Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для ультразвукової санації осередків запалення, який включає генератор ультразвукової частоти та ультразвуковий випромінювач, який відрізняється тим, що пристрій включає закріплений в корпусі п'єзоелектричний перетворювач, виконаний в вигляді послідовно розміщених накладок - частотно-понижуючої резонансної та частотно-понижуючої робочої, акустично зв'язаних між собою кільцевими п'єзоелектричними елементами; в накладках виконаний центральний наскрізний канал, в якому розташований хвилевід, з'єднаний та акустично зв'язаний через цанговий затискач та гвинт з п'єзоелектричним перетворювачем; хвилевід виконаний в вигляді трубки, неробоча частина якої закінчується патрубком, через який в хвилевід подається та видаляється антисептична рідина; довжину робочої частини хвилеводу вибирають з розрахунку 0,4-0,45 загальної довжини хвилеводу.

Текст

Реферат: Пристрій для ультразвукової санації осередків запалення містить генератор ультразвукової частоти, ультразвуковий випромінювач, закріплений в корпусі п'єзоелектричний перетворювач, виконаний в вигляді послідовно розміщених накладок - частотно-понижуючої резонансної та частотно-понижуючої робочої, акустично зв'язаних між собою кільцевими п'єзоелектричними елементами; в накладках виконаний центральний наскрізний канал, в якому розташований хвилевід, з'єднаний та акустично зв'язаний через цанговий затискач та гвинт з п'єзоелектричним перетворювачем; хвилевід виконаний в вигляді трубки, неробоча частина якої закінчується патрубком, через який в хвилевід подається та видаляється антисептична рідина; довжину робочої частини хвилеводу вибирають з розрахунку 0,4-0,45 загальної довжини хвилеводу. UA 88457 U (12) UA 88457 U UA 88457 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до хірургії, і може бути використана для ультразвукової санації осередків запалення. Одночасне використання антисептиків та ультразвуку добре себе зарекомендувало для санації осередків запалення, наприклад при розлитому перитоніті, гнійних та обструктивних пневмоніях, великих післяопераційних порожнинах тощо. Відома розробка, яка присвячена використанню низькочастотного ультразвуку в профілактиці та лікуванні гнійних ран, в якій показана можливість сполучення дії ультразвуку та антисептичних розчинів [Применение низкочастотного ультразвука в профилактике и лечении гнойных ран / Захарова Г.Н. и др. // Тезисы докладов II-й Всесоюзной конференции "Раны и раневая инфекция". - М, 1986]. Бактерицидний ефект ультразвукової дії підсилювався, коли як середовища, що озвучувалися, використовували не тільки антисептики, а й антибіотики [Применение кавитационного ультразвука при хирургической обработке ран / Младенцев П.И. и др. // Тезисы докладов II-й Всесоюзной конференции "Раны и раневая инфекция". - М, 1986]. Підвищення адекватності санації гнійно-запальних осередків досягають озонуванням розчинів, які вводять в осередок, з одночасним їх озвучуванням [Пат. № 2388505, RU, МПК A61N7/00, А61КЗЗ/14, А61КЗЗ/00, А61Р41/00. Способ санации брюшной полости при разлитом перитоните / Дамбаев Г.Ц., Берген И.Г., Катюха Л.В., Жданова О.С., Ковалев В.Н., Дирин В.Н. - 3. № 2009100197/14; заявл. 11.01.2009; опубл. 10.06.2010]. Для здійснення санаційної дії за допомогою ультразвуку та розчину антисептика використовують спеціальні пристрої. Так, наприклад, відомий пристрій, який містить аспіраційну трубку з боковими отворами і іригаційну трубку, яка проходить всередині неї. Іригаційна трубка з'єднана на робочому кінці з форсункою струминної дії, яка являє собою порожнистий розбірний циліндр з отворами, які мають всередині ультразвуковий випромінювач з провідником до генератора ультразвукової частоти. Випромінювач з провідником виконані з можливістю введення ультразвукових коливань в розчин антисептика [Патент RU № 2248226, МПК А61М27/00. Устройство для лечения острого деструктивного панкреатита / Тутов А.С., Кочуев С.С, Зайцев И.А., Стельмах Е.Н., Поляков Д.Н., Агеев М.Б. -3. № 2003105577/14; заявл. 26.02.2003; опубл. 20.03.2005]. Даний пристрій для санаційної дії за допомогою ультразвуку та розчину антисептика є найбільш близьким аналогом. В основу корисної моделі поставлено задачу розширення арсеналу пристроїв для ультразвукової санації осередків запалення. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому пристрої для ультразвукової санації осередків запалення, який містить генератор ультразвукової частоти та ультразвуковий випромінювач, згідно з корисною моделлю, пристрій включає закріплений в корпусі п'єзоелектричний перетворювач, виконаний в вигляді послідовно розміщених накладок частотно-понижуючої резонансної та частотно-понижуючої робочої, акустично зв'язаних між собою кільцевими п'єзоелектричними елементами; в накладках виконаний центральний наскрізний канал, в якому розташований хвилевід, з'єднаний та акустично зв'язаний через цанговий затискач та гвинт з п'єзоелектричним перетворювачем; хвилевід виконаний в вигляді трубки, неробоча частина якої закінчується патрубком, через який в хвилевід подається та видаляється антисептична рідина; довжину робочої частини хвилеводу вибирають з розрахунку 0,4-0,45 загальної довжини хвилеводу. Технічний результат корисної моделі, а саме розширення арсеналу пристроїв для ультразвукової санації осередків запалення, обумовлений тим, що конструктивні особливості пристрою дозволяють вводити в осередок запалення антисептичні розчини з можливістю їх евакуації та одночасно обробляти осередок запалення низькоінтенсивним ультразвуком. Загальний вид пристрою для ультразвукової санації осередків запалення представлений на Фіг. 1. Пристрій для ультразвукової санації осередків запалення (Фіг. 2) являє собою ультразвукову коливаючу систему, яка має закріплений в корпусі (1) п'єзоелектричний перетворювач (2), виконаний в вигляді послідовно розміщених накладок - частотно-понижуючої резонансної та частотно-понижуючої робочої, акустично зв'язаних між собою кільцевими п'єзоелектричними елементами. В накладках виконаний центральний наскрізний канал, в якому розташований хвилевід (3) з'єднаний та акустично зв'язаний через цанговий затискач (4) та гвинт (5) з п'єзоелектричним перетворювачем (2). Хвилевід (3) виконаний в вигляді трубки, неробоча частина якої закінчується патрубком (6), через який в хвилевід подається та видаляється антисептична рідина. Довжину робочої частини хвилеводу вибирають з розрахунку 0,4-0,45 загальної довжини хвилеводу. Перетворювач електричних коливань в механічні коливання ультразвукової частоти виконаний за півхвильовою схемою. 1 UA 88457 U 5 10 15 20 Пристрій для ультразвукової санації гнійних осередків використовують наступним чином: робочу частину хвилеводу вводять в гнійно-запальну порожнину. Порожнину через хвилевід заповнюють антисептичним розчином. Робочу частину хвилеводу розташовують таким чином, що вона є зануреною в антисептичний розчин, після чого до випромінювача подається напруга та він починає випромінювати низькоінтенсивні ультразвукові коливання, які розповсюджуються в осередку запалення. Виконують ультразвукову обробку. Після чого генератор вимикають, проводять евакуація ексудату з гнійної порожнини та неодноразове промивання її антисептичним розчином. Робочу частину хвилеводу видаляють з гнійно-запальної порожнини. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Пристрій для ультразвукової санації осередків запалення, який включає генератор ультразвукової частоти та ультразвуковий випромінювач, який відрізняється тим, що пристрій включає закріплений в корпусі п'єзоелектричний перетворювач, виконаний в вигляді послідовно розміщених накладок - частотно-понижуючої резонансної та частотно-понижуючої робочої, акустично зв'язаних між собою кільцевими п'єзоелектричними елементами; в накладках виконаний центральний наскрізний канал, в якому розташований хвилевід, з'єднаний та акустично зв'язаний через цанговий затискач та гвинт з п'єзоелектричним перетворювачем; хвилевід виконаний в вигляді трубки, неробоча частина якої закінчується патрубком, через який в хвилевід подається та видаляється антисептична рідина; довжину робочої частини хвилеводу вибирають з розрахунку 0,4-0,45 загальної довжини хвилеводу. Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Davydenko Viacheslav Borysovych, Davydenko Nataliia Viacheslavivna, Miasoiedov Valerii Vasyliovych, Mishyna Maryna Mytrofanivna, Hanichev Viktor Volodymyrovych

Автори російською

Давиденко Вячеслав Борисович, Давыденко Наталья Вячеславовна, Мясоедов Валерий Васильевич, Мишина Марина Митрофановна, Ганичев Виктор Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A61N 7/00

Мітки: пристрій, ультразвукової, осередків, санації, запалення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-88457-pristrijj-dlya-ultrazvukovo-sanaci-oseredkiv-zapalennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для ультразвукової санації осередків запалення</a>

Подібні патенти