Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Віброзбуджувач коливань, що складається з привідного вала, що встановлений на підшипниках кочення, на якому розміщено рухомий шток з підпружиненими масами та фіксуючим пристроєм, який в свою чергу фіксує шток в двох положеннях, який відрізняється тим, що вихід на робочий режим відбувається при мінімальному розбалансуванні мас, а робочий режим реалізується при розрахунковій відцентровій силі.

Текст

Реферат: Віброзбуджувач коливань складається з привідного вала, що встановлений на підшипниках кочення, на якому розміщено рухомий шток з підпружиненими масами та фіксуючим пристроєм, який в свою чергу фіксує шток в двох положеннях, причому вихід на робочий режим відбувається при мінімальному розбалансуванні мас, а робочий режим реалізується при розрахунковій відцентровій силі. UA 91537 U (12) UA 91537 U UA 91537 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до вібраційної техніки, а саме до пристроїв для збудження коливань малої потужності у вібраційних машинах, що використовуються у виробництві для формування бетонних та залізобетонних виробів. Відомий віброзбуджувач коливань, що містить вал, на якому розміщено один нерухомий дебаланс та два рухомих дебаланси з'єднані з валом кульовими шпонками. Статичний момент кожного рухомого дебаланса дорівнює половині статичного моменту нерухомого. Регулювати його можна за допомогою доважків або гвинта, який повертає рухомі дебаланси, але це можна робити тільки при вимкнутій машині [Патент України 32745; В06В 1/10]. Недоліком такого пристрою, а також всіх збуджувачів даного типу є залежність змушуючої сили від частоти обертання дебалансів. Як правило, конструкції машин для ущільнення бетонних і залізобетонних виробів мають двомасну систему, для якої притаманні два резонансних режими роботи. Перший резонанс не використовують як робочий режим так як він неефективний. Другий резонанс, або близький до нього режим використовують в якості робочого. Тобто при виході такої машини на робочий режим, обов'язковим є перехід через перший резонанс, що в деяких випадках (особливо при зупинці машини) приводить дорозущільнення бетонної суміші. Конструкція збуджувача коливань, що пропонується, дозволяє виконати вихід на заданий робочий режим (частоту коливань) системи з мінімальною розбалансованою масою дебаланса, а в робочому режимі роботи система розбалансовується і створює розрахункову змушуючу силу. Такий принцип роботи збуджувача виконує перехід системи через перший резонанс в обох напрямках з мінімальною змушуючою силою, що зменшує вірогідність розущільнення бетонної суміші. Крім цього з'являється можливість застосування приводу з меншою потужністю. Рішення, що пропонується, має суттєву відмінність в порівнянні з відомими рішеннями, і оскільки, ознаками даної пропозиції не співпадають з відомими рішеннями, тому досягається новий позитивний ефект, який полягає у зменшенні потужності приводу. Даний технічний результат досягається тим, що конструкцією віброзбуджувача коливань (Фіг. 1), яка містить приводний вал 1, підшипники кочення 2, рухомий шток 3 зі змінними масами 5, вал 1 має отвір, через який проходить рухомий шток 3, що має дві стопорні канавки 9, 10, його розміщено таким чином, що він знаходиться уже з попереднім зміщенням відносно центру вала 1, і фіксатор 8 знаходиться в першій канавці 9; на шток 3 одягнуті пружини 4, з деякою жорсткістю, за пружинами 4 встановлено змінні маси 5, які фіксуються на штокові з обох боків гайками 7; по центру вала 1 встановлено фіксатор 8, що складається з болта до якого за допомогою пружинки прикріплено шарик. Віброзбуджувач коливань працює наступним чином. Під час обертання привідного вала 1, фіксатор 8 знаходиться в першій канавці 9, кутова швидкість ω зростає, змушувальна сила при цьому зростає за рахунок збільшення частоти обертання ω(F = m 0r0 ω 2 ) до значення кутової швидкості ω1 (Фіг. 2, крива 1), при досягненні частоти обертання ω1 . Змушуюча сила F1 стає більшою ніж сила, з якою фіксатор утримує 40 45 50 шток і тоді шток 3 зміщується у бік більшого плеча r1 деформуючи пружини 4, поки фіксатор 8 не зафіксується в канавці 10. Змушуюча сила в цей час зростає до значення F2 за рахунок зміни радіуса r1 та частоти обертання ω . Після закінчення робочого процесу ущільнення відбувається зупинка вібраційної системи (Фіг. 2, крива 2). Частота коливань зменшується до значення ω3 , при цьому змушуюча сила зменшується за рахунок зменшення частоти обертання, коли сила пружності пружних елементів 4 стане більшою ніж змушуюча сила F3 , шток 3 почне повертатися в своє початкове положення під дією сил пружності елементів 4, змушуюча сила при цьому буде зменшуватися за рахунок зменшення радіуса r1 та частоти обертання ω , і при ω 4 , коли спрацьовує фіксатор 8 в канавці 9, конструкція набуде початкового стану, подальша зупинка буде відбуватися по кривій 1 (Фіг. 1). Таким чином дана конструкція має такі переваги над іншими: змушуюча сила в перехідних режимах роботи конструкції набуває мінімального значення, привод такої машини може мати меншу потужність під час пуску за рахунок того, що при виході на робочий режим система фактично збалансована. 55 1 UA 91537 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Віброзбуджувач коливань, що складається з привідного вала, що встановлений на підшипниках кочення, на якому розміщено рухомий шток з підпружиненими масами та фіксуючим пристроєм, який в свою чергу фіксує шток в двох положеннях, який відрізняється тим, що вихід на робочий режим відбувається при мінімальному розбалансуванні мас, а робочий режим реалізується при розрахунковій відцентровій силі. Комп’ютерна верстка М. Ломалова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Nazarenko Ivan Ivanovych, Oryschenko Serhii Viktorovych, Diedov Oleh Pavlovych

Автори російською

Назаренко Иван Иванович, Орищенко Сергей Викторович, Дедов Олег Павлович

МПК / Мітки

МПК: B06B 1/10

Мітки: коливань, віброзбуджувач

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-91537-vibrozbudzhuvach-kolivan.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Віброзбуджувач коливань</a>

Подібні патенти