Спосіб лікування хворих на гіпертонічну хворобу, сполучену з ішемічною хворобою нижніх кінцівок

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування хворих на гіпертонічну хворобу, сполучену з ішемічною хворобою нижніх кінцівок, шляхом використання медикаментозної терапії та фізіотерапевтичного впливу, який відрізняється тим, що додатково здійснюють аплікації трансдермальної терапевтичної системи за допомогою пластиру, який містить нітрогліцерин, та щоденно здійснюють CMC- терапію з глибиною модуляцій 100 % та частотою 70-80 Гц, силою струму - до відчуття слабкої вібрації, до того ж тривалість процедур поступово збільшують 5-10-15-20 хв.

Текст

Реферат: UA 86859 U UA 86859 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області медицини, а саме до фізіотерапії, і може бути використана для відновлювального лікування хворих на гіпертонічну хворобу, сполучену з ішемічною хворобою нижніх кінцівок. Серцево-судинні захворювання у цілому, і артеріальна гіпертензія (АГ) зокрема, являють собою не тільки медичну, але й соціально-економічну проблему. Наявність ішемічної хвороби нижніх кінцівок (ІХНК) свідчить про значне ураження периферичних судин і приводить до рефрактерної діастолічної артеріальної гіпертензії. Тактика лікування гіпертонічної хвороби (ГХ) залежить не тільки від ступеня АГ, але і від наявності асоційованих захворювань і ґрунтується, в першу чергу, на прийомі препаратів, які знижують артеріальний тиск (АТ). Ризик виникнення побічних ефектів при тривалому вживанні більшості медикаментозних препаратів також обумовлює необхідність пошуку альтернативних немедикаментозних методів терапії. Відомі різні способи лікування ГХ шляхом застосування фармацевтичних препаратів, що дозволяє покращити результати лікування АГ та ІХНК, однак медикаментозна терапія має низку суттєвих недоліків, до основних з яких належать алергічні реакції, розвиток звикання, побічні дії. Існує багато способів лікування ГХ шляхом застосування вуглекислих, радонових, йодобромних, кисневих, хлоридно-натрієвих ванн. Із преформованих фізичних чинників досить широко використовують електросон, електрофорез лікарських препаратів, магнітотерапію, лазеротерапію. Відомий спосіб лікування хворих на ішемічну хворобу серця повітряно-родоновими ваннами, що призначають щоденно (Патент RU № 2164126, МПК А61Н 33/06, опуб. 20.03.2001) Також існує спосіб лікування хворих на ГХ шляхом призначення КВЧ-терапії та бальнеопроцедур (Пaтент RU № 2344852, МПК: A61N 5/02, A61N 1/36, А61Н 33/04, опуб. 27.01.2009) Однак перелічені способи не мають комплексного підходу до лікування хворих на ГХ, сполучену з ішемічною хворобою нижніх кінцівок. Наявність гідростатичного тиску води та термічного фактора при проведенні водних бальнеопроцедур не дозволяють застосувати дані способи у пацієнтів з супутньою АГ, серцевою недостатністю, порушенням серцевого ритму (aбo при наявності аритмії не вище 1 класу) Як найближчий аналог вибраний спосіб лікування хворих на гіпертонічну хворобу (Патент RU № 2254885, МПК A61N 1/36, "Способ лечения гипертонической болезни", опуб. 27.06.2005) шляхом застосування медикаментозної терапії та декількох курсів транскраніальної електростимуляції. Недоліком даного способу є недостатня ефективність лікування хворих на ГХ, сполучену з ішемічною хворобою нижніх кінцівок. В основу корисної моделі поставлена задача розробки способу лікування хворих на гіпертонічну хворобу, сполучену з ішемічною хворобою нижніх кінцівок, шляхом використання аплікацій трансдермальної терапевтичної системи та CMC-терапії з поступовим збільшенням тривалості процедур, що сприяє покращенню показників самопочуття пацієнтів за даними аналізу опитувальників, клінічного стану, що відображається на покращенні показників якості життя. Поставлена задача вирішується тим, що у способі лікування хворих на гіпертонічну хворобу, сполучену з ішемічною хворобою нижніх кінцівок, шляхом використання медикаментозної терапії та фізіотерапевтичного впливу, згідно з корисною моделлю, додатково здійснюють аплікації трансдермальної терапевтичної системи (ТТС) за допомогою пластиру, який містить нітрогліцерин, та щоденно здійснюють CMC-терапію з глибиною модуляцій 100 % та частотою 70-80 Гц, силою струму - до відчуття слабкої вібрації, до того ж тривалість процедур поступово збільшують 5-10-15-20 хв. Суть способу полягає у тому, що пацієнти отримували медикаментозну терапію (еналаприл, 10-20 мг на добу, аторвастатин у добовій дозі 40 мг) протягом 4 тижнів. Потім, додатково здійснювали аплікації трансдермальної терапевтичної системи (ТТС) "Депоніт 10" (пластир, 2 загальною площею 18 см , який містить нітрогліцерин 10 мг). Починаючи з 5 тижня, призначали CMC-терапію за методикою Вермеля за допомогою апарату "Ампліпульс" по наступній методиці: глибина модуляцій 100 %, частота модуляцій 70-80 Гц, сила струму - до відчуття слабкої вібрації (субпорогова). Електроди накладали за методикою Вермеля: курс лікування складав 10 процедур - по 5 процедур щоденно, 2 дні перерви після 5-ї процедури. Тривалість 2 процедур поступово збільшували 5-10-15-20 хв., щільність струму - 0,01-0,02 мА/см , процедури призначали щоденно, кількістю - 10 на курс. Після проведеного лікування покращилось самопочуття. Ця позитивна динаміка була переважно пов'язана зі зменшенням болю у кінцівках, покращенням переносимості фізичного навантаження при ходьбі збільшенням пройденої дистанції до появи болю або судом і у цілому 1 UA 86859 U 5 10 15 20 25 30 35 40 - підвищенню працездатності. У хворих спостерігалось достовірне зниження систолічного AT та діастолічного AT (з 164,1±2,9 мм рт. ст. до 140,9±1,7 мм рт. ст. (Р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61N 1/32

Мітки: хворобою, нижніх, ішемічною, сполучену, хворих, гіпертонічну, лікування, кінцівок, спосіб, хворобу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-86859-sposib-likuvannya-khvorikh-na-gipertonichnu-khvorobu-spoluchenu-z-ishemichnoyu-khvoroboyu-nizhnikh-kincivok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування хворих на гіпертонічну хворобу, сполучену з ішемічною хворобою нижніх кінцівок</a>

Подібні патенти