Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для очистки зварювальних аерозолів при наплавленні, що включає корпус з трьома відсіками, з'єднаними між собою каналами і забезпеченими металевими фільтрами, встановленими в першому відсіку, з'єднаному з гнучким патрубком для забору аерозолів для очищення, різнополярними електродами і накопичувачем для збору твердих складових аерозолів, розміщеними в середньому відсіку, і касетним контейнером з зернистим абсорбуючим матеріалом, встановленим у третьому відсіку, сполученому з гнучким патрубком для відводу очищених аерозолів і об'єднаному в одному кожусі з патрубком забору аерозолів для очищення електронасоси, встановлені між відсіками і в зонах з'єднання з гнучкими патрубками, який відрізняється тим, що пристрій додатково містить розрядник, розташований в середньому відсіку.

Текст

Реферат: Пристрій для очистки зварювальних аерозолів при наплавленні включає корпус з трьома відсіками, з'єднаними між собою каналами і забезпеченими металевими фільтрами, встановленими в першому відсіку, з'єднаному з гнучким патрубком для забору аерозолів для очищення, різнополярними електродами і накопичувачем для збору твердих складових аерозолів, розміщеними в середньому відсіку, і касетним контейнером з зернистим абсорбуючим матеріалом, встановленим у третьому відсіку, сполученому з гнучким патрубком для відводу очищених аерозолів і об'єднаному в одному кожусі з патрубком забору аерозолів для очищення електронасоси, встановлені між відсіками і в зонах з'єднання з гнучкими патрубками. Пристрій додатково містить розрядник, розташований в середньому відсіку. UA 86222 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ АЕРОЗОЛІВ ПРИ НАПЛАВЛЕННІ UA 86222 U UA 86222 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до зварювального виробництва і призначена для очищення зварювальних аерозолів від твердих і газоподібних складових (ТСЗА і ГСЗА) і подачі очищеного потоку в зону зварювання або наплавлення. Відомий пристрій для очищення зварювальних аерозолів (див. патент України № 19101, кл. В23К 37/00), в якому повітряний потік розділяється на два потоки, перший потік замкнутої системи уловлювання зварювальних аерозолів (ЗА), фільтрації та багаторазової подачі його в зону наплавлення, другий потік чистого повітря подають в зону дихання зварювальника, де система очищення виконується за допомогою триступінчатого фільтра: перший ступінь - це механічне очищення, яке ґрунтується на фільтрації через металічний елемент; другий ступінь це електричне очищення, що базується на створенні електростатичного поля між електродами; третій ступінь - хімічне очищення, в основу якого покладено застосування хімічного реагенту нейтралізації шкідливих компонентів ЗА для конкретної стрічки. Недоліком пристрою є те, що газова складова ЗА видаляється неповністю. Відома схема виведення ТСЗА від зони зварювання працює тільки в процесі зварювання і не забезпечує очищення від ГСЗА. Найбільш близьким технічним рішенням є пристрій для очищення повітря від твердих і газоподібних складових зварювальних аерозолів при наплавленні, що містить корпус, розділений на три відсіки, з'єднані між собою каналами, в яких змонтовані електронасоси. Перший відсік забезпечений сітчастими металевими фільтрами і з'єднаний з гнучким патрубком, через який подається повітря, для очищення, середній відсік забезпечений різнополярними електродами і накопичувачем для збору твердих складових аерозолів. Третій, крайній відсік, з'єднаний з гнучким патрубком для відводу очищеного повітря і забезпечений касетним контейнером з зернистим абсорбуючим матеріалом. Гнучкий відвідний патрубок і патрубок подачі повітря об'єднані в одному кожусі. У зоні з'єднання секцій з патрубками також встановлені електронасоси (див. патент України № 19867, МПК В23К37/00, опублікований 15.01.2007). Застосування. даного пристрою не забезпечує достатнього ступеня очищення, тому що газова складова так само не повністю видаляється зі зварювальних аерозолів. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалити пристрій для очищення зварювальних аерозолів при наплавленні, в якому за рахунок введення додаткового елемента досягається підвищення ступеня очищення. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрій для очищення зварювальних аерозолів при наплавленні, що містить корпус з трьома відсіками, з'єднаними між собою каналами і забезпеченими металевим, фільтрами, встановленими в першому відсіку, з'єднаному з гнучким патрубком для забору аерозолів для очищення, різнополярними електродами і накопичувачем для збору твердих складових аерозолів, розміщеними в середньому відсіку, і касетним контейнером з зернистим абсорбуючим матеріалом, встановленим у третьому відсіку, сполученим з гнучким патрубком для відводу очищених аерозолів і об'єднаним в одному кожусі з патрубком забору аерозолів для очищення, електронасоси, встановлені між відсіками в зонах з'єднання з гнучкими патрубками, відповідно до корисної моделі, додатково введено розрядник, розташований в середньому відсіку. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де представлений загальний вигляд пристрою, на фіг. 1. Пристрій містить корпус 1, розділений на три відсіки 2, 3, 4. У відсіку 2 встановлені сітчасті металеві фільтри 5. У відсіку 3 укріплені електроди 6 (+ -) і розміщений накопичувач твердих складових частинок 7, виконаний у вигляді ємності. У верхній частині відсіку розташований розрядник РДІ (розрядник довго - іскровий) 8. У відсіку 4 розміщений касетний контейнер 9 на фіг. 2 з зернистим абсорбуючим матеріалом, наприклад активованим вугіллям. Сектори з'єднані між собою каналами 10, в які вбудовані електронасоси 11. Сектор 2 забезпечений гнучким патрубком 12 для забору та очищення потоку зварювальних аерозолів, що містить тверді і газоподібні складові, а сектор 4 - гнучким патрубком для подачі очищеного потоку 13, який разом з патрубком 12 об'єднані загальним кожухом 14. У зоні з'єднання секторів 2 і 4 з гнучкими патрубками також встановлені електронасоси 11. Пристрій працює наступним чином. При подачі потоку очищаються. зварювальні аерозолі, що містять ТСЗА, ГЗСА, через гнучкий патрубок 12 за допомогою електронасоса 11 в камері 2 відбувається його механічне очищення ЗА, великі частки уловлюються двома сітчастими металевими фільтрами 5, які періодично чистять, потім потік через канал 10 закачується електронасосом 11 в середній відсік 3, де здійснюється електростатичне очищення під впливом електричного поля, що утворюється між двома різнополярними електродами 6. Наявність розрядника 8 додатково створює розряд і посилює вплив електричного поля. При цьому відбувається осадження великих елементів ТСЗА, які накопичуються в ємності 7, що піддається регулярному очищенню. Далі потік за допомогою чергового електронасоса 11 переміщається в 1 UA 86222 U 5 камеру 4, де піддається хімічному очищенню шляхом абсорбції. Як абсорбуючий елемент використовують активоване вугілля. Потім очищений потік під впливом електронасоса 11, встановленого в нижній частині відсіку 4 в зоні з'єднання з гнучким патрубком 13, подається в зону зварювальних або наплавочних робіт. Застосування запропонованого пристрою дозволить підвищити ступінь очищення зварювальних аерозолів, що містять тверді і газоподібні частинки, за рахунок фільтрації та їх нейтралізації, локалізувавши при цьому викиди в атмосферу. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 20 Пристрій для очистки зварювальних аерозолів при наплавленні, що включає корпус з трьома відсіками, з'єднаними між собою каналами і забезпеченими металевими фільтрами, встановленими в першому відсіку, з'єднаному з гнучким патрубком для забору аерозолів для очищення, різнополярними електродами і накопичувачем для збору твердих складових аерозолів, розміщеними в середньому відсіку, і касетним контейнером з зернистим абсорбуючим матеріалом, встановленим у третьому відсіку, сполученому з гнучким патрубком для відводу очищених аерозолів і об'єднаному в одному кожусі з патрубком забору аерозолів для очищення, електронасоси, встановлені між відсіками і в зонах з'єднання з гнучкими патрубками, який відрізняється тим, що пристрій додатково містить розрядник, розташований в середньому відсіку. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Povazhnyi Oleksandr Stanislavovych, Pilyushenko Vitilii Lavrentevych, Lohvinov Yurii Viktorovych, Logvinov Sergii Yurevych

Автори російською

Поважный Александр Станиславович, Пилюшенко Виталий Лаврентиевич, Логвинов Юрий Викторович, Логвинов Сергей Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: B23K 37/00

Мітки: очищення, аерозолів, зварювальних, наплавленні, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-86222-pristrijj-dlya-ochishhennya-zvaryuvalnikh-aerozoliv-pri-naplavlenni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для очищення зварювальних аерозолів при наплавленні</a>

Подібні патенти