Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій контролю стану гумотросового каната, що містить датчики та сигнальні елементи, розташовані з кроком, який не перевищує двісті діаметрів троса гумотросового каната і довжиною, що дорівнює ширині каната, який відрізняється тим, що датчики виконані у вигляді випромінювача та приймача світла, а сигнальними елементами є смуги, нанесені фарбою, відмінного від каната кольору, на поверхню каната.

Текст

Реферат: Пристрій контролю стану гумотросового каната містить датчики та сигнальні елементи, розташовані з кроком, який не перевищує двісті діаметрів троса гумотросового каната і довжиною, що дорівнює ширині каната. Датчики виконані у вигляді випромінювача та приймача світла, а сигнальними елементами є смуги, нанесені фарбою, відмінного від каната кольору, на поверхню каната. UA 86621 U (54) ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ СТАНУ ГУМОТРОСОВОГО КАНАТА UA 86621 U UA 86621 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Пристрій належить до підйомно-транспортного машинобудування, а саме до пристроїв, що контролюють стан гумотросового каната. Відомий плоский зрівноважувальний канат, що містить систему запресованих у гумову матрицю паралельних тросів та петлеподібно укладені струмопровідні елементи, до кінців яких приєднано устрій контролю струмопровідності, притискні блоки, розташовані під стрічкою, в полотно якої вбудовані магнітні датчики [Патент України № 10698 A, B65G 43/06, опубл. 1996 бюл. № 4]. Проте, цей пристрій передбачає ускладнення конструкції каната. Найближчим аналогом є пристрій для контролю за станом гумотросового каната, що містить вмонтовані в полотно каната сигнальні елементи у вигляді смуг з гумових магнітів і магнітоелектричні датчики, сигнальні елементи розташовані з кроком, що не перевищує двісті діаметрів троса гумотросового каната, при цьому довжина сигнальних елементів дорівнює ширині каната, а полюси магнітоелектричних датчиків розташовані уздовж його осі [Патент на корисну модель Україна № 27372, B65G 43/02, опуб. 2007]. Пристрій передбачає введення в конструкцію канату додаткових сигнальних елементів смуг з гумових магнітів довжиною, що дорівнює ширині каната з кроком не більшим за двісті діаметрів тросів каната. Це ускладнює конструкцію каната та збільшує його собівартість. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити пристрій для контролю за станом гумотросового каната шляхом вибору оптимального типу датчиків та сигнальних елементів, що забезпечить спрощення конструкції каната. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої контролю стану гумотросового каната, що містить датчики та сигнальні елементи розташовані з кроком, який не перевищує двісті діаметрів троса гумотросового каната і довжиною, що дорівнює ширині каната, згідно з корисною моделлю, датчики виконані у вигляді випромінювача та приймача світла, а сигнальними елементами є смуги, нанесені фарбою, відмінного від каната кольору, на поверхню каната. Контроль пошкоджень тросів, закритих в гумову оболонку каната, може здійснюватися постійно в процесі роботи підйомної машини і попереджати про аварійну ситуацію - порив троса. В процесі руху канату в зону освітлювання випромінювача потрапляють почергово сигнальні елементи. Освітлений сигнальний елемент частково відбиває світло. Оскільки колір сигнального елемента відмінний від кольору поверхні каната, на яку він нанесений, приймач світла реєструє форму світлової плями відбитої сигнальним елементом. При пориві троса в канаті, його кінці в місці розриву розходяться. Відповідно, сигнальні елементи викривляться. Зміниться форма світлової плями відбитої сигнальним елементом. Приймач світла реєструє зміну форми світлової плями відбитої сигнальним елементом та формує сигнал для системи керування машини. На кресленні зображена схема пристрою контролю стану гумотросового каната. Канат 1, що складається з тросів 2, містить сигнальні елементи 3 у вигляді смуг, нанесених фарбою по усій ширині канату 1. Крок розташування сигнальних елементів 3 не перевищує двохсот діаметрів тросів 2. Сигнальні елементи 3, які розташовані по всій довжині каната 1, проходять повз випромінювач світла 4 та приймач світла 5. Пристрій працює таким чином. За відсутності поривів тросів 2 в канаті 1 сигнальні елементи 3 нанесені фарбою іншого кольору, не змінюють свою форму. Не змінюється форма відбитої плями світла. Приймач світла 5 сприймає відбите світло та, за різницею кольорів сигнальних елементів та поверхні каната, на яку вони нанесені, виокремлює світло, відбите сигнальним елементом. За відсутності зміни форми світлової плями сигнал приймача 5 не змінюється і не надходить до схеми керування машини. У разі розриву троса 2 каната 1 сигнальні елементи 3 викривляються. Змінюється форма відбитої плями світла. Зміна форми реєструється приймачем світла 5 та формується сигнал. Сигнал надходить до схеми керування машини. Конструкція пристрою контролю стану гумотросового каната проста і дозволяє безперервно в процесі роботи підйомної машини контролювати стан каната, чим забезпечує безпеку його експлуатації. 55 1 UA 86621 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Пристрій контролю стану гумотросового каната, що містить датчики та сигнальні елементи, розташовані з кроком, який не перевищує двісті діаметрів троса гумотросового каната і довжиною, що дорівнює ширині каната, який відрізняється тим, що датчики виконані у вигляді випромінювача та приймача світла, а сигнальними елементами є смуги, нанесені фарбою, відмінного від каната кольору, на поверхню каната. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Bilous Olena Ivanivna, Kolosov Dmytro Leonidovych

Автори російською

Билоус Елена Ивановна, Колосов Дмитрий Леонидович

МПК / Мітки

МПК: B65G 43/02

Мітки: пристрій, контролю, стану, гумотросового, каната

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-86621-pristrijj-kontrolyu-stanu-gumotrosovogo-kanata.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій контролю стану гумотросового каната</a>

Подібні патенти