Багатоканальний відцентровий фільтр

Номер патенту: 88270

Опубліковано: 11.03.2014

Автор: Серебрянський Дмитро Олександрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Багатоканальний відцентровий фільтр, що містить корпус і систему каналів, вхідний і вихідний патрубки, який відрізняється тим, що корпус апарата, циліндровий або спіральний, має додатковий канал для повернення часток у вхідний патрубок для додаткової сепарації у каналах, нижня частина півобичайок різної висоти закрита кришкою повністю або частково в залежності від фізичних властивостей твердих часток, що вловлюються.

Текст

Реферат: UA 88270 U UA 88270 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до апаратів для вловлювання твердих часток з газових потоків і може знайти застосування в різних галузях промисловості; наприклад - металургії, енергетиці, виробництві цементу, у виробництві харчових продуктів та ін. Відомий горизонтальний відцентровий сепаратор, який містить корпус із спіральним прямокутного перерізу каналом сепарації постійного поперечного перерізу, обмежений зігнутими по циліндричній поверхні перегородками, зміщеними одна відносно іншої з появою між їх суміжними краями щілин фіксованої ширини, що відводять пил, - не більше половини ширини каналу, тангенціальний вхідний патрубок прямокутного поперечного перерізу і осьовий вихідний патрубок, бункер пилозбірник прямокутного поперечного перерізу, приєднаний до апарата щілиною, що має вхід і вихід в перший канал (патент - РФ № 2016665. - Б.И - 1994. - № 14). Недоліком відцентрового сепаратора є велике віднесення вловлених часток з бункера і повернення їх в перший канал, що знижує ефективність вловлювання твердих часток у відцентровому сепараторі, особливо в нестаціонарних газових потоках. Відомий відцентровий фільтр (патент України № 78157 від 15.02.2007 p.), який містить корпус з тангенціальним вхідним патрубком і системою послідовно сполучених криволінійних каналів прямокутної форми із замкнутими контурами, циліндровий бункер пилозбірник глибиною не менше 1,4 висоти каналів, сполучений з корпусом, в якому біля периферійних стінок каналів виконана кільцева щілина, яка сполучає перші два криволінійні канали з пилозбірником, а тангенціальний вхідний патрубок виготовлений з інтенсифікаторами, виконаними у вигляді змінних пар виступ-лунка, при цьому радіуси парних каналів зміщені відносно непарних на величину ширини зазору. До основного недоліку відцентрового фільтра можна віднести недостатню ефективність уловлення твердих часток. В основу корисної моделі поставлена задача створення відцентрової фільтраційної головки на основі криволінійних каналів відцентрового сепаратора і відцентрового фільтра, яка матиме можливість установки в типові циклони циліндричної форми, що серійно випускаються в промисловості. Така конструкція багатоканального відцентрового фільтра дозволить встановлювати його систему каналів в будь-який циклонний пиловловлювач, шляхом заміни лише ділянки з вхідним патрубком. Поставлена задача вирішується тим, що спіральний корпус при його зміні на круглий (циліндричний) дає можливість встановити додатковий контур повернення твердих часток у вхідної патрубок. Для існуючих типорозмірів стандартних пиловловлюючих пристроїв створений типоряд багатоканальних відцентрових фільтрів (виконаних у вигляді фільтраційних головок з фланцевим з'єднанням без бункера пилозбірника). Така модернізація циклонного пиловловлювача дозволить з мінімальними матеріальними витратами підвищити в 3…5 раз ефективність уловлювання твердих часток з газових потоків. Багатоканальний відцентровий фільтр складається з: вхідного патрубка - 1; півобичайок - 3; патрубка для виходу очищеного повітря - 5; конічного бункера - 6, верхньої кришки 7. Багатоканальний відцентровий фільтр працює таким чином: запилений газовий потік по вхідному патрубку 1 (Фіг. 1) потрапляє в спіральний канал 2, розташований в циліндровому або спіральному корпусі 2 (Фіг. 2 - показаний циліндровий корпус), обмежений верхньою кришкою 7 стінками півобичайок різної висоти 3, в якому за рахунок відцентрової сили тверді частки концентруються біля внутрішніх стінок корпусу і під дією власної ваги осідають в бункер 6. Нижня частина півобичайок може бути закрита кришкою повністю або частково в залежності від фізичних властивостей твердих часток, що вловлюються. Через рециркуляційні щілини 4 потік має можливість розділення на більш концентровану і менш концентровану його частини. Менш концентрована частина відводиться з апарата. Більш концентрована частина повертається в попередній по ходу руху потоку канал, для можливості додаткової сепарації і осадження часток. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Багатоканальний відцентровий фільтр, що містить корпус і систему каналів, вхідний і вихідний патрубки, який відрізняється тим, що корпус апарата, циліндровий або спіральний, має додатковий канал для повернення часток у вхідний патрубок для додаткової сепарації у каналах, нижня частина півобичайок різної висоти закрита кришкою повністю або частково в залежності від фізичних властивостей твердих часток, що вловлюються. 1 UA 88270 U Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B04C 1/00

Мітки: фільтр, відцентровий, багатоканальний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-88270-bagatokanalnijj-vidcentrovijj-filtr.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Багатоканальний відцентровий фільтр</a>

Подібні патенти