмі поросят, у результаті чого підвищується кількість еритроцитів крові, що в свою чергу покращує забезпечення усіх тканин та органів необхідними поживними речовинами та підвищує збереженість на 6,9 %. Спосіб може бути використаний у господарствах з різними формами власності для профілактики ферумдефіцитної анемії поросят. Ефективність заявленого способу і його переваги в порівнянні з найближчим аналогом підтверджено науково-господарським дослідом, наведеним нижче. На свинофермі господарства "Агропродсервіс" Тернопільського району Тернопільської області відібрано 150 новонароджених поросят породи Ландрас, у період утримання їх під свиноматками. Тварин поділено на 5 груп (по 30 голів у кожній) за принципом аналогів (за віком і живою масою). На другу добу життя, для профілактики ферумдефіцитної анемії, поросята контрольної групи внутрішньом'язово одноразово отримували традиційний ферумвмісний препарат Біоферон з розрахунку 1,5-2 мл/гол. У 100 мл біоферону міститься 100 мг Феруму. Поросятам дослідних груп внутрішньом'язово вводили одноразово Ферум цитрат у таких дозах: перша група - 2,0 мл/гол, друга - 1,5 мл/гол, третя - 1,0 мл/гол, четверта - 0,5 мл/гол. Ферум цитрат - це препарат, отриманий на основі нанотехнологій, в 100 мл якого міститься 0,4 мг Феруму. Протягом досліджень визначали збереженість поросят. Одержані результати представлені в таблиці. Таблиця Показники Збереженість, % % до контролю 50 Контрольна Перша Друга дослідна Третя Четверта група дослідна група група дослідна група дослідна група 87 90 93 89 85 100 103,4 106,9 102,3 97,7 Як свідчать одержані дані, найменша збереженість поросят спостерігалася в четвертій дослідній групі: 85,0 %. У другій дослідній групі, де концентрація ферум цитрату була 1,5 мл/гол. (новий спосіб), збереженість поросят становила 93 %. Отже, аналіз одержаних експериментальних даних свідчить про те, що запропонований спосіб профілактики ферумдефіцитної анемії поросят виявився біологічно виправданим і економічно вигідним. 1 UA 92917 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Спосіб профілактики ферумдефіцитної анемії поросят, який включає використання ферумвмісних препаратів, який відрізняється тим, що поросятам на 2 добу життя вводять внутрішньом'язово 1,5 мл ферум цитрату, отриманого з використанням нанотехнологій. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Vlizlo Vasyl Vasyliovych, Iskra Ruslana Yaroslavivna, Maksymovych Ihor Yaroslavovych

Автори російською

Влизло Василий Васильевич, Искра Руслана Ярославовна, Максимович Игорь Ярославович

МПК / Мітки

МПК: A23K 1/18, A23K 1/22

Мітки: анемії, профілактики, ферумдефіцитної, спосіб, поросят

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-92917-sposib-profilaktiki-ferumdeficitno-anemi-porosyat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики ферумдефіцитної анемії поросят</a>

Подібні патенти