Спосіб визначення загального вмісту води в авіапаливі

Номер патенту: 86480

Опубліковано: 25.12.2013

Автори: Тарасенко Тарас Валерійович, Пузік Олексій Сергійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення загального вмісту води в авіапаливі, який відрізняється тим, що пробу авіапалива аналізують на експериментальному стенді та порівнюють із визначеними величинами діагностичного критерію, яким є величина сигналу акустичного спектру гідродинамічної кавітації за часом, охарактеризованих проб.

Текст

Реферат: Спосіб визначення загального вмісту води в авіапаливі полягає в порівнянні проб авіапалива, що аналізується на експериментальному стенді, із визначеними величинами діагностичного критерію, яким є величина сигналу акустичного спектру гідродинамічної кавітації за часом, охарактеризованих проб. UA 86480 U (54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ВМІСТУ ВОДИ В АВІАПАЛИВІ UA 86480 U UA 86480 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до експрес-аналізу визначення загального вмісту води в авіапаливах у авіаційній, хімічній, нафтопереробній галузях. Метод може бути застосований на нафтобазах, паливно-заправних комплексах аеропортів. Якісний аналіз наявності води згідно з [1] передбачає візуальний контроль стану авіапалива за допомогою індикаторних приладів, в основі яких лежить хімічний метод непрямого вимірювання. Атестованими є індикатори "Shell", "United Technologies Hamilton" та "Mobil", набір "Velcon Hydrokit". Використовують також "Прибор определения загрязнения топлива" (ПОЗ-Т). Недоліком індикаторних пристроїв є неперіодичне здорожчання проведення аналізу проби, спричинене недійсністю тесту (коли не отримано ні позитивний, ні негативний результат) та необхідністю використання іншого такого ж пристрою. До того ж такі прилади мають термін дії до одного року. Кількісний аналіз вмісту води лабораторними методами здійснюється за ISO 9030 (ASTM D 4007, ASTM D 1796) шляхом використання відцентрових сил; за ГОСТ 2477 шляхом нагрівання проби з нерозчинним у воді розчинником і вимірюванні об'єму сконденсованої води у приймачіпастці; за ASTM D 4006 з аналогічною процедурою діагностування; за ГОСТ 14870 шляхом використання трьох способів візуального титрування реактиву Фішера, що ґрунтуються на взаємодії йоду із сірчаним анігідридом за участю води та утворення йодистоводневої кислоти та сірчаного анігідриду в середовищі метанолу та піридину; за ASTM D 4377 потенціометричним титруванням за Фішером; за ASTM D 1744 електрометричним титруванням за Фішером [2]. Задача корисної моделі є розроблення кількісного способу контролю обводнення авіаційних палив, що дає можливість визначати загальний вміст води в будь-яких станах. Метод має бути чутливим, як лабораторний, з нижнім порогом реагування, меншим за регламентовані обмеження, та відноситися до експрес-категорії. Задача полягає в розробленні способу визначення концентрації води в авіапаливі, що ґрунтується на порівнянні зарання отриманих величин параметра, визначеного як діагностичний, для проб авіапалив з різним загальним вмістом води. Задача вирішується завдяки отриманим залежностям акустичного спектру гідродинамічної кавітації від загального вмісту води у паливі. Експрес-спосіб контролю обводнення полягає у порівнянні проб авіапалива, що аналізуються на експериментальному стенді (Фіг. 1- принципова схема експериментального стенду для аналізу проб авіапалив), зі вже охарактеризованими (Фіг. 2- графік порівняння проаналізованих проб авіапалив з охарактеризованими). Критерієм слугує величина сигналу акустичного спектру гідродинамічної кавітації за часом. Для аналізу проби авіапаливо заливається в бак 3. За допомогою джерела тиску, яким є насос 2, проба через охолоджувач 1 потрапляє в генератор пульсацій 6, звідки повертається в бак. Тиск на вході та виході з генератора контролюється манометрами 5 і 7. Тиск на вході регулюється переливним краном 4, на виході - дросельним краном 8. Запис даних відбувається у вимірювальному блоці 9, в якому датчик перетворює змінний тиск на електричний сигнал, що за допомогою аналогово-цифрового перетворювача передається до персонального комп'ютера. З отриманого масиву даних визначається величина сигналу датчика в безрозмірному вигляді. Наприклад, через експериментальний стенд пропустили пробу палива та дотримуючись методики дослідження отримали величину сигналу за часом в безрозмірному вигляді рівну 0,51. За фіг. 2 визначаємо, що кількість води в паливі складає 0,002 %, що входить в нормовані значення, а отже авіапаливо вважаємо кондиційним. Таким чином досягається точність способу 0,0006 %. Досягнутий нижній поріг чутливості методу складає 0,0006 %. Отже запропонований метод може слугувати основою для вдосконалення атестованих методик контролю та діагностування обводнення авіапалив у вказаних галузях промисловості. Джерела інформації: 1. Інструкція з забезпечення заправлення повітряних суден паливно-мастильними матеріалами і технічними рідинами в підприємствах цивільного авіаційного транспорту України Наказ № 416 від 14.06.2006 // Додаток 30 до пункту 4.3.12 - Практичне керівництво зі специфікацій на авіаційні палива для турбореактивних двигунів. ИАТА, 5-е видання, Проект 2, 23 липня 2003 р. Частина III - ЧИСТОТА ТА ЗАСТОСУВАННЯ - К.: 2006. - 141 с. 2. Горюче-смазочные материалы: Энциклопедический толковый словарь-справочник / под ред. В.М. Школьникова. - М.: ООО "Издательский центр "Техинформ" Международной Академии Иформатизации", 2007. - 736 с.; ил. 3. ASTM D 3240 "Standard Test Method for Undissolved Water In Aviation Turbine Fuels". Режим доступу: http://www.astm.org 1 UA 86480 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Спосіб визначення загального вмісту води в авіапаливі, який відрізняється тим, що пробу авіапалива аналізують на експериментальному стенді та порівнюють із визначеними величинами діагностичного критерію, яким є величина сигналу акустичного спектру гідродинамічної кавітації за часом, охарактеризованих проб. Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Puzik Oleksii Serhiiovych, Tarasenko Taras Valeriiovych

Автори російською

Пузик Алексей Сергеевич, Тарасенко Тарас Валерьнвич

МПК / Мітки

МПК: G01F 23/00, G01F 9/00

Мітки: авіапаливі, загального, спосіб, води, вмісту, визначення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-86480-sposib-viznachennya-zagalnogo-vmistu-vodi-v-aviapalivi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення загального вмісту води в авіапаливі</a>

Подібні патенти