Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Чотиривісне монтування для спостереження небесних об'єктів, що містить круглу основу повороту навколо осі азимуту, механічно зв'язану з ним раму повороту навколо осі висоти, з якою механічно зв'язано раму повороту навколо осі Бета, яка в свою чергу зв'язана з системою механічного приводу з ручкою, яке відрізняється тим, що додатково з системою механічного приводу пов'язано кроковий двигун з механічним редуктором.

Текст

Реферат: Чотиривісне монтування для спостереження небесних об'єктів, містить круглу основу повороту навколо осі азимута, механічно зв'язану з ним раму повороту навколо осі висоти, з якою механічно зв'язано раму повороту навколо осі Бета, яка в свою чергу зв'язана з системою механічного приводу з ручкою. Додатково з системою механічного приводу пов'язано кроковий двигун з механічним редуктором. UA 86220 U (12) UA 86220 U UA 86220 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі приладобудування, пристроїв, монтувань та підставок для спостереження небесних об'єктів, зокрема швидкорухомих штучних супутників Землі та космічного сміття. Найближчим за технічною суттю - прототипом є чотиривісне монтування для спостереження небесних об'єктів, що містить круглу основу повороту навколо осі азимута, механічно зв'язану з ним раму повороту навколо осі висоти, з якою механічно зв'язано раму повороту навколо осі Бета, яка у свою чергу зв'язана зі системою механічного приводу з ручкою (Четырехосный полуавтоматический спутниковый лазерный дальномер ЛД-2. Техническое описание. Инструкция по эксплуатации. Альбом 1. г. Рига, 1986 г.). Але в цьому чотиривісному монтуванні для спостереження небесних об'єктів рух по осі Бета здійснюється ручкою, що не дає змоги коректувати кут повороту по осі Бета під час спостереження. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалити чотиривісне монтування для спостереження небесних об'єктів шляхом використання крокового двигуна з механічним редуктором, яке дало би змогу проводити коректування кута повороту по осі Бета безпосередньо під час спостереження. Поставлена задача вирішується тим, що в чотиривісному монтуванні для спостереження небесних об'єктів, що містить круглу основу повороту навколо осі азамута, механічно зв'язану з ним раму повороту навколо осі висоти, з якою механічно зв'язано раму повороту навколо осі Бета, яка в свою чергу зв'язана з системою механічного приводу з ручкою, згідно з корисною моделлю, додатково з системою механічного приводу пов'язано кроковий двигун з механічним редуктором. Пристрій з встановленим кроковим двигуном з механічним редуктором як двигуном для коректування повороту по осі Бета має значно більш плавний рух з більшою точністю та ширший динамічний діапазон швидкостей. Плавність руху та ширший діапазон швидкостей обертання отримується завдяки тому, що частота обертання мотора пропорційна частоті вхідних імпульсів, що дає можливість досягнення дуже малих швидкостей обертання з великою точністю. Такий пристрій дозволяє проводити корекцію кута по осі Бета безпосередньо під час проведення спостережень Перші пробні спостереження небесних об'єктів типу штучних супутників Землі підтвердили можливість коректування кута по осі Бета під час проведення спостережень. Креслення. Блок-схема чотиривісного монтування для спостереження небесних об'єктів, де 1 - кругла основа повороту, 2 - рама повороту осі висоти, 3 - рама повороту навколо осі Бета, 4 вісь азимутів, 5 - вісь висоти, 6 - вісь Бета, 7 - вісь орбітального переміщення, 8 - механічний привід переміщення по осі Бета, 9 - ручка переміщення по осі Бета, 10 - кроковий двигун переміщення по осі Бета з механічним редуктором. Чотиривісне монтування для спостереження небесних об'єктів, що містить круглу основу повороту 1 навколо осі азамута 4, механічно зв'язану з ним раму повороту 2 навколо осі висоти 5, з якою механічно зв'язано раму повороту 3 навколо осі Бета 6, яка в свою чергу зв'язана з механічним приводом переміщення по осі Бета 8 з ручкою переміщення по осі Бета 9, а з механічним приводом переміщення по осі Бета пов'язано кроковий двигун переміщення по осі Бета з механічним редуктором 10. Пристрій працює так. Перед початком спостереження розраховуються робочі дані азамута, висоти та кута Бета, які встановлюються на чотиривісному монтуванні для спостереження небесних об'єктів. Азимут встановлюють на круглій основі азамута 1, обертаючи пристрій навколо осі азамута 4. Обертаючи чотиривісне монтування навколо осі висоти 5 встановлюють робоче значення висоти на рамі висоти 2. Робоче значення кута Бета встановлюють на рамі осі Бета 3, повертаючи пристрій навколо осі Бета 6. У момент початку роботи монтування починає рухатись і при непопаданні спостережуваного об'єкту в поле зору вмикається кроковий двигун переміщення по осі Бета з механічним редуктором 10, який через механічний привід переміщення по осі Бета 8 встановлює правильне значення кута Бета на рамі повороту навколо осі Бета 3. Після закінчення роботи виключається живлення крокового двигуна і пристрій зупиняється. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Чотиривісне монтування для спостереження небесних об'єктів, що містить круглу основу повороту навколо осі азимута, механічно зв'язану з ним раму повороту навколо осі висоти, з якою механічно зв'язано раму повороту навколо осі Бета, яка в свою чергу зв'язана з системою 1 UA 86220 U механічного приводу з ручкою, яке відрізняється тим, що додатково з системою механічного приводу пов'язано кроковий двигун з механічним редуктором. Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Blahodyr Yaroslav Timofiiovych, Bilinskyi Andrii Ivanovych, Vovchyk Yeva Bohdanivna, Deineka Rostyslav Mykhailovych, Martyniuk-Lototskyi Kostiantyn Pavlovych

Автори російською

Благодыр Ярослав Тимофеевич, Билинский Андрей Иванович, Вовчик Ева Богдановна, Дейнека Ростислав Михайлович, Мартынюк-Лотоцкий Константин Павлович

МПК / Мітки

МПК: G02B 23/16

Мітки: спостереження, небесних, чотиривісне, об'єктів, монтування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-86220-chotirivisne-montuvannya-dlya-sposterezhennya-nebesnikh-obehktiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Чотиривісне монтування для спостереження небесних об’єктів</a>

Подібні патенти