Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для ущільнення сипкої продукції в упаковці, що складається і корпусу, з'єднаного з джерелом коливань, який відрізняється тим, що джерело коливань виконано у вигляді пневмоциліндра, частота і амплітуда руху штока якого регулюється логічними елементами НІ, дроселями із зворотними клапанами, таймерами часу та пневморозподілювачем.

Текст

Реферат: Пристрій для ущільнення сипкої продукції в упаковці складається і корпусу, з'єднаного з джерелом коливань. Джерело коливань виконано у вигляді пневмоциліндра, частота і амплітуда руху штока якого регулюється логічними елементами НІ, дроселями із зворотними клапанами, таймерами часу та пневморозподілювачем. UA 88972 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ СИПКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УПАКОВЦІ UA 88972 U UA 88972 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до пристроїв для ущільнення сипкої продукції в упаковці, належить до пакувально-фасувальної техніки і може бути використана в харчовій, хімічній і інших галузях промисловості. Відомий пристрій для упаковки м'яких пакетів із сипкою продукцією в картонні пачки (Патент RU №2227109 СІ В65В 5/10), який складається з транспортуючого пристрою, приймального стола та поршнів-штовхачів. Недоліком даного пристрою є обмежена мережа використання та невисока якість ущільнення пакованої продукції. Пристрій для ущільнення сипкої продукції в упаковці (А.С. №797959 В65В 1/22, В65В 9/00, 1981, Бюл. №3) взятий по більшості ознак, що співпадають, за прототип. Пристрій складається з корпусу, з'єднаного з джерелом коливань, і ущільнюючих пластин, встановлених шарнірно на стійках. Недоліками даного пристрою є: - невисока якість процесу ущільнення продукту в упаковці; - неможливість регулювання частоти і амплітуди коливань, для забезпечення найвищого ефекту ущільнення для продукції з різноманітними фізико-механічними характеристиками. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення пристрою для ущільнення сипкої продукції в упаковці за рахунок регулювання частоти і амплітуди коливань упаковки, заповненої сипкою продукцією. Пристрій для ущільнення сипкої продукції в упаковці складається з корпусу, з'єднаного з джерелом коливань. Згідно з корисною моделлю, джерело коливань виконано у вигляді пневмоциліндра, частота і амплітуда руху штока якого регулюється логічними елементами НІ, дроселями із зворотними клапанами, таймерами часу та пневморозподілювачем. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом полягає в наступному. Оскільки конструкцією передбачено виконання пристрою для ущільнення сипкої продукції в упаковці з корпусу, з'єднаного з джерелом коливань, яке виконано у вигляді пневмоциліндра, частота і амплітуда руху штока якого регулюється логічними елементами НІ, дроселями із зворотними клапанами, таймерами часу та пневморозподілювачем, то можна стверджувати, що в результаті такого конструктивного виконання пристрою, можна реалізувати необхідну частоту і амплітуду коливань для ущільнення різних за фізико-механічними характеристиками матеріалів. Це дозволить розширити технологічні можливості пристрою при фасуванні різноманітних матеріалів. На фіг. 1 зображено загальний вигляд. На фіг. 2 зображено принципову схему керування приводом пневмоциліндра. Пристрій для ущільнення сипкої продукції складається з корпусу 1, напрямного жолоба 2 для упаковки 3. Жолоб 2 з'єднаний з пневмоциліндром 4, встановленим на рамі 5. Схема керування пневмоциліндром 4 складається з логічних елементів НІ 6, дроселів із зворотними клапанами 7, таймерів часу 8 та пневморозподілювача 9. Пристрій працює наступним чином. Сипкий продукт засипається в упаковку 3, яка розміщена в напрямному жолобі 2. Вібраційний рух від пневмоциліндра 4 передається до жолоба 2, внаслідок чого здійснюється ущільнення продукту в упаковці 3. Регулювання частоти і амплітуди коливань жолоба 2 здійснюється дроселями із зворотними клапанами 7 та таймерами часу 8. Зміна напрямку руху поршня пневмоциліндра 4 здійснюється логічними елементами НІ 6 та пневморозподілювачем 9. Таке конструктивне виконання пристрою дозволить підвищити ефективність процесу ущільнення продукції в упаковці за рахунок регулювання частоти та амплітуди коливань упаковки з продукцією. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Пристрій для ущільнення сипкої продукції в упаковці, що складається і корпусу, з'єднаного з джерелом коливань, який відрізняється тим, що джерело коливань виконано у вигляді пневмоциліндра, частота і амплітуда руху штока якого регулюється логічними елементами НІ, дроселями із зворотними клапанами, таймерами часу та пневморозподілювачем. 1 UA 88972 U Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Volchko Anatolii Ivanovych, Havva Oleksandr Mykolaiovych, Volchko Andrii Anatoliiovych, Derenivska Anastasia Vasylivna

Автори російською

Волчко Анатолий Иванович, Гавва Александр Николаевич, Волчко Андрей Анатольевич, Деренивская Анастасия Васильевна

МПК / Мітки

МПК: B65B 1/22, B65B 9/00

Мітки: ущільнення, сипкої, упаковці, пристрій, продукції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-88972-pristrijj-dlya-ushhilnennya-sipko-produkci-v-upakovci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для ущільнення сипкої продукції в упаковці</a>

Подібні патенти