Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Жалюзійний апарат холодильної камери тепловоза, що містить обтічник вентилятора, на якому закріплений корпус, до якого, у свою чергу, шарнірним з'єднанням прикріплені жалюзійні стулки, виконані у формі секторів, до внутрішнього боку кожної стулки жорстко прикріплена одним кінцем циліндрична розтягувальна пружина, інший кінець якої жорстко з'єднаний з корпусом вентилятора, який відрізняється тим, що жалюзійні стулки зі зворотного боку від шарнірного з'єднання мають противаги.

Текст

Реферат: Жалюзійний апарат холодильної камери тепловоза містить обтічник вентилятора, на якому закріплений корпус, до якого, у свою чергу, шарнірним з'єднанням прикріплені жалюзійні стулки, виконані у формі секторів, до внутрішнього боку кожної стулки жорстко прикріплена одним кінцем циліндрична розтягувальна пружина, інший кінець якої жорстко з'єднаний з корпусом вентилятора. Жалюзійні стулки зі зворотного боку від шарнірного з'єднання мають противаги. UA 90685 U (54) ЖАЛЮЗІЙНИЙ АПАРАТ ХОЛОДИЛЬНОЇ КАМЕРИ ТЕПЛОВОЗА UA 90685 U UA 90685 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до галузі транспортного машинобудування і може бути використана як елемент системи повітряного охолодження або як пристрій холодильної камери тепловоза. Відомий аналог до корисної моделі є жалюзійний апарат холодильної камери тепловоза, що містить обтічник вентилятора, на якому закріплений корпус, до якого, у свою чергу, шарнірним з'єднанням прикріплені жалюзійні стулки, виконані у формі секторів, до внутрішнього боку кожної стулки жорстко прикріплена одним кінцем циліндрична розтягувальна пружина, інший кінець якої жорстко з'єднаний з корпусом вентилятора. (Див. патент України на винахід № 3360 МПК, B60J1/20, опубл. 15.11.2004, бюл. № 11) - прототип. Недоліком аналога є високий рівень аеродинамічного опору, який виникає внаслідок того, що потужність повітряного потоку витрачається не тільки на деформацію розтягувальної пружини, а ще і на механічну роботу підйому і утримання у піднятому стані жалюзійних стулок, які мають власну вагу. Це створює додаткове навантаження на вентилятор та підвищує витрати потужності на його обертання. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення жалюзійного апарата холодильної камери тепловоза шляхом того, що жалюзійні стулки зі зворотного боку від шарнірного з'єднання обладнано противагами, які компенсують вагу жалюзійних стулок при їх підійманні та утриманні у піднятому стані. Це дозволить зменшити рівень аеродинамічного опору жалюзійного апарата, знизити витрати потужності на обертання вентилятора, зменшити навантаження на вентилятор та підвищити його довговічність. Поставлена задача вирішується тим, що у жалюзійному апараті холодильної камери тепловоза, що містить обтічник вентилятора, на якому закріплений корпус, до якого, у свою чергу, шарнірним з'єднанням прикріплені жалюзійні стулки, виконані у формі секторів, до внутрішнього боку кожної стулки жорстко прикріплена одним кінцем циліндрична розтягувальна пружина, інший кінець якої жорстко з'єднаний з корпусом вентилятора, згідно з корисною моделлю, жалюзійні стулки зі зворотного боку від шарнірного з'єднання обладнано противагами. Перевагами корисної моделі є зменшення рівня аеродинамічного опору жалюзійного апарата, зниження витрат потужності на обертання вентилятора, зменшення навантаження на вентилятор, що позитивно сприятиме його довговічності. Корисна модель пояснюється кресленням, де зображено жалюзійний апарат холодильної камери тепловоза у перерізі. Жалюзійний апарат холодильної камери тепловоза містить обтічник 1 вентилятора, на якому закріплений корпус 2, до якого шарнірним з'єднанням 3 прикріплені жалюзійні стулки 4, які, в свою чергу, зі зворотного боку від шарнірного з'єднання 3 обладнані противагами 5, до внутрішнього боку кожної жалюзійної стулки 4 жорстко прикріплена одним кінцем циліндрична розтягувальна пружина 6, інший кінець якої жорстко з'єднаний з корпусом 2. Жалюзійний апарат холодильної камери тепловоза працює наступним чином. При роботі вентилятора під дією аеродинамічного напору жалюзійні стулки 4 у формі секторів відкриваються, обертаючись на шарнірних закріпленнях 3 відносно корпусу 2, який закріплено на обтічнику 1 вентилятора. При цьому циліндрична розтягувальна пружина 6 розтягується. Противаги 5 компенсують вагу жалюзійних стулок 4, через це потужність аеродинамічного напору не втрачається на підйом ваги жалюзійних стулок 4. При вимиканні вентилятора жалюзійні стулки 4 закриваються під дією циліндричних розтягувальних пружин 6. Кут відкриття жалюзійних стулок 4 визначається зміною числа оборотів вентилятора. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 Жалюзійний апарат холодильної камери тепловоза, що містить обтічник вентилятора, на якому закріплений корпус, до якого, у свою чергу, шарнірним з'єднанням прикріплені жалюзійні стулки, виконані у формі секторів, до внутрішнього боку кожної стулки жорстко прикріплена одним кінцем циліндрична розтягувальна пружина, інший кінець якої жорстко з'єднаний з корпусом вентилятора, який відрізняється тим, що жалюзійні стулки зі зворотного боку від шарнірного з'єднання мають противаги. 1 UA 90685 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Horbunov Mykola Ivanovych, Mogyla Valentyn Ivanovych, Sklifus Yaroslav Kostiantynovych, Kara Serhii Vitaliiovych

Автори російською

Горбунов Николай Иванович, Могила Валентин Иванович, Склифус Ярослав Константинович, Кара Сергей Витальевич

МПК / Мітки

МПК: B60H 1/00

Мітки: камери, апарат, жалюзійний, тепловоза, холодильної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-90685-zhalyuzijjnijj-aparat-kholodilno-kameri-teplovoza.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Жалюзійний апарат холодильної камери тепловоза</a>

Подібні патенти