Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Деградабельна полімерна композиція на основі поліолефіну і деструктуючого прискорювача, яка відрізняється тим, що вона містить як деструктуючий прискорювач металокомплекс хітозану з іонами металів з ряду: мідь, кобальт, цинк за такого співвідношення компонентів (% мас):

поліолефін

95-99,75

деструктуючий прискорювач

0,25-5,0.

Текст

Реферат: Деградабельна полімерна композиція на основі поліолефіну і деструктуючого прискорювача, яка містить як деструктуючий прискорювач металокомплекс хітозану з іонами металів з ряду: мідь, кобальт, цинк. UA 92811 U (54) ДЕГРАДАБЕЛЬНА ПОЛІМЕРНА КОМПОЗИЦІЯ UA 92811 U UA 92811 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до композицій на основі поліолефіну з використанням металовмісних сполук і може бути застосована для виготовлення плівкових пакувальних матеріалів та сільськогосподарського призначення і спрямована на захист екології навколишнього середовища. Відома [1] деградабельна композиція, яка складається з поліолефіну та наповнювача рослинного походження, що додається в кількості 6,5-20 % мас. і складається з відходів переробки зернових культур і ріпакової олії. Недоліком такої композиції є необхідність введення великої кількості (від 6,5 до 20 % мас.) наповнювача рослинного походження, що впливає на зовнішній вигляд і вихідні фізикомеханічні характеристики матеріалу. Найбільш близькою до заявлювальної композиції є деградабельна полімерна композиція, яка складається з поліолефіну і деструктуючого прискорювача металокисневмісної сполуки, речовини, вибраної з ряду ацетатів кобальту, міді, цинку [2]. Недоліком такої композиції є кількість добавок від 1,0 до 5,0 % мас. і при цьому зниження фізико-механічних показників після витримки 120 діб під дією УФ і ґрунту досягається в залежності від концентрації добавки на 11,9-30,2 %. Відомо [3] використання хітозану як високобіодеградуючого полімеру в кількості 4-10 % до поліетилену, що призводить до втрати міцності після витримки в ґрунті за 6 місяців на 6 %, а за рік 9 %. В основу корисної моделі поставлена задача створення деградабельної полімерної композиції з мінімізацією комплексної добавки, яка забезпечує деструкцію під впливом як УФопромінення, так і біологічних факторів. Поставлена задача вирішується тим, що деградабельна полімерна композиція на основі поліолефіну та деструктуючого прискорювача - металокисневмісної сполуки згідно із запропонованою корисною моделлю як деструктуючий прискорювач вона містить комплекс на основі хітозану і іону металу з ряду: мідь, кобальт, цинк при такому співвідношенні компонентів, % мас: поліолефін 95-99,75 деструктуючий прискорювач 0,25-5,0. За рахунок введення цього прискорювача досягається підвищення вихідних фізикомеханічних характеристик композиції поліолефіну, тобто деструктуючий прискорювач відіграє подвійну роль: підвищує вихідні характеристики міцності і забезпечує деградабельність поліолефіну. Запропоновану деградабельну полімерну композицію готують таким чином. Прискорювач у вигляді порошку змішують з порошком поліолефіну в необхідній кількості. Отримані композиції являють собою порошкоподібні суміші, які легко переробляються і формуються у плівки, гранули або вироби за температури топлення полімеру. Приклади складу запропонованої композиції наведені в таблиці 1. Таблиця 1 Компоненти Поліолефін Ацетат металу Комплекс хітозан + Сu Комплекс хітозан + Zn Комплекс хітозан + Co 40 Прототип 1 2 95 99 5 1 Приклади, кількість, % мас. Запропонована композиція 3 4 5 6 7к 95 99,5 99 99,75 92 5 0,25 1 8к 99,9 8 0,1 0,5 Зразки полімерних матеріалів у вигляді плівок отримували компресійним формуванням за температури топлення полімеру. Досліджувались фізико-механічні характеристики після впливу УФ-опромінювання і витримки в ґрунті протягом 120 діб. Результати випробувань наведені в таблиці 2. 1 UA 92811 U Таблиця 2 Міцність, МПА Об'єкт дослідження Поліолефін-814 Прототип Приклад 1 Приклад 2 Приклад 3 Приклад 4 Приклад 5 Приклад 6 Приклад 7к Приклад 8к 5 10 15 20 25 до УФопромін. після УФ опромін. 9,51 9,35 Втрата міцності після, УФ, Δ% 1,4 8,1 9,62 11,75 10,8 11,32 12,28 9,92 9,6 6,26 8,31 7,66 7,98 7,63 7,2 9,5 8,9 Міцність після ґрунту МПа 9,48 22,7 13,6 35 26,1 32,6 41,4 4,2 7,3 6,47 8,47 9,46 9,92 10,1 11,0 8,9 9,2 Втрата Сумарна міцності втрата після міцності, % ґрунту, % 0,32 1,72 20,1 11,9 19,5 8,2 10,8 10,4 10,3 4,2 42,8 25,5 54,5 34,3 43,4 51,8 14,5 11,5 Фізико-механічні характеристики визначали на розривній машині 2166 Р - 5 за швидкості 50 мм/хв. Дослідження біоруйнації проводили розміщенням контейнерів з вологим ґрунтом при рН 7,5. Контейнери розміщували в термостаті за температури (38±2)°С. Дослідження дії Уфопромінення проводили в кліматермокамері за температури 38-40 °C і вологості 90 %, освітленні 5000 люкс, λ 280 нм. Дослідження деградабельних властивостей визначали за зміною фізико-механічних показників зразків після УФ-опромінення (120 діб) і витримки в ґрунті протягом 120 діб. З таблиці 2 видно, що запропонована композиція на основі поліолефіну має підвищенні вихідні характеристики міцності (приклад 3-6) завдяки малій кількості металокомплексу хітозану. В той же час фізико-механічні показники знижуються як під впливом ультрафіолетового опромінення від 26 до 41 %, так і під дією біологічних факторів ґрунту від 8 до 19 % залежно від концентрації добавки. Сумарна втрата міцності складає від 34 до 54 %, в той же час за прототипом вона складає 25-43 %. На основі отриманих фізико-механічних характеристик і завдяки мінімізації добавки запропонована композиція може бути рекомендована для виготовлення пакувальних матеріалів як технічного, так і харчового призначення. Запропонована деградабельна композиція спрямована на збереження екології навколишнього середовища. Джерела інформації: 1. Патент на корисну модель № 33258. Біодеградабельна полімерна композиція. Заявл. 26.02.2008; Опубл. 10.06.2008. 2. Патент на корисну модель № 70854. Деградабельна полімерна композиція. Завл. 16.12.2011; Опубл. 25.06.2012. - прототип. 3. Состав и свойства биодеградируемых материалов / М.Ю.Устинов, С.Е.Артеменко, Г.П. Овчинникова, Г.А. Вихорева, А.Н. Гузенко // Ж. Химические волокна. - 2004. - №3. - С. 25-28. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 Деградабельна полімерна композиція на основі поліолефіну і деструктуючого прискорювача, яка відрізняється тим, що вона містить як деструктуючий прискорювач металокомплекс хітозану з іонами металів з ряду: мідь, кобальт, цинк за такого співвідношення компонентів (% мас.): поліолефін 95-99,75 деструктуючий прискорювач 0,25-5,0. 35 Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Dmytriieva Tetiana Volodymyrivna, Riabov Serhii Volodymyrovych, Kercha Yurii Yuriiovych, Boiko Valentyna Volodymyrivna

Автори російською

Дмитриева Татьяна Владимировна, Рябов Сергей Владимирович, Керча Юрий Юрьевич, Бойко Валентина Владимировна

МПК / Мітки

МПК: C08K 3/10, C08K 3/18

Мітки: деградабельна, композиція, полімерна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-92811-degradabelna-polimerna-kompoziciya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Деградабельна полімерна композиція</a>

Подібні патенти