Мікроелектронний пристрій для визначення товщини епітаксіальних шарів в напівпровідниках

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Мікроелектронний пристрій для визначення товщини епітаксіальних шарів в напівпровідниках, що містить джерело світла та епітаксіальну структуру, що послідовно з'єднані між собою, який відрізняється тим, що в нього введено блок обробки та індикації сигналу, мікроелектронний частотний перетворювач, що містить фоторезистор, резистор, перший та другий польові транзистори, індуктивність, обмежувальний конденсатор, дві вихідні клеми та джерело постійної напруги, причому перший полюс джерела постійної напруги з'єднаний з першим виводом обмежувального конденсатора та другим виводом індуктивності, перший вивід якої з'єднаний з стоком першого польового транзистора, першим та другим затворами другого польового транзистора, першою вихідною клемою пристрою і першим виводом фоторезистора, другий вивід якого з'єднаний з першим виводом резистора, витоками першого і другого польових транзисторів та другою вихідною клемою пристрою, другий вивід резистора з'єднаний зі стоком другого польового транзистора, першим та другим затворами першого польового транзистора, другим виводом обмежувального конденсатора, другим полюсом джерела постійної напруги, причому до вихідних клем під'єднано блок обробки та індикації сигналу.

Текст

Реферат: Мікроелектронний пристрій для визначення товщини епітаксіальних шарів в напівпровідниках містить джерело світла та епітаксіальну структуру, що послідовно з'єднані між собою. Додатково в нього введено блок обробки та індикації сигналу, мікроелектронний частотний перетворювач, що містить фоторезистор, резистор, перший та другий польові транзистори, індуктивність, обмежувальний конденсатор, дві вихідні клеми та джерело постійної напруги. UA 91868 U (54) МІКРОЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТОВЩИНИ ЕПІТАКСІАЛЬНИХ ШАРІВ В НАПІВПРОВІДНИКАХ UA 91868 U UA 91868 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузей контрольно-вимірювальної техніки, фізики напівпровідників, мікроелектронної техніки та технології виготовлення інтегральних схем і може бути використана в системах вимірювання та контролю технологічних процесів виготовлення напівпровідникових структур та мікроелектронних приладів. Відомі пристрої контролю товщини тонких плівок, які містять джерело випромінювання, модулятор, підкладку з плівкою, оптичну систему та систему реєстрації [А. с. СРСР № 1303816, 807054, 246085, 486793, 1226042, 322603, 1401267, 947640, кл. G01B 9/02]. Недоліком таких пристроїв для визначення товщини епітаксіальних шарів в напівпровідниках є низька чутливість та схемотехнічна складність, що значно знижує точність визначення дифузійної довжини неосновних носіїв заряду в напівпровідниках. Найбільш близьким технічним рішенням до запропонованої корисної моделі є пристрій для визначення товщини епітаксіальних шарів, що містить джерело світла, епітаксіальну структуру та інтерферометр Майкельсона, що послідовно з'єднані між собою. [Павлов Л.П. Методы измерения параметров полупроводниковых материалов. - М.: Высш. шк., 1987, с. 222-228, рис. 6.4]. Недоліком такого пристрою є низька чутливість, що обмежує точність вимірювання. В основу корисної моделі поставлена задача створення мікроелектронного пристрою для визначення товщини епітаксіальних шарів в напівпровідниках, в якому за рахунок введення мікроелектронного частотного перетворювача, блоку індикації та обробки вихідного сигналу, та зв'язків досягається можливість більш точного вимірювання та контролю товщини епітаксіальних шарів в напівпровідниках. Крім того, це приведе до зменшення розмірів та можливості комутації пристрою з ЕОМ. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрій для визначення товщини епітаксіальних шарів в напівпровідниках, що містить джерело світла та епітаксіальну структуру, що послідовно з'єднані між собою, введено блок обробки та індикації сигналу, мікроелектронний частотний перетворювач, що містить фоторезистор, резистор, перший та другий польові транзистори, індуктивність, обмежувальний конденсатор, дві вихідні клеми та джерело постійної напруги, причому перший полюс джерела постійної напруги з'єднаний з першим виводом обмежувального конденсатора та другим виводом індуктивності, перший вивід якої з'єднаний з стоком першого польового транзистора, першим та другим затворами другого польового транзистора, першою вихідною клемою пристрою і першим виводом фоторезистора, другий вивід якого з'єднаний з першим виводом резистора, витоками першого і другого польових транзисторів та другою вихідною клемою пристрою, другий вивід резистора з'єднаний зі стоком другого польового транзистора, першим та другим затворами першого польового транзистора, другим виводом обмежувального конденсатора, другим полюсом джерела постійної напруги, причому до вихідних клем під'єднано блок обробки та індикації сигналу. На кресленні наведено схему мікроелектронного пристрою для визначення товщини епітаксіальних шарів в напівпровідниках, який містить джерело світла 1 та епітаксіальну структуру 2, мікроелектронний частотний перетворювач 3, який містить фоторезистор 4, резистор 5, перший 6 та другий 7 польові транзистори, індуктивність 8, обмежувальний конденсатор 9 та джерело постійної напруги 10, причому перший полюс джерела постійної напруги 10 з'єднаний з першим виводом обмежувального конденсатора 9 та другим виводом індуктивності 8, перший вивід якої з'єднаний з стоком першого польового транзистора 6, першим та другим затворами другого польового транзистора 7, першою вихідною клемою пристрою і першим виводом фоторезистора 4, другий вивід якого з'єднаний з першим виводом резистора 5, витоками першого 6 і другого 7 польових транзисторів та другою вихідною клемою пристрою, другий вивід резистора 5 з'єднаний зі стоком другого польового транзистора 7, першим тадругим затворами першого польового транзистора 6, другим виводом обмежувального конденсатора 9, другим полюсом джерела постійної напруги 10, причому до вихідних клем під'єднано блок обробки та індикації сигналу 11. Пристрій працює таким чином. В початковий момент часу світло з джерела світла 1 не діє на епітаксіальну структуру 2. Підвищенням напруги джерела постійної напруги 10 до величини, коли на електродах стік-стік першого 6 та другого 7 польових транзисторів виникає від'ємний опір, який приводить до виникнення електричних коливань в контурі, який утворений паралельним включенням повного опору з ємнісною складовою на електродах стік-стік першого 6 та другого 7 польових транзисторів та індуктивності 8. Фоторезистор 4 та резистор 5 утворюють дільник напруги, який здійснює електричне живлення першого 6 та другого 7 польових транзисторів, а обмежувальний конденсатор 9 запобігає проходженню змінного струму через джерело постійної напруги 10. Світловий промінь з джерела світла 1 з інтенсивністю J потрапляє на поверхню епітаксіального 1 UA 91868 U 5 10 шару 2 в точці А під кутом f. Випромінювання інтенсивністю J1 відбивається від поверхні епітаксіального шару 2, інше випромінення інтенсивністю J2 поширюється в епітаксіальному шарі 2 під кутом заломлення f1. Після відбиття від підкладки епітаксіального шару 2 в точці В світловий промінь інтенсивністю J2 заломлюється в точці С і поширюється паралельно відбитому променю інтенсивністю J1. Зміна інтенсивності променів приводить до зміни опору фоторезистора 4, що в свою чергу приводить до зміни ємнісної складової повного опору фоторезистора 4 та резистора 5 на електродах стік-стік першого 6 та другого 7 польових транзисторів, що викликає ефективну зміну частоти коливання мікроелектронного перетворювача 3, яка пропорційна величині товщини епітаксіальних шарів в напівпровідниках, та подається на блок обробки та індикації сигналу 11. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 Мікроелектронний пристрій для визначення товщини епітаксіальних шарів в напівпровідниках, що містить джерело світла та епітаксіальну структуру, що послідовно з'єднані між собою, який відрізняється тим, що в нього введено блок обробки та індикації сигналу, мікроелектронний частотний перетворювач, що містить фоторезистор, резистор, перший та другий польові транзистори, індуктивність, обмежувальний конденсатор, дві вихідні клеми та джерело постійної напруги, причому перший полюс джерела постійної напруги з'єднаний з першим виводом обмежувального конденсатора та другим виводом індуктивності, перший вивід якої з'єднаний з стоком першого польового транзистора, першим та другим затворами другого польового транзистора, першою вихідною клемою пристрою і першим виводом фоторезистора, другий вивід якого з'єднаний з першим виводом резистора, витоками першого і другого польових транзисторів та другою вихідною клемою пристрою, другий вивід резистора з'єднаний зі стоком другого польового транзистора, першим та другим затворами першого польового транзистора, другим виводом обмежувального конденсатора, другим полюсом джерела постійної напруги, причому до вихідних клем під'єднано блок обробки та індикації сигналу. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Osadchyk Oleksandr Volodymyrovych, Duda Roman Valeriiovych

Автори російською

Осадчук Александр Владимирович, Дуда Роман Валериевич

МПК / Мітки

МПК: G01N 27/12

Мітки: мікроелектронний, напівпровідниках, визначення, епітаксіальних, пристрій, товщини, шарів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-91868-mikroelektronnijj-pristrijj-dlya-viznachennya-tovshhini-epitaksialnikh-shariv-v-napivprovidnikakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Мікроелектронний пристрій для визначення товщини епітаксіальних шарів в напівпровідниках</a>

Подібні патенти