Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пакет для сміття у вигляді мішка з відкритою горловиною, виконаний з суміші полімерного матеріалу і крейдяного наповнювача, який відрізняється тим, що суміш додатково містить розкладаючу добавку на основі солей перехідних металів в кількості 0,1-2 %.

2. Пакет для сміття за п. 1, який відрізняється тим, що як солі перехідних металів використовуються солі кобальту, нікелю або марганцю.

Текст

Реферат: UA 90005 U UA 90005 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до виробів для збору і видалення домашніх відходів і іншого побутового сміття і може бути використана в побутових умовах для збору і тимчасового зберігання побутового сміття і відходів. Пакети для сміття, як правило, виготовляються з полімерів і призначені для одноразового використання. Одній з основних проблем, що виникають у зв'язку з використанням таких пакетів для збору побутового сміття, є їх подальша утилізація. Найбільш дешевим і поширеним способом утилізації поліетиленових пакетів для сміття, виготовлених з полімерних матеріалів, є їх поховання. Даний спосіб утилізації приводить до значного забруднення ґрунту, оскільки термін розкладання полімерів, з яких виготовляється пакет для сміття, складає 100 і більше років. Утилізація шляхом спалювання робить менший вплив на забруднення ґрунту, проте приводить до викиду в атмосферу великої кількості шкідливих продуктів горіння. Тому традиційні способи утилізації є екологічно шкідливими. Повторна переробка поліетиленових пакетів для сміття можлива, проте вона вимагає значних трудових, матеріальних і енергетичних витрат, пов'язаних з необхідністю відбору поліетиленових пакетів з побутового сміття, розділення по вигляду пластиків, миття, сушки, подрібнення і тільки тоді - переробки в кінцевий новий виріб. При цьому фахівці вважають, що технічно можливе застосування тільки до 25 % вторинних полімерів при виготовленні пластмас. Відомий пакет для сміття у вигляді мішка з відкритою горловиною, виконаний з суміші полімерного матеріалу і крейдяного наповнювача (RU 113249 "Пакет для мусора", B65F1/00, опубл. 10.02.2012). Недоліком відомого пакету для сміття є тривалий термін його розкладання в природних умовах (100 і більше років). У основу справжньої корисної моделі поставлено задачу створення такого пакету для сміття, здатного деградувати і розкладатися на нешкідливі для навколишнього середовища компоненти, що дозволяє скоротити термін розкладання в природних умовах і тим самим зменшити забруднення ґрунту і повітря при утилізації шляхом поховання або спалювання. Поставлене задача вирішується тим, що в пакеті для сміття у вигляді мішка з відкритою горловиною, виконаного з суміші полімерного матеріалу і крейдяного наповнювача, згідно корисної моделі, суміш додатково містить розкладаючу добавку на основі солей перехідних металів в кількості 0,1-2 %. Наявність в суміші розкладаючої добавки на основі солей перехідних металів в кількості 0,12 % забезпечує можливість отримання полімерного пакету, здібного до деградації (розкладання) під впливом різних фізичних чинників: ультрафіолетового випромінювання, підвищеної температури, вологості, механічної дії, що у свою чергу забезпечує розкладання полімеру в перебігу 2-3 років після поховання, що значно швидше, ніж у відомому пакеті. Солі перехідних металів, що входять до складу розкладаючої добавки, є каталізатором процесу хімічної деструкції полімерних молекул поліетилену, що і приводить до прискорення процесу розкладання пакетів для сміття, які виготовлені із застосуванням технічного рішення, що заявляється. У подальшому корисна модель пояснюється докладним описом її виконання. Пакет для сміття виготовляється з полімерного матеріалу у вигляді мішка з відкритою горловиною. Як полімерний матеріал може бути використана суміш поліетилену в кількості 60-80 %; крейдяного наповнювача, як такий використовується карбонат кальцію в кількості 10-30 %, і розкладаючої добавки, в кількості 0,1-2 %. Основною речовиною діючої розкладаючої добавки є солі перехідних металів, наприклад, солі кобальту, нікелю або марганцю. Пакет для сміття виготовляють з полімерної плівки, отриманій методом екструзії рукавної плівки з розплаву полімеру суміші різних марок поліетилену і технологічних добавок на основі поліетилену, у вигляді гранул. Для виробництва сміттєвих пакетів допускається використання повторно переробленого поліетилену, в який вводять суміш гранул полімерів разом з крейдяним наповнювачем і розкладаючою добавкою, завантажують в екструдер, де відбувається поступове плавлення гранул, гомогенізація розплаву і одночасне просування всієї маси уздовж циліндра екструдера до вихідної головки, що формує. При цьому в екструдері створюється тиск, який видавлює розплав полімерної маси через головку у вигляді рукавної плівки. Виготовлення плівки рукавним методом (роздуванням) здійснюють безперервним витискуванням отриманого розплаву полімеру через вузьку кільцеву щілину головки екструдера, що формує, з подальшою витяжкою рукава в подовжньому і поперечному 1 UA 90005 U 5 10 15 напрямках і його охолоджуванням. Розплав видавлюють у вигляді тонкостінного рукава, всередину якого подають стисле повітря. Зовні рукав також обдувають струменем повітря і розтягують до заданого розміру. Після розтягування рукав охолоджують і намотують в рулони напівфабрикату плівки. Після цього напівфабрикат плівки встановлюють на машину перемотування для формування і отримання пакетів для сміття. Отримані таким чином пакети для сміття здібні до розкладання протягом 2-3 років під впливом різних фізичних чинників: температури, вологості, ультрафіолетового випромінювання, механічної дії. Це, у свою чергу, дозволяє утилізувати виготовлені відповідно до корисної моделі, що заявляється, пакети для сміття найбільш простим і дешевим способом-похованням і при цьому виключити небезпеку тривалого забруднення ґрунту. Корисна модель, що заявляється, може бути реалізована в умовах сучасного промислового виробництва на стандартному устаткуванні з використанням традиційних технологій і використанням відомих сировинних компонентів виготовлення полімерних пакетів для сміття. Масове використання пропонованих сміттєвих пакетів, простих і зручних у використанні, дозволить значно понизити небезпеку забруднення ґрунту і повітря, і, таким чином, дозволить поліпшити екологічну обстановку у великих містах і населених пунктах, де проблеми утилізації поліетиленових пакетів стоять особливо гостро. 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 1. Пакет для сміття у вигляді мішка з відкритою горловиною, виконаний з суміші полімерного матеріалу і крейдяного наповнювача, який відрізняється тим, що суміш додатково містить розкладаючу добавку на основі солей перехідних металів в кількості 0,1-2 %. 2. Пакет для сміття за п. 1, який відрізняється тим, що як солі перехідних металів використовуються солі кобальту, нікелю або марганцю. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори російською

BRENDSON COMPANY LIMITED

МПК / Мітки

МПК: B65F 1/00

Мітки: пакет, сміття

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-90005-paket-dlya-smittya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пакет для сміття</a>

Подібні патенти