Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб кісткової пластики покрівлі кульшової западини, який включає формування трансплантата з видаленої голівки і шийки стегна та фіксацію його гвинтами до кісток таза, який відрізняється тим, що додатково формують ложе в покрівлі кульшової западини під трансплантат, розташовуючи останній таким чином, щоб спонгіозна тканина трансплантата контактувала з ложем покрівлі, а протилежна його сторона мала кортикальний шар.

Текст

Реферат: Спосіб кісткової пластики покрівлі кульшової западини включає формування трансплантата з видаленої голівки і шийки стегна та фіксацію його гвинтами до кісток таза. Додатково формують ложе в покрівлі кульшової западини під трансплантат, розташовуючи останній таким чином, щоб спонгіозна тканина трансплантата контактувала з ложем покрівлі, а протилежна його сторона мала кортикальний шар. UA 88538 U (12) UA 88538 U UA 88538 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, зокрема ортопедії, і може бути використана при ендопротезуванні кульшового суглоба при наявності дефекту покрівлі кульшової западини. У таких випадках тяжко досягти стабільної фіксації ацетабулярного компонента протеза. Ендопротезування кульшового суглоба при наявності дефектів покрівлі є актуальною і складною проблемою сучасної ортопедії. Відомий спосіб кісткової пластики кульшової западини при її значній дисплазії. Він передбачає формування штучного задньо-верхнього краю западини з голівки та шийки стегнової кістки, котрі відпилюють у ході операції, та формування штучного нижнього краю западини за допомогою кісткового алотрансплантата, що фіксують до сідничної кістки металевими гвинтами. Недоліком цього способу є те, що проведення гвинта через спонгіозну тканину трансплантата не дозволяє отримати компресію і стабільну фіксацію між трансплантатом та кістками таза, а без формування ложа для трансплантата в покрівлі кульшової западини може призвести до незрощення трансплантата з кістками таза. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу пластики покрівлі кульшової западини шляхом формування ложа під трансплантат певної форми з особливими властивостями, що забезпечує стабільність фіксації трансплантата у місці дефекту западини. Поставлена задача вирішується тим, що у способі кісткової пластики покрівлі кульшової западини, який передбачає формування трансплантата з видаленої голівки і шийки стегна та фіксацію його гвинтами до кісток таза, згідно з корисною моделлю, додатково формують ложе в покрівлі кульшової западини під трансплантат, розташовуючи останній таким чином, щоб спонгіозна тканина трансплантата контактувала з ложем покрівлі, а протилежна його сторона мала кортикальний шар. Використання трансплантата, одна сторона якого має кортикальний шар, оскільки проведені через нього гвинти дозволяють досягти компресії та стабільної фіксації, а наявність спонгіозної тканини з протилежної сторони сприяє зрощенню трансплантата з кістками таза. Крім того, для кращого зрощення кісток таза з трансплантатом важливо, щоб в покрівлі кульшової западини було створено ложе під трансплантат, а його спонгіозна тканина контактувала з кістками таза. Суть способу пояснюється кресленням, де на фіг. 1 представлено рентгенограму лівого кульшового суглоба хворої Л., при госпіталізації в клініку; на фіг. 2 - рентгенограму того ж суглоба хворої Л. після кісткової пластики кульшової западини та встановлення ендопротеза. Спосіб кісткової пластики покрівлі кульшової западини включає формування ложа в покрівлі кульшової западини, виготовлення трансплантата з вилученої голівки і шийки стегнової кістки, розташовуючи останній таким чином, щоб спонгіозна тканина трансплантата контактувала з ложем покрівлі, а протилежна його сторона мала кортикальний шар та фіксацію трансплантата гвинтами. Запропонований спосіб використовують таким чином: повздовжнім доступом пошарово виділяють кульшовий суглоб, покрівлю кульшової западини, формують ложе під трансплантат шляхом звільнення кортикального шару від м'яких тканин, потім римером звільняють кортикальний шар кісток таза до "кровавої роси". З вилученої голівки і шийки стегнової кістки виготовляють трансплантат, який відповідає формі сформованого ложа покрівлі, з однієї сторони він повинен мати кортикальний шар шийки стегнової кістки, а з протилежної - спонгіозну тканину. Трансплантат поміщають в область підготовленого ложа кульшової западини, при цьому спонгіозна тканина повинна контактувати з кістками таза, а кортикальний шар знаходитися зовні. Через трансплантат проводять гвинти, якими стабільно фіксують його до кісток таза, після чого фрезою формують ложе для ацетабулярного компонента протеза. Наводимо приклад практичного використання способу кісткової пластики покрівлі кульшової западини. Хвора Л., 1967 р. н., іст. хвороби № 504310. Госпіталізована в інститут 03.06.2013 p., діагноз: вроджений вивих стегна Crowe IV, дефект покрівлі кульшової западини. 04.06.2013 р. виконано операцію ендопротезування кульшового суглоба. Перед цим проведено резекцію голівки і шийки стегнової кістки, з яких виготовлено трансплантат таким чином, щоб з однієї сторони знаходилася спонгіозна тканина, а з протилежної кортикальний шар шийки стегнової кістки. Сформовано ложе під трансплантат, звільнивши кортикальний шар від м'яких тканин, потім римером звільнено кортикальний шар кісток таза до "кровавої роси". Після цього трансплантат розміщено в область дефекту покрівлі кульшової западини таким чином, що спонгіозна тканина контактувала з кістками таза, а через кортикальний шар проведено гвинти, за допомогою яких трансплантат стабільно зафіксовано до кісток таза. Запропонований спосіб був застосований в клініці у 8-х випадках хворим з наявністю дефектів кульшової западини. При повторному клінічному огляді через 6 міс. після оперативного втручання у 7-ми хворих відмічено зрощення трансплантата з кістками таза. 1 UA 88538 U 5 Джерела інформації: 1. Деклараційний патент на винахід 69606 A UA. МПК (2006.01) А61В 17/56. Спосіб кісткової пластики вертлюгової западини при її значній дисплазії / Вакуленко В.М. (UA), Вакуленко А.В. (UA); патентовласник Донецький державний медичний університет ім. М. Горького (UA). - № 2003098812; заявл. 29.09.2003; опубл. 15.09.2004, бюл. № 9 - прототип. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб кісткової пластики покрівлі кульшової западини, який включає формування трансплантата з видаленої голівки і шийки стегна та фіксацію його гвинтами до кісток таза, який відрізняється тим, що додатково формують ложе в покрівлі кульшової западини під трансплантат, розташовуючи останній таким чином, щоб спонгіозна тканина трансплантата контактувала з ложем покрівлі, а протилежна його сторона мала кортикальний шар. Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Poluliakh Dmytro Mykhailovych, Herasymenko Serhii Ivanovych, Poluliakh Mykhailo Vasyliovych, Herasymenko Andrii Serhiiovych, Бабко Андрій Миколайович

Автори російською

Полулях Дмитрий Михайлович, Герасименко Сергей Иванович, Полулях Михаил Васильевич, Герасименко Андрей Сергеевич, Бабко Андрій Миколайович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/56

Мітки: спосіб, пластики, западини, кульшової, покрівлі, кісткової

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-88538-sposib-kistkovo-plastiki-pokrivli-kulshovo-zapadini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб кісткової пластики покрівлі кульшової западини</a>

Подібні патенти