Спосіб визначення забарвлення крайових квітів соняшнику

Номер патенту: 87462

Опубліковано: 10.02.2014

Автор: Ведмедева Катерина Владиславівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення забарвлення крайових квітів соняшнику, який характеризується тим, що виконують пряме сканування крайових квітів соняшнику на склі сканера і записують результати в форматі jpg, які при подальшому використанні програми Photoshop за допомогою фільтру "Розмив" отримують середні показники кольору R, G, В, розподіляють зразки за запропонованою шкалою та визначають основне забарвлення квітки, проводять розподіл їх по групам з подальшою ідентифікацією типів забарвлень ліній соняшнику.

Текст

Реферат: UA 87462 U UA 87462 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, а саме до способів опису рослин соняшнику за квітами і може бути використана при ідентифікації ліній соняшнику. Соняшник є самою поширеною олійною культурою у сільському господарстві України. Важливим аспектом селекціонерів, генетиків та насінників в роботі з ним є опис та ідентифікація ліній. Однією з найяскравіших ознак соняшнику є квіти. Однак методи їх опису базуються на візуальному сприйнятті спостерігачем, або залученням складних методів екстракції та аналізу складу речовин. Відома методика по встановленню відмінних особливостей моногенних ліній соняшнику методом колориметрії [1], що включає збирання квітів, екстракції барвників, приготовлення розчину і його фотоколориметричного вимірювання. Для цього потрібні реактиви, обладнання, фахівці, робочий час. Відомі методи визначення з застосуванням газорідинної хроматографії [2], ядерного-магнітного резонансу [3], масспектроскопії та їх поєднань [4]. Серед цих методів найбільш вдалим є метод поєднання хроматографії з мас спектрометрією [5]. Всі ці методики мають недоліки, вони потребують застосування складного обладнання, реактивів, лабораторного посуду, часу на виготовлення, аналіз та відповідної підготовки фахівців. На противагу складним способам більшість селекціонерів та інших фахівців використовують візуальну оцінку кольору. Цей метод теж має недоліки. Він потребує наявності поряд ліній еталонів забарвлень, залежить від природного освітлення, здібностей та працездатності фахівців, що обмежує кількість опрацьованих зразків і найголовніше він не дає змоги до сих пір порозумітись вченим різних держав та установ що до назв і успадкування окремих забарвлень [6]. Задача корисної моделі є підвищення точності в визначенні кольору забарвлень крайових квітів та ідентифікації ліній зі значним скороченням трудовитрат в цьому процесі. Поставлена задача вирішується тим, що у способі визначення забарвлення крайових квітів соняшнику, що включає пряме сканування крайових квітів соняшнику на склі сканера і запис результатів в форматі jpg, які при подальшому використанні програми Photoshop за допомогою інструменту "Розмив" отримують середні показники кольору R, G, В, згідно з корисною моделлю розподіляють зразки за запропонованою шкалою та визначають основне забарвлення квітки, проводять розподіл їх по групам з подальшою ідентифікацією типів забарвлень ліній соняшнику. Спосіб здійснювали таким чином. Для аналізу кольору крайових квіток соняшнику збирали по 7-10 крайових квіток з кожного зразку. Розкладали рядами на склі сканера (розробку шкали проводили на багатофункціональних приладах двох фірм Саnоn та Hewlett-Packard F380, отримали ідентичні результати). Проводили сканування та запис файлу у форматі jpg. Подальші аналізи проводили у програмі Photoshop. Кожен з квітів усереднювали за забарвленням за допомогою фільтру "Розмив" і отримували три показника кольору R, G, В. На основі цих показників та з урахуванням статистичної обробки у вигляді похибок розподіляли аналізовані зразки за шкалою показника G, який показує інтенсивність жовтого кольору. Таблиця Діапазон мінливості складових кольору, згідно з статистичною похибкою у групах за забарвленням Забарвлення Помаранчеве Жовте Кремове Світло-жовте Лимонне Біле 40 45 Діапазон мінливості складової кольору R (червоне) G (жовте) В (сине) 255,0-234,5 198,8-161,0 5,8-4,0 251,3-251,1 215,1-205,5 10,6-8,4 252,3-249,7 221,2-219,6 25,2-0,2 252,3-252,3 235,1-230,9 28,9-10,1 253,0-253,0 250,7-246,9 177,1-17,3 252,2-251,2 236,3-237,7 42,4-29,6 Висновки робили в першу чергу за цим показником (показником G), оскільки основне забарвлення соняшнику базується на жовтих відтінках. Додатковим у визначенні був показник В, особливо для світлих відтінків. Лише на помаранчевому забарвлені були помітні зміни R складової. У таблицю не вводили антоціанове забарвлення крайових квітів, яке дуже залежить від умов вирощування та генотипу і проявляє великий спектр мінливості R складової, тому ця шкала придатна для зразків з відсутністю антоціана. 1 UA 87462 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Досліди щодо ефективності способу визначення забарвлення крайових квітів соняшнику проводили в Інституті олійних культур НААН у 2009-2012 роках на 270 колекційних зразках соняшнику. При цьому було задіяно близько 30 ліній з визначеним генетичним контролем. За візуальним та генетичним визначенням було розділено лінії на класи за забарвленням: світло-жовті - 27 зразків, жовті - 144 зразки, помаранчеві - 65 зразків, лимонні - 24 зразки, кремові - 7 зразків, білі - 3 зразки. При аналізуванні цих класів і поєднанні результатів візуальної оцінки з генетичним контролем та комп'ютерним цифровим значенням кольорів була розроблена шкала оцінки. За цією шкалою до - Білого забарвлення - віднесли зразки, які поєднують гени лимонного забарвлення з світложовтими, або іншим геном освітлення основного забарвлення; - Кремове забарвлення це поєднання генів жовтого забарвлення з геном освітлення основного забарвлення; - До класу помаранчевих віднесено також абрикосове забарвлення, яке як з'ясовано є одним з алелів оранжевого; - Ген ознаки з полосоподібною формою крайових квітів змінює розміри клітин пелюсток і вони за рахунок клітинних стінок набувають оранжево-коричневатого забарвлення; - Зразки які мають різний ступінь антоціанового забарвлення, мають різні рівні R кольору ще і з високим показником В не увійшли до запропонованої шкали. Таким чином, був визначений основний фон забарвлень крайових квітів соняшнику, за допомогою чого були ідентифіковані лінії. Використання запропонованого способу сприятиме прискоренню та уніфікації процесу опису зразків, ліній та гібридів соняшнику і дозволить ідентифікувати лінії та зразки. Джерело інформації: 1. Константинова Е.А. Генетический контроль и селекционная ценность окраски язычковых цветков у подсолнечника. Автореферат диссертации кандидата биологических наук. - Саратов, Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, 2004, - 18 с. 2. De Souza K.C.B., Schapoval E.E.S., Bassani V.L. LC determination of flavonoids: separation of quercetin, luteolin and 3-O-methylquercetin in Achyrocline satureioides preparations / Pharm. and Biomed. Anal. 2002. V.28, № 3-4. - P. 771-777. 3. Bina S. Siddiqui, Syed Tariq Ali, Munawwer Rasheed, Muhammad Nadeem Kardar. Chemical Constituents of the Flowers of Azadirachta indica / Helvetica Chimica Acta. 2003, V.86, № 8. - P. 2787-2796. 4. Wang Ying-hong, He Wen-yi, Li Xiao-mei, Li Bing, Liu Xing, Lin Mao. Application of LC-NMR and nano probe technology in natural products / Chinese Journal of Magnetic Resonance. 2002, V.19. - S. 325-336. 5. RU 2377556 C1 G01N30/72 (2006.01) Седунов С.Г., Барнашова Е.К., Лобачев Ю.В., Белоусов Е.Б., Тараскин К.А., Ступникова М.П. Способ установления отличительных признаков в химическом составе моногенных линий подсолнечника. 6. Škorić D., Seiler G.J., Liu Z., Jan C-Ch., Miller J. F. Charlet L. D. Sunflower Genetics and Breeding // International monography // Serbian Academy of Sciences and Arts Branch in Novi Sad – 2012 - P. 519. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 Спосіб визначення забарвлення крайових квітів соняшнику, який характеризується тим, що виконують пряме сканування крайових квітів соняшнику на склі сканера і записують результати в форматі jpg, які при подальшому використанні програми Photoshop за допомогою фільтру "Розмив" отримують середні показники кольору R, G, В, розподіляють зразки за запропонованою шкалою та визначають основне забарвлення квітки, проводять розподіл їх по групам з подальшою ідентифікацією типів забарвлень ліній соняшнику. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Vedmedeva Kateryna Bvadislavivna

Автори російською

Ведмедева Екатерина Владиславовна

МПК / Мітки

МПК: A01G 7/00

Мітки: визначення, соняшнику, крайових, квітів, спосіб, забарвлення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-87462-sposib-viznachennya-zabarvlennya-krajjovikh-kvitiv-sonyashniku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення забарвлення крайових квітів соняшнику</a>

Подібні патенти