Спосіб комплексного лікування деформуючого остеоартрозу з переважним ураженням колінних суглобів у жінок з метаболічним синдромом

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб комплексного лікування деформуючого остеоартрозу з переважним ураженням колінних суглобів у жінок з метаболічним синдромом, що включає застосування фізіотерапевтичного впливу на уражену ділянку на тлі стандартної медикаментозної протизапальної та знеболюючої терапії, який відрізняється тим, що призначають хондропротектор артрон-комплекс дозою 500 мг кожен день 2 рази на добу, курсом 1-3 місяці, низькочастотну магнітотерапію індуктивністю 20-30 мТл, тривалістю 20-25 хв., після чого - електрофорез з пелодексом за допомогою синусоїдальних модульованих струмів (CMC) на випрямленому режимі 50 % 50 Гц, інтенсивністю струму 0,04-0,06 мА/см2, тривалістю 10-15 хв., щоденно курсом 14-16 процедур, а також після проведення фізіопроцедур через 2-3 години додатково призначають дозовану ходьбу по рівній місцевості зі швидкістю 70-90 кроків за хвилину на відстані 300 м, додаючи кожного дня по 100-150 м з повторенням курсу через 3 місяці.

Текст

Реферат: Спосіб комплексного лікування деформуючого остеоартрозу з переважним ураженням колінних суглобів у жінок з метаболічним синдромом включає застосування фізіотерапевтичного впливу на уражену ділянку на тлі стандартної медикаментозної протизапальної та знеболюючої терапії. Додатково призначають хондропротектор артрон-комплекс, низькочастотну магнітотерапію індуктивністю, електрофорез з пелодексом за допомогою синусоїдальних модульованих струмів (CMC), а також після проведення фізіопроцедур додатково призначають дозовану ходьбу по рівній місцевості зі швидкістю з повторенням курсу через 3 місяці. UA 91253 U (54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ДЕФОРМУЮЧОГО ОСТЕОАРТРОЗУ З ПЕРЕВАЖНИМ УРАЖЕННЯМ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ У ЖІНОК З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ UA 91253 U UA 91253 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до області медицини, а саме внутрішніх хвороб, і може бути застосована для лікування жінок з метаболічним синдромом, що страждають на деформуючий остеоартроз (ДОА) з переважним ураженням колінних суглобів. Відомий метод лікування остеоартрозу колінних суглобів за допомогою низькочастотної магнітотерапії індуктивністю до 40 мТл, тривалістю 15-30 хв., щоденно, курсом 12-18 процедур. [1]. Застосування низькочастотної магнітотерапії має відновлювальний ефект живлення хряща, а також міостимулюючий ефект, що дозволяє досягти позитивних результатів у лікуванні хворих на деформуючий остеоартроз. Але, незважаючи на вказаний ефект, метод не дозволяє зняти набряки та повністю усунути болі. Найбільш близьким до заявленого є спосіб лікування деформуючого остеоартрозу колінних суглобів за допомогою фонофорезу куяльницької грязі інтенсивністю ультразвуку 0,2-0,4 мВт/см тривалістю процедури 15-20 хв, щоденно, курсом 14-16 процедур. [2]. За допомогою даного методу досягаються наступні ефекти: знеболюючий, протизапальний, спазмолітичний, дефіброзуючий. Однак при застосуванні фонофорезу накопичується незначна кількість лікарських речовин у шкіряному депо, які діють впродовж короткого часу, що робить недоцільним використання при такому хронічному патологічному стані як ДОА. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення способу лікування деформуючого остеоартрозу з переважним ураженням колінних суглобів при метаболічному синдромі у жінок шляхом терапевтичного комплексу, що складається із хондропротектора артрон-комплекс, низькочастотної магнітотерапії, електрофорезу з пелодексом та дозованої ходьби, що дозволить зменшити больовий синдром, скоротити термін лікування та покращити якість життя хворих. Поставлена задача вирішується тим, що, згідно з корисною моделлю, у способі комплексного лікування ДОА з переважним ураженням колінних суглобів у жінок з метаболічним синдромом на тлі стандартної медикаментозної протизапальної та знеболюючої терапії призначають хондропротектор артрон-комплекс дозою 500 мг кожен день 2 рази на добу, курсом 1-3 місяці, низькочастотну магнітотерапію індуктивністю 20-30 мТл, тривалістю 20-25 хв., після чого – електрофорез з пелодексом за допомогою синусоїдальних модульованих струмів 2 (CMC) на випрямленому режимі 50 % 50 Гц, інтенсивністю струму 0,04-0,06 мА/см , тривалістю 10-15 хв., щоденно курсом 14-16 процедур, а також після проведення фізіопроцедур через 2-3 години додатково призначають дозовану ходьбу по рівній місцевості зі швидкістю 70-90 кроків за хвилину на відстані 300 м, додаючи кожного дня по 100-150м з повторенням курсу через 3 місяці. Спосіб виконується наступним чином. Як стандартну медикаментозну терапію застосовують аертал дозою 100 мг кожен день, 2 рази на добу. Додатково, згідно з запропонованою корисною моделлю, призначають хондропротектор артрон-комплекс дозою 500 мг кожен день, двічі на добу курсом 1-3 місяці у комплексі з фізіотерапевтичним впливом низькочастотної магнітотерапії та електрофорезу у заявлених режимах. Крім того, додають до курсу дозовану ходьбу у повільному режимі з наростанням темпу. Перед проведенням фізіотерапевтичних процедур перевіряють чутливість пацієнтки до низькочастотного магнітного поля та електрофорезу. Жінку укладають так, щоб було досягнуто максимального розслаблення м'язів усього тіла. Індуктори розташовують на бічних поверхнях колінного суглобу. За допомогою апарата "Полюс - 1" на уражені ділянки впливають низькочастотним магнітним полем, індуктивністю 20-30 мТл, тривалість 20-25 хв., щоденно, 1416 процедур на курс. На цю ж ділянку призначають електрофорез з бальнеологічним засобом пелодекс за допомогою синусоїдальних модульованих струмів (CMC) на випрямленому режимі 2 (апарат Ампліпульс - 4) 50 % 50 Гц, інтенсивністю струму 0,04-0,06 мА/см , з прокладкою, змоченою пелодексом. Електроди розташовують на больові точки і ділянки ураження. Тривалість процедури 10-15 хв., щоденно курсом 14-16 процедур. Крім того, після фізіопроцедур, через 2-3 години, призначають дозовану ходьбу по рівній місцевості зі швидкістю 70-90 кроків за хвилину відстанню 300 м, додаючи кожного дня по 100150м. Курс лікування рекомендовано повторити кожні 3 місяці до покращення стану хворої. Запропонованим способом проліковано 56 жінок, що страждають деформуючим остеоартрозом з переважним ураженням колінних суглобів на тлі метаболічного синдрому. В усіх жінок досягнуто покращення самопочуття, зменшення або припинення больового синдрому 1 UA 91253 U 5 10 15 20 25 30 у колінних суглобах, підвищення толерантності до фізичних навантажень, зниження маси тіла, що сприяє покращенню якості життя. Клінічний приклад. Хвора М., 50 роки, діагноз: гіпертонічна хвороба, ІІ ст., гіпертензивне серце (ЕКГ та ЕхоКГ ознаки гіпертрофії лівого шлуночка), СН 0; цукровий діабет, 2-й тип, середньої тяжкості, субкомпенсація, діабетична нефропатія, стадія гіперфільтрації, ХНН 0; дисліпідемія; деформуючий остеартроз лівого колінного суглобу, II рентгенологічна стадія, ФНС 1; звернулася зі скаргами на головні болі, зниження толерантності до фізичних навантажень через підвищену втомлюваність, болі у колінних суглобах, особливо після тривалого стояння та 2 ходьби, при спуску по східцях. Зріст 185 см, маса тіла 120 кг, індекс маси тіла 35,1 кг/м , об'єм талії 118 см, об'єм стегон 110 см, співвідношення ОТ/ОС = 1,08. Протягом останніх 5-х років - артеріальна гіпертензія, без корекції рівень АД до 190/100 мм рт.ст., високі нормальні цифри досягнуті за рахунок прийому 10 мг амлодипіну та 8 мг періндоприлу на добу. Дисліпідемія (підвищення рівня загального холестерину до 6,1 ммоль/л, тригліцеридів до 2,0 ммоль/л), цукровий діабет 2-го типу, після корекції сіофором 1000 мг/добу та гліклазидом 90 мг на добу глікемія натще 7,8 ммоль/л, постпрандіальна 12 ммоль/л. Призначили лікування за заявленим способом на тлі медикаментозної гіпоглікемізуючої та антигіпертензивної терапії, що обумовлено необхідністю корекції проявів метаболічного синдрому. Після проведення курсу зазначеної терапії підвищилась толерантність до фізичних навантажень, зменшилась частота та інтенсивність болів у суглобах, знизився альгофункціональний індекс Лекена з 7,7 до 4,0. Таким чином, у порівнянні з найближчим аналогом, запропонована корисна модель дозволяє у досить короткий термін отримати виражений ефект, а саме - знизити інтенсивність больового синдрому та покращити якість життя жінок на деформуючий остеоартроз колінних суглобів на фоні метаболічного синдрому. Джерела інформації: 1. Пшетаковский И.Л. Артозы: клиника, диагностика, лечение. - Одесса: Астропринт, 2004. 288с. 2. Пат. 40280 Україна, МПК (2006): A61N 1/32 (2006.01); А61Н 33/04. Спосіб лікування артрозу колінних суглобів у хворих з метаболічним синдромом / Скіпа М. І., Альтер О.В., Саленко С. Д.; заявник і патентовласник: Одеський державний медичний університет. - № U200813953; заявл. 04.12.2008; опубл. 25.03.2009. Бюл. № 6. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 Спосіб комплексного лікування деформуючого остеоартрозу з переважним ураженням колінних суглобів у жінок з метаболічним синдромом, що включає застосування фізіотерапевтичного впливу на уражену ділянку на тлі стандартної медикаментозної протизапальної та знеболюючої терапії, який відрізняється тим, що призначають хондропротектор артрон-комплекс дозою 500 мг кожен день 2 рази на добу, курсом 1-3 місяці, низькочастотну магнітотерапію індуктивністю 20-30 мТл, тривалістю 20-25 хв., після чого - електрофорез з пелодексом за допомогою синусоїдальних модульованих струмів (CMC) на випрямленому режимі 50 % 50 Гц, 2 інтенсивністю струму 0,04-0,06 мА/см , тривалістю 10-15 хв., щоденно курсом 14-16 процедур, а також після проведення фізіопроцедур через 2-3 години додатково призначають дозовану ходьбу по рівній місцевості зі швидкістю 70-90 кроків за хвилину на відстані 300 м, додаючи кожного дня по 100-150 м з повторенням курсу через 3 місяці. Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Yakymenko Olena Oleksandrivn, Ivanytskyi Viktor Vitoldovych

Автори російською

Якименко Елена Александровна, Иваницкий Виктор Витольдович

МПК / Мітки

МПК: A61N 2/04, A61N 1/30

Мітки: колінних, метаболічним, суглобів, жінок, переважним, комплексного, синдромом, спосіб, ураженням, лікування, остеоартрозу, деформуючого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-91253-sposib-kompleksnogo-likuvannya-deformuyuchogo-osteoartrozu-z-perevazhnim-urazhennyam-kolinnikh-suglobiv-u-zhinok-z-metabolichnim-sindromom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб комплексного лікування деформуючого остеоартрозу з переважним ураженням колінних суглобів у жінок з метаболічним синдромом</a>

Подібні патенти