Спосіб оптимізації лікування хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічної етіології

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оптимізації лікування хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічної етіології, який передбачає психологічне тестування пацієнтів з метою виявлення наявності тривожно-депресивних порушень із застосуванням опитувальника "Шпитальна шкала тривоги та депресії - HADS", який відрізняється тим, що пацієнтам, які за сумарним показником підшкал тривоги та депресії набрали більш ніж 8 балів, призначається буспірону гідрохлорид в стартовій дозі 5 мг 3 рази на добу з повільним (продовж 2 тижнів) підвищенням дози до 10 мг 3 рази на добу протягом 3 місяців.

Текст

Реферат: Спосіб оптимізації лікування хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічної етіології, який передбачає психологічне тестування пацієнтів з метою виявлення наявності тривожнодепресивних порушень із застосуванням опитувальника "Шпитальна шкала тривоги та депресії - HADS". Пацієнтам, які за сумарним показником підшкал тривоги та депресії набрали більш ніж 8 балів, призначається буспірону гідрохлорид в стартовій дозі 5 мг 3 рази на добу з повільним (продовж 2 тижнів) підвищенням дози до 10 мг 3 рази на добу протягом 3 місяців. UA 86927 U (12) UA 86927 U UA 86927 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до внутрішніх хвороб, і може бути використана для поліпшення схем лікування пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю (ХСН) ішемічної етіології. Згідно з даними ВООЗ ускладнення серцево-судинних захворювань, у тому числі ХСН, є основною причиною смертності населення в економічно розвинутих країнах. Незважаючи на значні досягнення сучасної кардіології та діючі стандарти терапії хворих на ішемічну хворобу серця й ХСН, результати лікування таких пацієнтів не можуть вважатися задовільними. Прогресування ХСН не тільки скорочує тривалість життя, а й значно погіршує його якість [3]. У зв'язку з цим проблема покращення якості життя хворих на ХСН є дуже актуальною. Як свідчать результати численних досліджень, наявність афективних розладів вірогідно погіршує клініко-функціональний стан пацієнтів з ХСН, скорочує тривалість життя та негативно впливає на прихильність до лікування. Доведено, що тривожно-депресивні розлади можна вважати однією з найважливіших детермінант якості життя хворих на ХСН [4]. Тому розробка ефективних способів корекції афективних розладів у пацієнтів з ХСН ішемічної етіології допоможе покращити результати лікування вказаного контингенту хворих. З метою корекції тривожно-депресивних розладів у хворих із серцево-судинною патологію запропоновано застосовувати афобазол, тіанептин, сертралін та інші протитривожні препарати. Є відомий спосіб призначення есциталопраму пацієнтам з ХСН та афективними розладами [2], вибраний як прототип. Запропонований спосіб передбачає призначення есциталопраму у дозі 20 мг на добу одноразово протягом не менш ніж 2 місяців. До недоліків цього методу належать застосування досить складної методики виявлення тривожно-депресивних розладів із застосуванням багатьох опитувальників, які потребують аналізу з боку досвідченого психіатра, різноманітні побічні ефекти есциталопраму (снотворна дія, порушення концентрації уваги, негативний вплив на інотропну функцію міокарда лівого шлуночка, погіршення показників біоелектричної активності серця), а також невелика тривалість лікувального ефекту після припинення прийому медикаменту [1]. Крім того, як і багато анксиолітиків, есциталопрам потребує спеціальних умов призначення (рецепти, постійний нагляд психіатра). Враховуючи поширеність тривожно-депресивних розладів у загальнотерапевтичній практиці, ці недоліки обмежують його застосування у кардіологічних хворих. У основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення відомого способу шляхом використання менш складного психологічного опитувальника та призначення у разі необхідності анксиолітика більш ефективного, але з мінімальним спектром побічних ефектів. Запропонований нами спосіб оптимізації лікування хворих на ХСН ішемічної етіології передбачає психологічне тестування пацієнтів з метою виявлення наявності тривожнодепресивних порушень із застосуванням опитувальника "Шпитальна шкала тривоги та депресії HADS". Опитувальник складається із 14 тверджень та має дві підшкали: тривога (парні пункти) та депресія (непарні пункти). Кожному твердженню відповідають 4 варіанти відповіді. При інтерпретації враховується сумарний показник по обох підшкалах, при цьому виділяються три області його значень: 0-7 - "норма" (відсутність достовірно виражених симптомів тривоги і депресії), 8-10 - "субклінічно виражена тривога/депресія", 11 і вище - "клінічно виражена тривога/депресія". Пацієнтам, які за сумарним показником підшкал тривоги та депресії набрали більш ніж 8 балів, пропонується призначати буспірону гідрохлорид в стартовій дозі 5 мг 3 рази на добу з повільним (продовж 2 тижнів) підвищенням дози до 10 мг 3 рази на добу протягом 3 місяців. Корекція афективних розладів у пацієнтів з ХСН ішемічного ґенезу дозволить підвищити ефективність лікування та поліпшити якість життя вказаних хворих. Приклад 1. Пацієнтка В., 65 років, шпиталізована у кардіологічне відділення у зв'язку із декомпенсацією ХСН після перенесеного інфаркту міокарда 3 роки тому. Завдяки корекції кардіологічної терапії лікарю вдалося суттєво зменшити набряки та задишку, збільшити толерантність до фізичного навантаження. Незважаючи на об'єктивне покращення стану, пацієнтка продовжувала пред’являти велику кількість скарг, у тому числі на постійне відчуття тривоги, поганий сон, знижений емоційний фон. Застосування опитувальника "Шпитальна шкала тривоги та депресії - HADS" дозволило виявити клінічно значущі тривожно-депресивні розлади (13 балів). Пацієнтці було призначено курс лікування буспірону гідрохлоридом. Через 3 місяці лікування при плановому візиті до лікаря опитувальник було запропоновано вдруге, отриманий результат - 6 балів, що відповідає нормі. Хвора відзначила покращення загального стану, відсутність тривожних відчуттів та нав'язливих думок, нормалізацію сна, бажання ретельно виконувати призначення лікаря. Приклад 2. Пацієнт Н., 54 років, бізнесмен у минулому, знаходився на амбулаторному спостереженні у кардіолога з приводу ішемічної хвороби серця, перенесеного інфаркту 1 UA 86927 U 5 10 15 20 25 міокарда, постінфарктної аневризми лівого шлуночка, ХСН III функціонального класу (за NYHA). Неодноразово лікувався стаціонарно у зв'язку з декомпенсацією ХСН, зумовленою низькою схильністю до лікування. Останню пояснював недоцільністю прийому медикаментів, тому що "все одно мені вже недовго жити", "кому я такий потрібен", "пілюлі ще нікому серце не повернули". На момент вихідного обстеження спостерігалися набряк гомілок до рівня верхньої третини, у легенях вислуховувались вологі хрипи у нижніх відділах з двох сторін, при ехокардіографії фракція викиду складала 29 %. Застосування опитувальника "Шпитальна шкала тривоги та депресії - HADS" підтвердило наявність клінічно значущих тривожно-депресивних розладів (18 балів). До схеми лікування ХСН було додано буспірону гідрохлорид 10 мг 3 рази на добу протягом 3 місяців, після чого анкетування (7 балів) та фізикально-інструментальне дослідження (пастозність гомілок, одиничні розсіяні хрипи у легенях, фракція викиду 35 %) повторили. Лікар був приємно здивований відношенням хворого до своєї хвороби, розумінням необхідності виконувати режим та медикаментозні призначення. Пацієнт повернувся до роботи, став знаходити сенс у житті. Джерела інформації: 1. Головачева Т.В., Скворцов В.В., Скворцов К.Ю. К вопросу о безопасности применения антидепрессантов в кардиологической практике (обзор зарубежной литературы) //Псих. расстройства в общей медицине. - 2008. - № 4. - С. 61-78. 2. Горина Л., Либис Р. Качество жизни пациентов с хронической сердечной недостаточностью на фоне терапии антидепрессантом //Врач. - 2010. - № 5. - С. 79-82. 3. Маляров С.А. Взаимосвязь кардиоваскулярной патологии и аффективных нарушений//Укр. Мед. Часопис. - 2012. - № 6 (92). - С. 42-44. 4. Медведев В.Э. Психические расстройства при сердечно-сосудистых заболеваниях//СONSILIUМ MEDICUM - 2012. - № 5 (12). - С. 141-144. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 Спосіб оптимізації лікування хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічної етіології, який передбачає психологічне тестування пацієнтів з метою виявлення наявності тривожнодепресивних порушень із застосуванням опитувальника "Шпитальна шкала тривоги та депресії HADS", який відрізняється тим, що пацієнтам, які за сумарним показником підшкал тривоги та депресії набрали більш ніж 8 балів, призначається буспірону гідрохлорид в стартовій дозі 5 мг 3 рази на добу з повільним (продовж 2 тижнів) підвищенням дози до 10 мг 3 рази на добу протягом 3 місяців. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Vatutin Mykola Tykhonovych, Kietinh Olena Vitaliivna

Автори російською

Ватутин Николай Тихонович, Кетинг Елена Витальевна

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/00

Мітки: серцеву, лікування, етіології, оптимізації, хронічну, ішемічної, спосіб, недостатність, хворих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-86927-sposib-optimizaci-likuvannya-khvorikh-na-khronichnu-sercevu-nedostatnist-ishemichno-etiologi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оптимізації лікування хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічної етіології</a>

Подібні патенти