Спосіб очистки твердої поверхні від паяльного флюса або пастоподібного припою

Номер патенту: 87912

Опубліковано: 25.02.2014

Автори: Прилєпін Станіслав Миколайович, Балога Дмитро Юрійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб очистки твердої поверхні від паяльного флюса або пастоподібного припою, який включає введення в контакт з оброблюваною поверхнею очищуючого матеріалу та видалення його разом з флюсом або пастоподібним припоєм із зони обробки, який відрізняється тим, що як очищуючий матеріал використовують водяну пару, температура якої вища температури оброблюваної поверхні.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що водяну пару подають в зону контакту з оброблюваною поверхнею із швидкістю 5-60 м/с.

3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що струмінь водяної пари направляють під кутом 45-90° до оброблюваної поверхні.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що температуру водяної пари в місці контакту з оброблюваною поверхнею підтримують в межах 80-250 °C.

Текст

Реферат: UA 87912 U UA 87912 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до техніки виготовлення електронних пристроїв і може бути використана для очистки елементів оснащення технологічного процесу після здійснення операцій паяння із використанням паяльних флюсів або пастоподібних припоїв. Відомий спосіб очистки твердої поверхні від флюса, який включає механічне видалення флюса за допомогою тканин або щіток [1]. Оскільки флюс після процесу паяння знаходиться на оброблюваній поверхні у вигляді смолоподібного шару, при контакті з ним матеріалу робочого тіла відбувається його механічне видалення з оброблюваної поверхні. Недоліком описаного способу є неповне видалення флюсу з оброблюваної поверхні, що потребує додаткової очистки іншими способами. Більш досконалим є спосіб очистки твердої поверхні від флюса, який включає рідинну обробку поверхні із використанням розчинів, здатних повністю чи частково розчиняти матеріал флюса [2]. Спосіб забезпечує більш повне видалення флюсу та є менш трудомістким у порівнянні з сухою механічною обробкою. Недоліком описаного способу є необхідність приготування спеціальних розчинів, в склад яких входять також речовини, залишки яких необхідно регенерувати або знешкоджувати, що збільшує загальну трудоємність технологічного процесу. Задачею корисної моделі є зменшення трудоємності процесу очистки поверхні твердого тіла від паяльного флюса або пастоподібного припою. Поставлена задача виконується таким чином, що відомий спосіб очистки твердої поверхні від паяльного флюса або пастоподібного припою, який включає введення в контакт з оброблюваною поверхнею очищуючого матеріалу та видалення його разом із флюсом або припоєм із зони обробки, згідно з корисною моделлю, як очищуючий матеріал використовують нагріту до температури 80-250 °C водяну пару, який під кутом 45-90° до оброблюваної поверхні направляють струменем із швидкістю 5-60 м/с. В місці зіткнення струменю водяної пари із оброблюваною поверхнею відбувається часткова конденсація води, розчинення частини флюсу або припою та механічне видалення їх залишків та очищуючого матеріалу з зони обробки. При температурі, нижчій 80 °C процес взаємодії водяної пари з залишками флюсу або припою відбувається недостатньо швидко, що потребує збільшення часу очистки, тривала обробка поверхні парою з температурою понад 250 °C може спричинити пошкодження поверхні оброблюваної деталі. Швидкість подачі водяної пари понад 5 м/с обумовлена необхідністю ефективного механічного видалення продуктів взаємодії, а реалізація швидкості понад 60 м/с ставить більш жорсткі вимоги до конструкції парогенератора. Струмінь водяної пари подають або перпендикулярно оброблюваній поверхні, або під меншим кутом. Подача струменя водяної пари під кутом, меншим 90° забезпечує направлене видалення продуктів взаємодії, а при куті, меншому 45° знижується ефективність використання водяної пари. Наводимо приклади здійснення запропонованого способу. Приклад 1. Здійснено очистку тримача плат для хвильового паяння з розміром оброблюваної поверхні 900 мм × 900 мм від каніфольно-спиртового флюсу alpha ef-2210, направивши струмінь водяної пари перпендикулярно оброблюваній поверхні зі швидкістю 30 м/с при температурі 120 °C. Обробку здійснили, переміщуючи зону контакту з середини до периферії по спіралі. Процес видалення залишків флюсу тривав менше 5 хвилин. Приклад 2. Проведено очистку трафарету для нанесення паяльної пасти з розміром оброблюваної поверхні 800 мм × 800 мм від залишків пасти alpha cvp-360, направивши струмінь пари при температурі 150 °C під кутом 60° до оброблюваної поверхні зі швидкістю 60 м/с при зигзагоподібному переміщенні місця контакту струменя пари з поверхнею трафарету. Тривалість очистки становила менше 4 хвилин. Здійснено також очистку тримача плат та трафарету, аналогічних описаним в прикладах 1 та 2 по способу - прототипу. Час обробки становив 17 та 14 хвилин відповідно. Таким чином, застосування запропонованого способу забезпечує зменшення трудоємності процесу очистки твердої поверхні від каніфольного флюсу або пастоподібного припою. Джерела інформації: 1. ГОСТ РФ 23663-79. 2. В.А. Брук, В.В. Гаршенин, А.И. Курносов. Производство полупроводниковых приборов. Изд." Высшая школа ", М, 1973, стр. 37-140. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 1. Спосіб очистки твердої поверхні від паяльного флюса або пастоподібного припою, який включає введення в контакт з оброблюваною поверхнею очищуючого матеріалу та видалення 1 UA 87912 U 5 його разом з флюсом або пастоподібним припоєм із зони обробки, який відрізняється тим, що як очищуючий матеріал використовують водяну пару, температура якої вища температури оброблюваної поверхні. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що водяну пару подають в зону контакту з оброблюваною поверхнею із швидкістю 5-60 м/с. 3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що струмінь водяної пари направляють під кутом 4590° до оброблюваної поверхні. 4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що температуру водяної пари в місці контакту з оброблюваною поверхнею підтримують в межах 80-250 °C. 10 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B01B 1/00

Мітки: припою, паяльного, поверхні, пастоподібного, твердої, флюса, спосіб, очистки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-87912-sposib-ochistki-tverdo-poverkhni-vid-payalnogo-flyusa-abo-pastopodibnogo-pripoyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб очистки твердої поверхні від паяльного флюса або пастоподібного припою</a>

Подібні патенти