Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Уловлювач зерна, що складається з лотка з отворами та металевої решітки, він дозволяє більш точно визначити рівень втрат зерна від самообсипання.

Текст

Реферат: UA 86231 U UA 86231 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до галузі сільськогосподарського виробництва, зокрема до механізованої технології збирання гречки для визначення втрат зерна від самообсипання. Під час вивчення технологічних властивостей гречки і, зокрема, стійкості до самообсипання зерна на корені, виникає необхідність підраховувати кількість зерен, які впали на поверхню ґрунту під дією погодних умов (вітер, дощ тощо), або під дією власної ваги при ослабленні зв'язків зерна зі стеблом. Але при такому способі визначення кількості зерен може виникнути значна похибка через те, що колір зерен і поверхня фунту ідентичні, особливо під час дощу. Крім того, зерна можуть підібрати гризуни. Для підвищення якості оцінки обсипання зерна необхідно не допустити попадання зерна на ґрунт. Це можна здійснити за допомогою уловлювача зерен. Матеріалізованої конструкції такого уловлювача в літературних джерелах не виявлено. З допомогою аналогічного уловлювача були проведені дослідження за участю автора [Сроки скашивания гречихи / Д.Я. Ефименко, Г.И. Барабаш, А.П. Медведецкий. - Зерновое хозяйство, № 7, 1987, с. 41-42]. Заявка на патентування не подавалась. Уловлювач слугує для збирання зерна гречки (або будь-яких культур), яке відокремилось від плодоніжки і під дією ваги падає в уловлювач. Зерно з нього в потрібний час висипають, підраховують кількість зерен в ньому і встановлюють відсоток втрат від врожаю. Задача корисної моделі - забезпечити точність встановлення біологічних втрат зерна гречки від самообсипання. Поставлена задача вирішується тим, що уловлювач зерен, який складається із лотка з отворами в днищі, металевої решітки, що накриває лоток зверху, дозволяє більш точно визначити рівень втрат зерна від сомообсипання. 2 Уловлювач зерен (креслення), який складається із лотка 2 площею 0,25 м та шириною, яка дорівнює ¾ ширини міжряддя, виготовленого з пластмаси або металу товщиною 0,1 мм, при цьому в днищі лотка виконано отвори з діаметром 1-2 мм в кількості не менше 10 штук для витікання дощової води та металевої решітки 1 з розміром вічка від 5×5 до 10×10 мм для накриття лотка 2 зверху для запобігання потраплянню гризунів в лоток. Уловлювач зерен працює наступним чином: при дозріванні гречки до певної стиглості, тобто коли на рослинах з'являються бурі плоди, лоток 2 з металевою решіткою встановлюються в міжряддя рослин 3. Через певний проміжок часу лоток 2 виймають з міжрядь і підраховують кількість зерен, що знаходяться в лотку 2 і визначають процент втрат зерна від сомообсипання. Пропонований уловлювач зерен дає можливість більш об'єктивно оцінити втрати зерна від самообсипання, а за допомогою металевої решітки дозволяє запобігти потраплянню гризунів до лотка, а також в дощову погоду за допомогою отворів у днищі лотка забезпечується витікання води із лотка. При цьому зерно залишається сухим, що дає можливість з найменшою похибкою оцінити втрати від самообсипання. Корисна модель може бути використана в сільському господарстві при організації збирання гречки. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Уловлювач зерна, що складається з лотка з отворами та металевої решітки, він дозволяє більш точно визначити рівень втрат зерна від самообсипання. 1 UA 86231 U Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Zubko Vladyslav Mykolaiovych

Автори російською

Зубко Владислав Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A01D 11/00

Мітки: уловлювач, зерна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-86231-ulovlyuvach-zerna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Уловлювач зерна</a>

Подібні патенти