Спосіб лікування коропових видів риби від крустацеозів

Номер патенту: 86466

Опубліковано: 25.12.2013

Автори: Олійник Олена Борисівна, Матвієнко Наталія Миколаївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування коропових видів риби від крустацеозів, що передбачає лікувальне оброблення риби у різних місткостях, який відрізняється тим, що як лікувальний препарат використовують "Діамант", з якого, отримавши маточний розчин із концентрацією 0,1 %, готують робочий розчин у співвідношенні 6 л маточного розчину на 94 л води, після чого проводять оброблення риби робочим розчином у ваннах або інших місткостях за експозиції від 20 хвилин до 1 години.

Текст

Реферат: Спосіб лікування коропових видів риби від крустацеозів передбачає лікувальне оброблення риби у різних місткостях. Як лікувальний препарат використовують "Діамант", з якого, отримавши маточний розчин із концентрацією 0,1 %, готують робочий розчин у співвідношенні 6 л маточного розчину на 94 л води, після чого проводять оброблення риби робочим розчином у ваннах або інших місткостях за експозиції від 20 хвилин до 1 години. UA 86466 U (54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ КОРОПОВИХ ВИДІВ РИБИ ВІД КРУСТАЦЕОЗІВ UA 86466 U UA 86466 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до ветеринарної медицини, зокрема до способів лікування риб, і може бути використана у іхтіопатології для лікування коропових видів риби, уражених збудниками крустацеозів в умовах рибницьких господарств різної форми власності. Крустацеози - група інвазійних хвороб, досить поширених та території України та багатьох іноземних держав. До крустацеозів належать лернеоз (на коропових видах риби паразитує Lernea elegans), аргульоз (збудник - Argulus foliaceus), синергазильоз (Sinergasilus major паразитує на зябрових пелюстках білого амура, Sinergasilus Непі - на зябрових пелюстках строкатого і білого товстолобика) та ергазильоз (збудники - Ergasilus briani та Е. sieboldi). Збудники даних хвороб завдають значних економічних збитків рибницьким господарствам різної форми власності. Внаслідок паразитування збудників крустацеозів зменшуються прирости живої маси риби, погіршується товарний вигляд риби, внаслідок пошкодження цілісності шкірного покриву риб, утворення виразок та наявності крововиливів (при паразитуванні збудників аргульозу та лернеозу). Іноді виразки при лернеозі можуть проникати у порожнину тіла риби. Такі паразити, як ергазилюси та синергазилюси зумовлюють ураження та руйнування зябрової тканини, що призводить до утруднення дихання риби та її загибелі. Існує спосіб лікування інвазійних хвороб риби (у тому числі ектопаразитів) за допомогою препарату, який містить емамектин та бензоат емамектину (Патент RU № 2259837, МПК 7 А61К 35/70, А61Р 33/00. 06/04/2000. Препарат для профилактики и лечения инвазионных заболеваний рыб и способ профилактики и лечения инвазионных заболеваний рыб.). Недоліком способу є те, що для боротьби із паразитами препарат потрібно згодовувати із кормом протягом 3-14 днів, що вимагає значних затрат на приготування корму, а також не може на 100 % забезпечити лікування усієї риби. Існує спосіб лікування коропових риб, уражених лернеозом за допомогою препарату "Негувон N" (Патент UA № 13841, МПК (2006) А01К 61/00, А61К 38/00, A61D 7/00. 17/04/2006. Застосування препарату "Негувон N" проти ураження великої рогатої худоби підшкірним оводом як профілактично-лікувального засобу при лернеозі коропових риб.). Недоліком способу є те, що при температурі води вище 20 °C, "Негувон N" слід вносити тричі, з інтервалом 7 днів, що потребує значних матеріальних затрат та витрати робочого часу. Найбільш близьким аналогом по суті до способу, що заявляється, є спосіб лікування та профілактики паразитарних захворювань за допомогою дифлубензурону (Патент UA №49639, МПК (2009) А61К 31/00, A01N 25/00. Спосіб лікування та профілактики паразитарних захворювань риб за допомогою дифлубензурону.). Недоліком цього способу є те, що обробку риби слід здійснювати при температурі не нижче 14 °C, а також те, що експозиція дифлубензурону, залежно від концентрації препарату становить від 30 хв. до 24 годин. В основу корисної моделі поставлена задача розробки способу лікування коропових видів риби від крустацеозів, який був би простим у використанні, економічно вигідним та забезпечив максимальний лікувальний ефект. Поставлена задача вирішується шляхом використання препарату "Діамант", що дає можливість забезпечити звільнення коропових видів риби від збудників крустацеозів. Препарат "Діамант" - дезінфікуючий засіб, який згубно діє на бактерії, віруси, гриби та патогенні дерматофіти, спорові форми бактерій, а також виявляє проти паразитарні, інсектоакарицидні властивості. Спосіб лікування риби, ураженої збудниками крустацеозів, за допомогою препарату "Діамант", забезпечує до 100 % загибелі збудників крустацеозів, що паразитують на рибі. Даний препарат вперше застосовуються для лікування риби, ураженої збудниками крустацеозів. Спосіб здійснюється наступним чином. Готують маточний розчин препарату "Діамант" - до 999 мл води додають 1 мл концентрованого препарату "Діамант", при цьому отримують розчин із концентрацією 0,1 %. Для приготування робочого розчину вносять 6 л маточного розчину на 94 л води. Лікувальне оброблення риби проводять у ваннах або інших місткостях. Експозиція становить від 20 хвилин до 1 години. ПРИКЛАД. У досліді використовували 30 дволіток коропів, білих амурів та товстолобиків, спонтанно інвазованих збудниками лернеозу та синергазильозу. Для дослідження формувались дві дослідні групи - по 10 екземплярів риби у кожній. 3 Піддослідна риба була поміщена у ванни, об'ємом 1,2 м кожна. У першу ванну вносився 0,006 % розчин препарату "Діамант", у другу - препарати не вносились (контроль). Вода у ванни набиралась із одного ставка. Експозиція становила 1 годину. Температура води при цьому становила 17 °C, значення водневого показника рН - 7,2. Результати прикладу наведено у таблиці. 1 UA 86466 U Таблиця Застосування препарату "Діамант" при лікуванні коропових видів риби від крустацеозів Екстенсивність інвазії, % Концентрація, % До лікування Після лікування "Діамант" 0,006 100 0 контроль 100 100 Група Препарат 1 2 Інтенсивність інвазії, екз./гол. До лікування Після лікування 12 0 16 16 Отже, препарат "Діамант" забезпечує лікувальний ефект до 100 % при достатній простоті використання способу. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб лікування коропових видів риби від крустацеозів, що передбачає лікувальне оброблення риби у різних місткостях, який відрізняється тим, що як лікувальний препарат використовують "Діамант", з якого, отримавши маточний розчин із концентрацією 0,1 %, готують робочий розчин у співвідношенні 6 л маточного розчину на 94 л води, після чого проводять оброблення риби робочим розчином у ваннах або інших місткостях за експозиції від 20 хвилин до 1 години. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Matviienko Natalia Mykolaivna

Автори російською

Матвиенко Наталья Николаевна

МПК / Мітки

МПК: A61K 39/00, A01N 25/00

Мітки: крустацеозів, спосіб, видів, лікування, риби, коропових

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-86466-sposib-likuvannya-koropovikh-vidiv-ribi-vid-krustaceoziv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування коропових видів риби від крустацеозів</a>

Подібні патенти