Спосіб визначення загального вмісту води у нафтопродуктах

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення загального вмісту води в нафтопродукті, який відрізняється тим, що пробу нафтопродукту аналізують на експериментальному стенді та порівнюють із визначеними величинами діагностичного критерію, яким є потужність електричного сигналу з датчика тиску, який виникає при гідродинамічній кавітації, охарактеризованих проб.

Текст

Реферат: Спосіб визначення загального вмісту води в нафтопродукті полягає у порівняння проб нафтопродукту, аналізують на експериментальному стенді, із визначеними величинами діагностичного критерію, яким є потужність електричного сигналу з датчика тиску, який виникає при гідродинамічній кавітації, охарактеризованих проб. UA 86479 U (12) UA 86479 U UA 86479 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до експрес-аналізу визначення загального вмісту води в нафтопродуктах у авіаційній, хімічній, нафтопереробній галузях. Спосіб може бути застосований на нафтобазах, паливно-заправних комплексах аеропортів, автозаправних комплексах. Так як вода може бути в нафтопродукті у твердому, рідкому, газоподібному, а також вільному та гігроскопічному станах, за певних умов переходити з одного в інший [1], доцільним є виявлення її загального вмісту. Методи непрямого вимірювання реагують переважно на воду, що знаходиться в одному стані, зазвичай вільну, та мають обмежений діапазон спрацьовування. Для визначення загального вмісту води у нафтопродуктах, зокрема у паливах, використовують виключно лабораторні методи за ISO 9030 (ASTM D 4007, ASTM D 1796) шляхом використання відцентрових сил; за ГОСТ 2477 шляхом нагрівання проби з нерозчинним у воді розчинником і вимірюванні об'єму сконденсованої води у приймачі-пастці; за ASTM D 4006 з аналогічною процедурою діагностування; за ГОСТ 14870 шляхом використання трьох способів візуального титрування реактиву Фішера, що ґрунтуються на взаємодії йоду із сірчаним ангідридом за участі води та утворення йодистоводневої кислоти та сірчаного ангідриду в середовищі метанолу та піридину; за ASTM D 4377 потенціометричним титруванням за Фішером; за ASTM D 1744 електрометричним титруванням за Фішером [2]. Методи контролю обводнення нафтопродуктів, що розроблені та розробляються [3, 4], є дуже складними у виконанні або потребують підвищення рівня чутливості [5]. Задачею корисної моделі є удосконалення способу контролю обводнення нафтопродуктів із застосуванням залежностей параметрів кавітаційного процесу від кількості води. Задача полягає в розробленні способу визначення вмісту води в нафтопродукті, що ґрунтується на порівнянні попередньо отриманих величин параметра, визначеного як діагностичний, для проб нафтопродукту з різною загальною концентрацією води. Задача вирішується тим, що отримані залежності потужності електричного сигналу з датчика тиску від загального вмісту води у паливі. Експрес-спосіб контролю обводнення полягає у порівнянні проб нафтопродукту, що аналізуються на експериментальному стенді (в1 - принципова схема експериментального стенда для аналізу проб нафтопродуктів), із вже охарактеризованими (фіг. 2 - графік порівняння проб нафтопродуктів з охарактеризованими). Критерієм є потужність електричного сигналу з датчика тиску. Для аналізу проби нафтопродукт заливається в бак 3. За допомогою джерела тиску, яким є насос 2, проба через охолоджувач 1 потрапляє в генератор пульсацій 6, звідки повертається в бак. Тиск на вході та виході з генератора контролюється манометрами 5 і 7. Тиск на вході регулюється переливним краном 4, на виході - дросельним краном 8. Запис даних відбувається у вимірювальному блоці 9, в якому датчик перетворює змінний тиск на електричний сигнал, що за допомогою аналогово-цифрового перетворювача передається до персонального комп'ютера. З отриманого масиву даних з точністю до постійного коефіцієнта визначається потужність сигналу датчика в безрозмірному вигляді. Наприклад, через експериментальний стенд пропустили пробу палива та, дотримуючись методики дослідження, отримали сумарну потужність сигналу в безрозмірному вигляді, рівну 0,9325. За фіг. 2 визначаємо, що кількість води в паливі складає 0,01 %, що значно перевищує нормовані значення, а отже паливо вважаємо некондиційним. Таким чином досягається точність способу в 0,002 %. Досягнутий нижній поріг чутливості способу складає 0,006 %. Отже запропонований спосіб може бути використаний для вдосконалення атестованих методик контролю та діагностування обводнення нафтопродуктів у вказаних галузях промисловості. Джерела інформації: 1. Яновский Л.С. Основы авиационной химмотологии: учеб. пособие / Л.С. Яновский, В.П. Дмитренко, Н.Ф. Дубовкин, Ф.М. Галимов, И.В. Шевченко, А.А. Харин; под ред. д-ра техн. наук, проф. И.В. Шевченко, д-ра техн. наук, проф. Л.С. Яновского. - М.: МАТИ, 2005.-680 с. 2. Горюче-смазочные материалы: Энциклопедический толковый словарь-справочник / под ред. В.М. Школьникова. - М.: ООО "Издательский центр "Техинформ" Международной Академии Иформатизации", 2007.-736 с.; ил. 3. Суслин М.А. Микроволновый контроль авиационных ГСМ с использованием радиотехнических методов расчета цепей с распределенными параметрами. Монография / М.А. Суслин. - М.: Машиностроение-1, 2006.-120 с. 4. Козлов А.П. Мониторинг влажности нефтепродуктов / А.П. Козлов // Електроніка та системи управління: наук. журн. - К.: Вид-во нац. авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2004. - № 2. - С. 99106. 1 UA 86479 U 5. Ланецький В.Г. Спосіб контролю обводнення світлих нафтопродуктів / В.Г. Ланецький, М.М. Глазков, С.О. Пузік, О.С. Пузік // Пат. 52427 України, МПК G01N 27/00. - № 2010024818, Заявл. 04.03.2010; Опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16.-5 с. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб визначення загального вмісту води в нафтопродукті, який відрізняється тим, що пробу нафтопродукту аналізують на експериментальному стенді та порівнюють із визначеними величинами діагностичного критерію, яким є потужність електричного сигналу з датчика тиску, який виникає при гідродинамічній кавітації, охарактеризованих проб. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Puzik Oleksii Serhiiovych, Novosad Andrii Anatolijovych, Tarasenko Taras Valeriiovych

Автори російською

Пузик Алексей Сергеевич, Новосад Андрей Анатольевич, Тарасенко Тарас Валерьнвич

МПК / Мітки

МПК: G01F 9/00, G01F 23/00

Мітки: загального, спосіб, води, визначення, нафтопродуктах, вмісту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-86479-sposib-viznachennya-zagalnogo-vmistu-vodi-u-naftoproduktakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення загального вмісту води у нафтопродуктах</a>

Подібні патенти