Спосіб профілактики виникнення первинних кардіальних кінцевих точок у хворих на нестабільну стенокардію з коморбідною артеріальною гіпертензією

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб профілактики виникнення первинних кардіальних кінцевих точок у хворих на нестабільну стенокардію з коморбідною артеріальною гіпертензією, який полягає у тому, що призначають бета-адреноблокатор бісопролол у дозі 5-10 мг/добу, інгібітор ангібензинперетворюючого фермента периндоприл - 5-10 мг/добу, протисклеротичний препарат аторвастатин - 20 мг/добу, ацетилсаліцилову кислоту у дозі 75 мг/добу протягом двох років.

Текст

Реферат: Спосіб профілактики виникнення первинних кардіальних кінцевих точок у хворих на нестабільну стенокардію з коморбідною артеріальною гіпертензією полягає у тому, що призначають бетаадреноблокатор бісопролол у дозі 5-10 мг/добу, інгібітор ангібензинперетворюючого фермента периндоприл - 5-10 мг/добу, протисклеротичний препарат аторвастатин - 20 мг/добу, ацетилсаліцилову кислоту у дозі 75 мг/добу протягом двох років. UA 92638 U (54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ВИНИКНЕННЯ ПЕРВИННИХ КАРДІАЛЬНИХ КІНЦЕВИХ ТОЧОК У ХВОРИХ НА НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ З КОМОРБІДНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ UA 92638 U UA 92638 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до медицини, а саме до кардіології, і може використовуватись для прогнозування ефективності стандартного комплексного дворічного лікування в профілактиці виникнення первинних (основних) кардіальних кінцевих точок при нестабільній стенокардії (НС) з коморбідною артеріальною гіпертензією (АГ). В останні роки, згідно з рекомендаціями доказової медицини, при НС з коморбідною АГ рекомендується проводити стандартне комплексне і тривале лікування, до якого належить застосування бета-адреноблокаторів (БАБ), інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ), статинів та антиагрегантів. Із вказаних груп препаратів рекомендується застосування препаратів, ефективність яких доведена. При НС з коморбідною АГ доказана ефективність монотерапії із БАБ - бісопрололу, карведилолу; інгібіторів АПФ - периндоприлу та раміприлу; статинів - аторвастатину; антиагрегантів - ацетилсаліцилової кислоти. Однак ефективність стандартної комплексної дворічної терапії до теперішнього часу не встановлена. [Артеріальна гіпертензія. Оновлена та адаптована клінічна настанова заснована на доказах (2012 рік) // Артериальная гипертензия. - 2012. - № 1 (21). - С. 96-152]. Найближчий аналог запропонованого способу прогнозування ефективності стандартного комплексного дворічного лікування на профілактику виникнення первинних кардіальних кінцевих точок при цих коморбідних захворюваннях не відомий. В основу корисної моделі "Спосіб профілактики виникнення первинних кардіальних кінцевих точок у хворих на нестабільну стенокардію з коморбідною артеріальною гіпертензією" покладено лікування цих пацієнтів з застосуванням стандартної комплексної терапії протягом 2х років спостереження. Спосіб профілактики виникнення первинних кардіальних кінцевих точок у хворих на нестабільну стенокардію з коморбідною артеріальною гіпертензією полягає в тому, що у таких пацієнтів після комплексного призначення бета-адреноблокатора бісопролола у дозі 5-10 мг/добу, інгібітора ангіотензинперетворюючого фермента периндоприла - 5-10 мг/добу, протисклеротичного препарату аторвастатина - 20 мг/добу та антиагреганта ацетилсаліцилової кислоти у дозі 75 мг/добу протягом двох років спостереження прогнозується відсоток зменшення серцево-судинної смерті в 1,4 %, нефатального інфаркту міокарда - в 11,2 %, інсульта - в 4,9 % та повторної госпіталізації в стаціонар у 42,0 %. Результати ефективності впливу стандартної комплексної дворічної терапії на профілактику первинних кардіальних кінцевих точок наведені в табл. 1. Як видно з наведених даних (табл. 1), у хворих на НС з коморбідною АГ під впливом проведеного стандартного комплексного дворічного лікування інгібітором АПФ периндоприлом у дозі 5-10 мг/добу, БАБ бісопрололу - 5-10 мг/добу, аторвастатину - 20 мг/добу та ацетилсаліцилової кислоти - 75 мг/добу виникають рідкі ускладнення, тобто первинні кардіальні точки: серцево-судинна смертність - у 2 (1,4 %); розвиток нефатального інфаркту міокарда - в 16 (11,2 %); розвиток інсульту - в 7 (4,9 %); повторна госпіталізація хворих у стаціонар - у 60 (42,0 %). Отримані дані свідчать про те, що стандартне комплексне дворічне профілактичне лікування пацієнтів з НС і коморбідною АГ являється ефективним і дає змогу зменшити виникнення первинних кардіальних кінцевих точок. Таблиця 1 Прогнозування ефективності впливу стандартного комплексного дворічного лікування на профілактику виникнення первинних кардіальних кінцевих точок у хворих на нестабільну стенокардію з коморбідною артеріальною гіпертензією N 1 2 3 4 Первині кардіальні кінцеві точки Серцево-судинна смертність Розвиток нефатального інфаркту міокарда Розвиток інсульту Повторна госпіталізація хворих у стаціонар Обстежені хворі n=143 n % 2 1,4 16 11,2 7 4,9 60 42,0 45 Клінічний приклад корисної моделі Хворий О., 59 років, скаржиться на напади болю за грудиною тривалістю 3-5 хв після фізичного навантаження з ірадіацією у ліве плече і руку, які купуються прийомом одної таблетки 1 UA 92638 U 5 10 15 20 нітрогліцерину, підвищений AT до 190/110 мм рт. ст., задишку при ходьбі, набряки на ногах, що виникають під вечір. Напади болю за грудиною стали виникати часто за останні 2 тижні. Підвищений AT у хворого спостерігається 5 років, інфаркт міокарда переніс 4 роки тому назад. Загальний стан хворого середнього ступеня важкості. Пульс 72 за 1 хв. ритмічний, напружений. AT складає 170/100 мм рт. ст. Межі відносної тупості серця зміщені вліво. I-й тон на верхівці серця послаблений, акцент II тону над легеневою аортою. Частота дихання складає 18 за 1 хв. Дихання над легенями везикулярне, жорстке. Печінка виступає на 2 см із-під правого підребер'я, селезінка не пальпується. На гомілках визначаються набряки. Результати клінічного обстеження. Загальний аналіз крові та сечі в нормі. Після проведеного лікування цільовий рівень AT досягнуто через 12 міс., напади стенокардії виникають 1 раз на тиждень, серцева недостатність за класифікацією NYHA із третього функціонального класу перейшла в 2-й. Дані ехокардіографічного дослідження до і після дворічного лікування: кінцево-систолічний 2 2 об'єм - 34,6 і 24 мл/м , кінцево-діастолічний об'єм - 66,8 і 53,6 мл/м , товщина задньої стінки лівого шлуночка - 1,32 і 1,18 см, товщина міжшлуночкової перетинки - 1,35 та 1,15 см, індекс 2 маси міокарда лівого шлуночка - 183,7 і 129,8 г/м , фракція викиду - 48,3 і 53,8 %. Ліпідний спектр крові: рівень загального холестерину - 5,90 і 5,0 ммоль/л, тригліцеридів - 2,1 і 1,81 ммоль/л, холестерин ліпопротеїнів низької щільності - 3,0 і 2,54 ммоль/л, холестерин ліпопротеїнів високої щільності - 0,95 і 0,82 ммоль/л. Діагноз: ІХС, нестабільна стенокардія, післяінфарктний кардіосклероз. Гіпертонічна хвороба III стадії, III ступеня, ступінь ризику 4, концентрична гіпертрофія лівого шлуночка. Серцева недостатність III функціонального класу за класифікацією NYHA, яка перейшла в II клас. У хворого після проведення стандартної комплексної терапії впродовж 2-х років ускладнень, тобто первинні і кінцеві точки, не виникло. 25 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 Спосіб профілактики виникнення первинних кардіальних кінцевих точок у хворих на нестабільну стенокардію з коморбідною артеріальною гіпертензією, який полягає у тому, що призначають бета-адреноблокатор бісопролол у дозі 5-10 мг/добу, інгібітор ангібензинперетворюючого фермента периндоприл - 5-10 мг/добу, протисклеротичний препарат аторвастатин - 20 мг/добу, ацетилсаліцилову кислоту у дозі 75 мг/добу протягом двох років. Комп’ютерна верстка С. Чулій Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Denesiuk Olena Vitaliivna, Denesiuk Vitlaii Ivanovych

Автори російською

Денисюк Елена Витальевна, Денесюк Виталий Иванович

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00

Мітки: гіпертензією, виникнення, точок, стенокардію, профілактики, нестабільну, спосіб, кардіальних, первинних, артеріальною, коморбідною, кінцевих, хворих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-92638-sposib-profilaktiki-viniknennya-pervinnikh-kardialnikh-kincevikh-tochok-u-khvorikh-na-nestabilnu-stenokardiyu-z-komorbidnoyu-arterialnoyu-gipertenziehyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики виникнення первинних кардіальних кінцевих точок у хворих на нестабільну стенокардію з коморбідною артеріальною гіпертензією</a>

Подібні патенти