Спосіб внесення мінеральних добрив при основному та позакореневому підживленні азотом плодоносних насаджень яблуні зимового строку достигання

Номер патенту: 87581

Опубліковано: 10.02.2014

Автор: Чебан Сергій Данилович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб внесення азотних добрив при основному удобренні та позакореневому підживленні насаджень яблуні зимового строку достигання на клоновій підщепі ММ106, що включає вирощування насаджень яблуні за відомим способом, який відрізняється тим, що у плодоносних насадженнях яблуні зимових сортів вносять азотні добрива у ґрунт навесні в нормі 60 кг/га д. р. за 14-16 днів до цвітіння, а позакореневе підживлення проводять карбамідом у нормі N20 з чотириразовим обприскуванням з інтервалами 14-16 днів у період активного росту дерев з III декади травня до III декади червня на фосфорно-калійному фоні (Р60K60).

Текст

Реферат: UA 87581 U UA 87581 U 5 10 15 20 25 30 Корисна модель належить до галузі сільського господарства і може бути застосована у промислових насадженнях яблуні зимового строку достигання з метою підвищення врожайності та якісних характеристик плодів. Рівень техніки. Відомі аналоги корисної моделі щодо внесення мінеральних добрив в промислових насадженнях яблуні не передбачають використання поєднаного застосування основного удобрення та позакореневого підживлення на фосфорно-калійному фоні. У зв'язку з цим урожайність таких насаджень без застосування мінеральних добрив може становити 14-19 т/га, що впливає на вихід стандартних плодів отриманого врожаю. В основу корисної моделі поставлена задача покращення фітометричних показників дерев яблуні, підвищення рівня урожайності та покращення якості плодів яблуні зимового строку достигання. Поставлена задача вирішується тим, що у способі внесення азотних добрив при основному удобренні та позакореневому підживленні насаджень яблуні зимового строку достигання на клоновій підщепі ММ106, що включає вирощування насаджень яблуні за відомим способом, згідно з корисною моделлю, у плодоносних насадженнях яблуні зимових сортів вносять азотні добрива у ґрунт навесні в нормі 60 кг/га д. р. за 14-16 днів до цвітіння, а позакореневе 20 підживлення проводять карбамідом у нормі N з чотириразовим обприскуванням з інтервалами 14-16 днів у період активного росту дерев з III декади травня до III декади червня на фосфорнокалійному фоні (Р60K60). Приклад. Фосфорні і калійні добрива у вигляді суперфосфату гранульованого та калійної солі вносять восени під основний обробіток ґрунту. Аміачну селітру вносять навесні за 14-15 днів до цвітіння в нормі 60 кг/га д. р. під першу культивацію. Позакоренево вносять розчин карбаміду (концентрація 1 %, норма азоту 5 кг/га д. р.). Перше обприскування проводили через 14 днів після цвітіння, наступні - з інтервалом 14-16 днів у період активного росту дерев з III декади травня до III декади червня. Кількість обробітків становила - чотири, норма азоту, яка вносилась позакоренево становила 20 кг/га д. р. Витрата робочої рідини - 1000 л/га. У період вегетації визначали показники продуктивності насаджень (табл. 1), а після збору плодів визначали врожайність та їх якість (табл. 2), вирощених відомим та запропонованим способами. Таблиця 1 Показники продуктивності дерев яблуні залежно від норм та способів внесення азотних добрив Норма внесення добрив у ґрунт Без добрив (контоль) Р60K60 - фон Фон + N30 Фон + N60 Фон + N90 позакоренево без підживлення 10 N 20 N 30 N без підживлення 10 N 20 N 30 N без підживлення 10 N 20 N 30 N без підживлення 10 N 20 N 30 N без підживлення 10 N 20 N 30 N НІР05 Зав'язування плодів, % 3,0 3,1 2,9 2,8 3,0 3,1 3,3 3,2 3,1 3,3 3,2 3,4 2,9 3,0 3,8 3,4 3,2 3,0 3,5 3,0 0,2 1 Навантаження дерев плодами, штук/дерево 85 100 81 79 71 76 79 89 89 90 99 87 82 84 135 93 105 115 100 82 13 Урожайність, т/га 19,07 20,28 18,48 17,28 19,43 19,90 20,50 20,71 25,61 22,69 26,14 29,14 21,44 24,73 33,80 28,44 25,13 25,54 28,20 27,24 1,98 UA 87581 U Таблиця 2 Якісні показники плодів яблуні залежно від норм та способів внесення азотних добрив Норма внесення добрив позакоренево без підживлення 10 N Без добрив 20 (контроль) N 30 N без підживлення 10 N Р60K60 - фон 20 N 30 N без підживлення 10 N Фон + N30 20 N 30 N без підживлення 10 N Фон + N60 20 N 30 N без підживлення 10 N Фон + N90 20 N 30 N НІР05 Середня маса плодів, г 157,2 162,5 155,1 158,4 159,0 161,8 160,9 156,6 173,9 159,0 156,5 154,9 160,0 152,5 163,1 164,7 161,8 150,6 160,7 161,7 9,2 у ґрунт Сума вищого і I товарного сорту, % 75,7 79,2 80,1 79,0 80,4 80,8 83,3 83,2 81,0 84,3 85,5 83,9 85,5 88,5 91,7 89,7 86,9 85,5 88,4 88,0 4,0 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Спосіб внесення азотних добрив при основному удобренні та позакореневому підживленні насаджень яблуні зимового строку достигання на клоновій підщепі ММ106, що включає вирощування насаджень яблуні за відомим способом, який відрізняється тим, що у плодоносних насадженнях яблуні зимових сортів вносять азотні добрива у ґрунт навесні в нормі 60 кг/га д. р. за 14-16 днів до цвітіння, а позакореневе підживлення проводять карбамідом у 20 нормі N з чотириразовим обприскуванням з інтервалами 14-16 днів у період активного росту дерев з III декади травня до III декади червня на фосфорно-калійному фоні (Р60K60). Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01B 49/06, A01C 11/02

Мітки: насаджень, строку, плодоносних, підживленні, спосіб, достигання, позакореневому, добрив, мінеральних, внесення, яблуні, азотом, зимового, основному

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-87581-sposib-vnesennya-mineralnikh-dobriv-pri-osnovnomu-ta-pozakorenevomu-pidzhivlenni-azotom-plodonosnikh-nasadzhen-yabluni-zimovogo-stroku-dostigannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб внесення мінеральних добрив при основному та позакореневому підживленні азотом плодоносних насаджень яблуні зимового строку достигання</a>

Подібні патенти