Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Центрифуга, що містить кожух, розміщений у ньому з можливістю обертання конічно-циліндричний барабан із встановленим у ньому з можливістю обертання шнеком, а також патрубки подавання вихідної суспензії й відведення осаду й фугату, яка відрізняється тим, що в стінці конічної частини барабана щонайменше в одному діаметральному перерізі виконано отвори із встановленими в них з можливістю осьового переміщення і фіксації в потрібному положенні штирями, при цьому у витках шнека в місцях розташування штирів виконано прорізи.

Текст

Дивитися

Реферат: Центрифуга містить кожух, розміщений у ньому з можливістю обертання конічно-циліндричний барабан із встановленим у ньому з можливістю обертання шнеком, а також патрубки подавання вихідної суспензії й відведення осаду й фугату. При цьому в стінці конічної частини барабана щонайменше в одному діаметральному перерізі виконано отвори із встановленими в них з можливістю осьового переміщення і фіксації в потрібному положенні штирями, а у витках шнека в місцях розташування штирів виконано прорізи. UA 90400 U (54) ЦЕНТРИФУГА UA 90400 U UA 90400 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до пристроїв для розділення неоднорідних рідких систем, зокрема суспензій, і може бути застосована в хімічній, харчовій та інших галузях промисловості. Відома центрифуга, що містить кожух, розміщений у ньому з можливістю обертання конічноциліндричний барабан із встановленим у ньому з можливістю обертання шнеком, а також патрубки подавання вихідної суспензії й відведення осаду й фугату, при цьому шнек установлено з можливістю регулювання його положення вздовж осі барабана [пат. України № 60750 U, МПК В04В1/00, заявл. 14.12.2010, опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12]. Недолік зазначеної центрифуги - суттєва складність конструкції та експлуатації. Крім цього, внаслідок руху осаду вздовж барабана у вигляді суцільного шару, ця центрифуга забезпечує одержання осаду підвищеної вологості, що передбачає наступне підсушування осаду. Найближчим за технічною суттю до пропонованого технічного рішення є центрифуга, що містить кожух, розміщений у ньому з можливістю обертання конічно-циліндричний барабан із встановленим у ньому з можливістю обертання шнеком, а також патрубки подавання вихідної суспензії й відведення осаду й фугату [Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. - М.: Химия, 1981. - Т. 1. - С. 209, рис. V-3, a]. Ця центрифуга, на відміну від аналога, що розглянуто, простіша за конструкцією та в експлуатації, проте вона має той самий недолік: можливість одержання осаду підвищеної вологості, що передбачає наступне його підсушування, а отже і зайві витрати енергії. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити центрифугу, у якій її нове конструктивне виконання забезпечує можливість розпушування суцільного шару осаду на ділянці конічної частини барабана, що полегшує видалення з осаду зайвої рідини, а отже сприяє одержанню більш сухого осаду. Поставлена задача вирішується тим, що в центрифузі, що містить кожух, розміщений у ньому з можливістю обертання конічно-циліндричний барабан із встановленим у ньому з можливістю обертання шнеком, а також патрубки подавання вихідної суспензії й відведення осаду й фугату, згідно з корисною моделлю, в стінці конічної частини барабана щонайменше в одному діаметральному перерізі виконано отвори із встановленими в них з можливістю осьового переміщення і фіксації в потрібному положенні штирями, при цьому у витках шнека в місцях розташування штирів виконано прорізи. Наявність на ділянці конічної частини барабана штирів, що під час обертання шнека проходять крізь виконані у витках шнека прорізи, сприяють розпушуванню (частковому руйнуванню) шару осаду. Це полегшує видалення з осаду залишків фугату, що робить осад більш сухим. Можливість осьового переміщення штирів і фіксації їх у потрібному положенні забезпечує регулювання довжини ділянки штирів, що "входить" у прорізи витків шнека, тобто ступінь розпушення осаду. За потреби також існує можливість забезпечення нульової довжини зазначеної ділянки штирів (коли штирі "ховають" в отворах стінки конічної частини барабана, що дає змогу використовувати пропоновану центрифугу як традиційну (без розпушення шару осаду). Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображено схему пропонованої центрифуги. Центрифуга містить кожух 1, змонтований у ньому на валу 2 з можливістю обертання конічно-циліндричний барабан 3 із встановленим у ньому на порожнистому валу 4 з можливістю обертання шнеком 5, а також патрубки подавання вихідної суспензії 6, а також відведення осаду 7 і фугату 8. При цьому в стінці конічної частини 9 барабана 3 щонайменше в одному діаметральному перерізі виконано отвори із встановленими в них з можливістю осьового переміщення і фіксації в потрібному положенні штирями 10, а у витках шнека 5 в місцях розташування штирів 10 виконано прорізи 11. Центрифуга працює в такий спосіб. Залежно від властивостей одержуваного з розділюваної суспензії осаду забезпечують потрібну довжину ділянки штирів 10, що "входить" упрорізи 11 витків шнека 5, регулюючи в такий спосіб ступінь розпушення осаду під час проходження ним конічної частини 9 барабана 3. Крізь патрубок 6 суспензія, що підлягає розділенню, надходить у простір між порожнистим валом 4 і конічно-циліндричним барабаном 3 на ділянку між конічною й циліндричною частинами барабана 3. Під дією відцентрових сил тверда фаза осаджується на внутрішній поверхні барабана 3, а рідина збирається ближче до порожнистого вала 4. Під час обертання з різними кутовими швидкостями конічно-циліндричного барабана 3 і шнека 5 осад поступово рухається в напрямку патрубка 7, а фугат - патрубка 8. Під час руху осаду на ділянці конічної частини 9 барабана 3 під дією штирів 10 він розпушується, що сприяє видаленню з нього залишків вологи. 1 UA 90400 U Застосування пропонованої корисної моделі надає змогу одержувати максимально сухий осад, а отже і відмовитися від наступної технологічної операції підсушуванню осаду. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Центрифуга, що містить кожух, розміщений у ньому з можливістю обертання конічноциліндричний барабан із встановленим у ньому з можливістю обертання шнеком, а також патрубки подавання вихідної суспензії й відведення осаду й фугату, яка відрізняється тим, що в стінці конічної частини барабана щонайменше в одному діаметральному перерізі виконано отвори із встановленими в них з можливістю осьового переміщення і фіксації в потрібному положенні штирями, при цьому у витках шнека в місцях розташування штирів виконано прорізи. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Додаткова інформація

Автори англійською

Mikulionok Ihor Olehovych, Kolosov Oleksandr Yevhenovych

Автори російською

Микуленок Игорь Олегович, Колосов Александр Евгеньевич

МПК / Мітки

МПК: B04B 1/00, B04B 7/00

Мітки: центрифуга

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-90400-centrifuga.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Центрифуга</a>

Подібні патенти