Спосіб руйнування шкаралупи горіхів

Номер патенту: 86242

Опубліковано: 25.12.2013

Автор: Паутов Юрій Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб руйнування шкаралупи горіхів, у якому для цього утворюють зовнішнє механічне навантаження на неї за допомогою зворотно-поступального руху, який відрізняється тим, що цей рух здійснюють завдяки гідравлічним процесам.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гідравлічні процеси координують з моментом руйнації шкаралупи горіха.

Текст

Реферат: Спосіб руйнування шкаралупи горіхів, у якому для цього утворюють зовнішнє механічне навантаження на неї за допомогою зворотно-поступального руху. Цей рух здійснюють завдяки гідравлічним процесам. UA 86242 U (54) СПОСІБ РУЙНУВАННЯ ШКАРАЛУПИ ГОРІХІВ UA 86242 U UA 86242 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до побутової, так і до промислової техніки та індивідуального малого виробництва, яка використовується для забезпечення життєвих потреб людини. У відомому способі руйнування шкаралупи горіхів (патент Украины № 43069 А, МПК A47J 43/26, публ. 15.11.2001 р.) утворюють зовнішнє механічне навантаження на горіх за допомогою зворотно-поступального руху. У цьому способі зворотно-поступальний рух здійснюється ручним способом завдяки натисканню на важіль руйнівного органу, що призводить до руйнування шкаралупи. Цьому процесу допомагає вістряк, на який наколюється горіх. Після руйнування шкаралупи горіха здійснюють виведення із зони руйнування вільною рукою оператора. Недоліком відомого пристрою є низький рівень механізації, бо руйнування кожного горіху потребує декілька ручних операцій. Вказаний недолік обумовлений неможливістю здійснення механізації цього процесу. Відомий спосіб для очищення горіхових плодів від шкаралупи, що описаний у деклараційному патенті України на винахід № 65996 (МПК A23N 5/00, публ. 15.04.2004 р.). Він забезпечує подачу горіхів у завантажувальний бункер, а далі до молотильного вузла та сортувального пристрою. При цьому молотильний вузол забезпечує лущення у дисковому барабані, за допомогою співвісно розміщених нерухомого верхнього та рухомого нижнього дисків з похилими до низу зубчатими робочими поверхнями по периферії кожного з дисків, поверхні яких спрямовані на зустріч одна одній. Недоліком відомого способу є те, що він оснований на складному технологічному процесі, який не дозволяє своєчасно контролювати якість ядра горіхів. Цей недолік обумовлений тим, що він під час використання потребує складного технічного устаткування. Іншим недоліком є те, що цей процес не дозволяє отримати максимальну кількість не ушкодженого ядра у зв'язку з складністю настройки пристрою для обробки різноманітних горіхів, що подаються. Відомий спосіб для відокремлення шкаралупи горіхів, що описана у патенті України на винахід № 84781 (МПК A23N 5/00, A47J 17/00, публ. 25.11.2006 р.). Він використовує послідовність проходження горіхів через пару робочих органів і відвідний патрубок. У цьому способі додатково використовується друга пара робочих органів і другий вал при у вигляді двох пар стаціонарних циліндрів із зубчатою поверхнею і двох пар підвідних циліндрів жолобчатої форми. Окрім цього використовується можливість переміщення їх в горизонтальному напрямку. Недоліком відомої способу є те що він потребує конструктивно складної технології. Цей недолік обумовлений тим, що потребує велику кількість робочих органів у вигляді двох пар стаціонарних і двох пар підвідних циліндрів. Найбільш близьким до способу руйнування шкаралупи горіхів, що заявляється, та вибраний як прототип, є спосіб руйнування шкаралупи горіхів, який реалізований у пристрої горіхоколу (патент України № 66337, МПК A23N5/00, A47J 43/00, публ. 26.12.2011 р.). У цьому відомому способі зовнішнє механічне навантаження на шкаралупу горіха утворюють з використанням зворотно-поступального руху руйнівного органу. Цей рух утворюють за допомогою натискання на педалі важільного механізму. Після руйнування горіхів під дією пружин важільний механізм повертається до початкового стану. Одночасно видаляється горіх із зони руйнування. Оператор у той самий час бере чергові горіхи та встановлює їх на кільцеві підставки для здійснення чергового робочого циклу. Недоліком відомого способу є використання цілковито ручних операцій. Вказаний недолік обумовлений конструкцією із низьким рівнем механізації. Другим недоліком є неможливість використовувати його для переробки різноманітних видів горіхів. Вказаний недолік обумовлений широким можливим діапазоном горіхів за формою та розмірами. Задачею корисної моделі є досягнення повної механізації процесу за рахунок введення додаткових технологічних процесів для отримання руйнівної сили для будь-яких видів горіхів. Досягнутий технічний результат забезпечує підвищення продуктивності процесів якісного руйнування горіхів всіх форм з отриманням найбільшої кількості їх ядер з мінімальними пошкодженнями. Економічним результатом є зниження собівартості продукції. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі руйнування шкаралупи горіхів, у якому для цього утворюють зовнішнє механічне навантаження на неї за допомогою зворотнопоступального руху, згідно з корисною моделлю, цей рух здійснюють завдяки гідравлічним процесам, які координують з моментом руйнації шкаралупи горіха. На кресленні показаний пристрій, що при своєму функціонуванні реалізує зворотнопоступальний рух за рахунок гідравлічних процесів. Причинно-наслідковий зв'язок між відмінними ознаками та очікуваним результатом ілюструється кресленням (креслення) та в прикладі конкретного виконання. Суть корисної моделі пояснюється принципами роботи пристрою, що реалізує заявлений спосіб. 1 UA 86242 U 5 10 15 Креслення, що пояснює корисну модель, а також нижченаведений приклад конкретного виконання способу і пристрою для його здійснення ніяким чином не обмежують обсяг домагань, викладений у формулі, а тільки пояснюють суть корисної моделі. Пристрій на кресленні складається із корпусу 1, на якому розташовані нерухома руйнівна частина 2 та гідравлічний привод, що включає робочий орган 3, із рухомою руйнівною частиною 4, датчик тиску 5, процесор 6, клапан 7, насос 8, пов'язаний із електричним двигуном 9, ємність 10 для робочої рідини та пружину 11. Цей пристрій працює наступним чином. Горіхи подаються до зони руйнування, яка розташована поміж нерухомою частиною 2 та рухомою частиною 4 робочого органу 3. Робочий орган 3 гідравлічного приводу здійснює зворотно-поступальний рух для руйнування шкаралупи горіха. До робочого органу 3 гідравлічного приводу подається робоча рідина. В результаті у момент руйнування шкаралупи горіха між руйнівними частинами 2 і 4 спрацьовує процесор 6 та дає команду на клапан 7, який переключає канал робочого об'єму з приймання робочої рідини від насоса 8, який приводить в дію електричний двигун 9, на її скидання до ємності 10. Повертання робочого органу до початкового положення здійснюється пружиною 11. Гідравлічний привод під час роботи керується процесором 6, який припиняє подальшу руйнацію гріхів в момент припинення опору з боку горіха. Цей момент визначається датчиком 5, як падіння тиску у зв'язку із властивістю нестисливості рідини. Оператор контролює подачу горіхів до зони руйнування та роботу пристрою в цілому. 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 1. Спосіб руйнування шкаралупи горіхів, у якому для цього утворюють зовнішнє механічне навантаження на неї за допомогою зворотно-поступального руху, який відрізняється тим, що цей рух здійснюють завдяки гідравлічним процесам. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гідравлічні процеси координують з моментом руйнації шкаралупи горіха. Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A23N 5/00

Мітки: горіхів, спосіб, шкаралупи, руйнування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-86242-sposib-rujjnuvannya-shkaralupi-gorikhiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб руйнування шкаралупи горіхів</a>

Подібні патенти