Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Прямоточний магнітний циклон зі зворотним потоком, що містить вхідний патрубок із завихрювачами, циліндричний корпус з тангенціальними соплами і вихідними отворами для очищеного повітря і для видалення зібраного пилу, який відрізняється тим, що з метою підвищення ефективності очищення газу між вхідним патрубком і циліндричним корпусом встановлюється котушка, що живиться постійним струмом.

2. Прямоточний магнітний циклон за п. 1, який відрізняється тим, що нахилена перегородка кріпиться зверху котушки.

Текст

Реферат: Прямоточний магнітний циклон зі зворотним потоком, що містить вхідний патрубок із завихрювачами, циліндричний корпус з тангенціальними соплами і вихідними отворами для очищеного повітря і для видалення зібраного пилу. Між вхідним патрубком і циліндричним корпусом встановлюється котушка, що живиться постійним струмом. UA 88012 U (54) ПРЯМОТОЧНИЙ МАГНІТНИЙ ЦИКЛОН ЗІ ЗВОРОТНИМ ПОТОКОМ UA 88012 U UA 88012 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до області газоочищення і може бути використаний для очищення газів від механічних домішок, що мають у своєму складі магнітні компоненти. Відомий пристрій, винайдений Зеннeком і Шауфером, для очищення газів від механічних домішок - прямоточний циклон зі зворотним потоком [1, стор. 141], що складається з вхідного патрубка із завихрювачами, циліндричного корпусу з тангенціальними соплами та вихідним отвором для очищеного повітря і нижнім патрубком для виводу зібраного пилу. До недоліків пристрою можна віднести високий гідравлічний опір і недостатньо високий ступінь очищення. Якщо магнітні домішки мають значну концентрацію в пилу, то доцільно застосовувати магнітне поле для підвищення ефективності очищення. Відомі конструкції магнітних циклонів; одним із прикладів може служити магнітний циклон [2], що містить корпус із вхідним тангенціальним патрубком і центральним вихлопним, зовні якого розміщені електромагнітні котушки, а усередині - феромагнітні кільця. Однак цей пристрій вимагає подальшого удосконалювання з метою підвищення ступеня очищення і зменшення матеріалоємності й енергоємності. Задачею корисної моделі є підвищення ефективності роботи, зменшення розмірів апарату і гідравлічного опору. Поставлена задача вирішується шляхом встановлення котушки, що живиться постійним струмом та встановлюється між вхідним патрубком і циліндричним корпусом. На кресленні зображений пропонований циклон у розрізі. Прямоточний магнітний циклон зі зворотним потоком складається з вхідного патрубка 1, розташованого коаксіально з циліндричним корпусом апарата 2. Наприкінці вхідного патрубка 1 установлений завихрювач 3 для закручування повітряного потоку. У верхній частині корпусу 2 розташовані вихідний отвір 4 для очищеного повітря і нахилені донизу тангенціальні сопла 5. Нахилена перегородка 6 знаходиться над котушкою 7, що розташовується між вхідним патрубком і циліндричним корпусом. У нижній частині циліндричного корпусу є отвір для видалення пилу 8. Циклон працює таким чином. Запилений газ надходить у циклон через вхідний патрубок 1, на якому розташована котушка 7. Магнітні частки під дією магнітного поля укрупнюються (коагулюють), що дозволяє зменшити довжину циклона, що потрібно для того, щоб частка досягла стінки корпусу. Далі запилений газ надходить у робочу камеру через завихрювач 3 і виходить з циклона через його вихідний отвір 4, причому флокули, утворені в зоні дії магнітного поля, і окремі частки пилу під дією відцентрових сил видаляються з газу, що рухається по спіралі. Протитечійний газовий потік подається через тангенціальні сопла 5, розміщені в бічних стінках циклона; він обертається в тому ж тангенціальному напрямку, що і запилений газ, але в протилежному осьовому напрямку. При цьому частки пилу вихоплюються з центральної спіралі. Зовнішня газова спіраль рухається до отвору для видалення пилу 8, розташованому за входом запиленого газу, змінює свій напрямок у нахиленій перегородці 6, і частки осідають у бункері. Потім цей потік з'єднується з основним газовим потоком. Котушка 7 служить для коагуляції часток у вхідному патрубку і в області, розташованої нижче нахиленої перегородки 6. Крім того, магнітна сила, що діє на частки, не дає їм повернутися до основного потоку. Перегородка виконана з нахилом для того, щоб магнітні частки не осідали на ній, а скочувалися до бункера. Наявність поля після нахиленої перегородки забезпечує схоронність утворених флокул до випадання їх у бункер. Наявність магнітного поля в прямоточних циклонах зі зворотним потоком різко підвищує ефективність очищення і сприяє зменшенню габаритів, що веде до зменшення гідравлічного опору в цілому. Джерела інформації: 1. Страус В. Промышленная очистка газов [Текст] / В. Страус; перевод с англ. Ю. А. Косого. - М.: Химия, 1981.-616 с. 2. А.С. СССР 432928, МКИ3 Б04 С5/12 Циклон / В.И. Просвирнин, Е.А. Капустин, Б.Я. Грицай, В.Г. Зыков / Открытия. Изобретения.-1863379/23-26; Заявл. 26.12.72; Опубл. 25.06.74; Бюл. №23. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Прямоточний магнітний циклон зі зворотним потоком, що містить вхідний патрубок із завихрювачами, циліндричний корпус з тангенціальними соплами і вихідними отворами для очищеного повітря і для видалення зібраного пилу, який відрізняється тим, що з метою 1 UA 88012 U підвищення ефективності очищення газу між вхідним патрубком і циліндричним корпусом встановлюється котушка, що живиться постійним струмом. 2. Прямоточний магнітний циклон за п. 1, який відрізняється тим, що нахилена перегородка кріпиться зверху котушки. Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Masiutkin Yevhen Petrovych

Автори російською

Масюткин Евгений Петрович

МПК / Мітки

МПК: B04C 3/00

Мітки: прямоточний, потоком, магнітний, зворотним, циклон

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-88012-pryamotochnijj-magnitnijj-ciklon-zi-zvorotnim-potokom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Прямоточний магнітний циклон зі зворотним потоком</a>

Подібні патенти