Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Секція продувного блока для обробки рідкого металу газом, яка містить систему канальних капілярів, яка відрізняється тим, що вогнетривкий елемент, з набору яких складається блок, має форму прямокутника з рифленою бічною поверхнею або трапеції з подовжнім пазом - виїмкою на їх лицьовій стороні і заповнений фракціонованим матеріалом, що утворює газопроникні наскрізні мікропорожнини, поперечний розмір (d) яких визначається фракційним складом (D) наповнювача із співвідношення d = (0,2-0,4 ) D, мм.

2. Секція за п. 1, яка відрізняється тим, що поперечний розмір мікропорожнин не перевищує 2,0 мм при фракційному складі наповнювача не більше 3,0 мм.

Текст

Реферат: Секція продувного блока для обробки рідкого металу газом містить систему канальних капілярів. Вогнетривкий елемент, з набору яких складається блок, має форму прямокутника з рифленою бічною поверхнею або трапеції з подовжнім пазом - виїмкою на їх лицьовій стороні і заповнений фракціонованим матеріалом, що утворює газопроникні наскрізні мікропорожнини, поперечний розмір (d) яких визначається фракційним складом (D) наповнювача із співвідношення d=(0,2-0,4)D, мм. UA 90340 U (12) UA 90340 U UA 90340 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до чорної металургії і може бути використана при обробці рідкого металу газами з метою його гомогенізації і рафінування від неметалічних включень і розчинених газів. Відомі технічні рішення донної дрібнобульбашкової продувки газом рідкого металу (ДДП продування) [1], наприклад ПУ № 54999, С21С 7/072, опубл. 25.11.2010, згідно з якими продування рідкого металу газами проводиться через газопроникні блоки, які встановлюють у футеровці днища плавильного агрегату або розливного ковша і мають наскрізні капілярні канали круглої або щілиноподібної форми з поперечними розмірами 0,15-0,20 мм, розташовані рядами на відстані 20-50 мм між ними. Наявність таких капілярних каналів у блоці дає можливість здійснювати продування рідкого металу газами в дрібнобульбашковому режимі, що позитивно впливає на ефективність продувки. Як найближчий аналог прийнятий ПУ № 24045, С21С 7/00, опубл. 11.06.2007. Але поряд з позитивною якістю це технічне рішення має і суттєві недоліки. При порівняно обмеженій кількості капілярних каналів близько 200 щілиноподібних капілярних каналів 2 перерізом 0,2 мм*20 мм, сумарна площа яких дорівнює 800 мм і становить лише близько 0,7 % від площі поверхні блока розміром 300*400 мм, вихід їх з ладу навіть 10 % призводить до підвищення швидкості газовитоку і переходу дрібнобульбашкового режиму продування до крупнобульбашкового і струменевого, що знижує ефективність обробки рідкого металу газом. В основу корисної моделі поставлено задачу підвищення технологічної ефективності та безпеки донної дрібнобульбашкової продувки газом рідкого металу при стабільній інтенсивності ламінарного і турбулентного закінчення газового потоку. Поставлена задача вирішується тим, що в секції продувного блока для обробки рідкого металу газом, яка містить систему канальних капілярів, вогнетривкий елемент, з набору яких складається блок, має форму прямокутника з рифленою бічною поверхнею або трапеції з подовжнім пазом - виїмкою на їх лицьовій стороні і заповнений фракціонованим матеріалом, що утворює газопроникні наскрізні мікропорожнини, поперечний розмір (d) яких визначається фракційним складом (D) наповнювача із співвідношення d=(0,2-0,4)D, мм. У секції поперечний розмір мікропорожнин не перевищує 2,0 мм при фракційному складі наповнювача не більше 3,0 мм. У кристалографії [2] розрізняють тетраедричні і октаедричні мікропорожнечі, розмір яких для сферичних частинок визначається з рівнянь: Dтет = 0,225 R і dокт = 0,410 R або dтeт = 0,112 D і dокт = 0,20D, де D - діаметр сферичних частинок, мм. Щільність упаковки кристалічної решітки кубічної сингонії, наприклад, становить 0,52  0,61  0,74 і, отже, щільність мікропор складе, відповідно, 0,48  0,39  0,26 для примітивного, об'ємно-і гранецентрованого кубів. Для інших сингоній щільність упаковки значно менше і частка порожнеч зростає. Розмір канальних отворів становить не більше 2,0 мм, що підтверджується практикою використання пористих пробок для ковшової обробки сталі. Сумарна площа капілярних каналів 2 на поверхні блока розміром 300*400 мм складе 24700 мм або близько 21 % від площі цієї поверхні, що в 30 разів більше, ніж в аналогічному за розміром блоці з утвореними в ньому щілинними каналами шляхом витягування попередньо вмонтованих сталевих ниток або стрічок. Перевагою корисної моделі є й те, що при такій величезній кількості капілярних каналів у блоці (більше 823000 шт.) забезпечується можливість встановлення стабільного і економічного режиму продувки рідкого металу газами шляхом регулювання інтенсивності подачі його у вигляді ламінарного або турбулентного потоку залежно від прийнятої технології обробки металу. Продувний блок складається (креслення) з набору секцій (1), що представляють скріплені між собою вогнетривкі рифлені прямокутні або трапецієподібні елементи (3) заданих розмірів з подовжніми виїмками, розташовані на відстані 10-30 мм від країв секції, заповнених вогнетривкої масою (2) заданого фракційного складу і сполучної речовини. Після просушування і випалення, виготовлена таким чином секція блока, являє собою пористий газопроникний брикет з осклованого вогнетривкого матеріалу з системою капілярних каналів. Отже, секція продувного блока для донної продувки газом рідкого металу за новизною технічного рішення є предметом корисної моделі, істотні ознаки якого і технологічна ефективність перебувають у причинно-наслідкового зв'язку. 1 UA 90340 U Джерела інформації: 1. Отчет ИПМ НАНУ "Розробка наукових і технологічних основ управління структурою й властивостями залізовуглецевих сплавів ультрадисперсними порошками".- 2012 г. - С. 236. 2. А.П.Гуляев. Металловедение.- ГосНТИ. Оборонгиз.- М., 1963. - 464 с. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 1. Секція продувного блока для обробки рідкого металу газом, яка містить систему канальних капілярів, яка відрізняється тим, що вогнетривкий елемент, з набору яких складається блок, має форму прямокутника з рифленою бічною поверхнею або трапеції з подовжнім пазом виїмкою на їх лицьовій стороні і заповнений фракціонованим матеріалом, що утворює газопроникні наскрізні мікропорожнини, поперечний розмір (d) яких визначається фракційним складом (D) наповнювача із співвідношення d=(0,2-0,4)D, мм. 2. Секція за п. 1, яка відрізняється тим, що поперечний розмір мікропорожнин не перевищує 2,0 мм при фракційному складі наповнювача не більше 3,0 мм. Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Parenchuk Ihor Valeriiovych, Bielov Borys Fedorovych, Trotsan Anatolii Ivanovych

Автори російською

Паренчук Игорь Валерьевич, Белов Борис Федорович, Троцан Анатолий Иванович

МПК / Мітки

МПК: B22D 41/02, B22D 41/42, C21C 7/072, C21C 1/00, C22B 9/05, B22D 1/00

Мітки: обробки, рідкого, блока, газом, продувного, металу, секція

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-90340-sekciya-produvnogo-bloka-dlya-obrobki-ridkogo-metalu-gazom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Секція продувного блока для обробки рідкого металу газом</a>

Подібні патенти