Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Вихровий клапан, що містить вихрову камеру, осьовий канал живлення з дифузором, тангенціальний канал керування, осьовий канал виходу з дифузором, який відрізняється тим, що осьовий канал виходу додатково оснащений щілинним дифузором.

Текст

Реферат: Вихровий клапан містить вихрову камеру, осьовий канал живлення з дифузором, тангенціальний канал керування, осьовий канал виходу оснащений дифузором та щілинним дифузором. UA 86684 U (12) UA 86684 U UA 86684 U 5 10 15 20 25 Корисна модель належить до галузі струминної техніки і може бути використана у пневматичних і гідравлічних системах керування силовими потоками рідин і газів. З відомих вихрових клапанів найбільш близьким за технічною суттю до корисної моделі, що заявляється, є вихровий клапан, вибраний за прототип, що містить вихрову камеру, осьовий канал живлення з дифузором, тангенціальний канал керування та осьовий канал виходу з дифузором [див. деклараційний патент України № 67989 А, МПК F15В 13/02, опуб. 15.07.2004., бюл. № 7]. Недоліками відомого вихрового клапана є великі втрати тиску та витрати керування через високу вихідну швидкість. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення вихрового клапана шляхом того, що канал виходу оснащений додатковим щілинним дифузором, що приведе до зниження втрати тиску та витрати керування. Поставлена задача вирішується тим, що у вихровому клапані, що містить вихрову камеру, осьовий канал живлення з дифузором, тангенціальний канал керування, осьовий канал виходу з дифузором, згідно з корисною моделлю, осьовий канал виходу оснащений додатковим щілинним дифузором, що дозволить знизити втрати тиску та витрату в каналі керування за рахунок підвищення пропускної спроможності клапана у закритому стані. Дане технічне рішення пояснюється ілюстративним матеріалом, де на фіг. 1 зображений вихровий клапан з одним виходом, а на фіг. 2 з двома виходами, що містить вихрову камеру 1, осьовий канал живлення 2 з дифузором 3, тангенціальний канал керування 4, осьовий канал виходу 5 з встановленим додатковим щілинним дифузором 6 та дифузором 7. Вихровий клапан функціонує наступним чином. Основний потік подається через канал живлення 2 через дифузор 3 у вихрову камеру 1 і виходить через осьовий канал виходу 5 і дифузори 6 та 7. При подачі керуючого потоку через тангенціальний канал керування 4 потік закручується у вихровій камері 1. На каналі живлення 2 виникає перепад тиску і основний потік запирається. При цьому потік керування витікає через щілинний дифузор 6. При знятті потоку керування потік у вихровій камері 1 починає розкручуватися і вихровий клапан відкривається. 30 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 Вихровий клапан, що містить вихрову камеру, осьовий канал живлення з дифузором, тангенціальний канал керування, осьовий канал виходу з дифузором, який відрізняється тим, що осьовий канал виходу додатково оснащений щілинним дифузором. 1 UA 86684 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Siomin Dmytro Oleksandrovych, Maltsev Yaroslav Ivanovych, Maltseva Maryna Olehivna, Rohovyi Andrii Serhiiovych

Автори російською

Семин Дмитрий Александрович, Мальцев Ярослав Иванович, Мальцева Марина Олеговна, Роговой Андрей Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: B04C 3/06

Мітки: клапан, вихровий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-86684-vikhrovijj-klapan.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вихровий клапан</a>

Подібні патенти