Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб дезактивації карбоксигемоглобіну крові, що включає операцію дії на органи людини методом фотодеструкції, а саме впливом світла або лазерного випромінювання, методом гіпербаричної оксигенації та іншими методами такої дії, який відрізняється тим, що в процесі зазначеної дії проводять неперервний контроль ступеня інтоксикації крові та фіксацію небезпечного рівня карбоксигемоглобіну крові за допомогою мобільного пульсоксиметра.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що виконують лазерне випромінювання на органи людини спільно з іншими зазначеними методами.

Текст

Реферат: Спосіб дезактивації карбоксигемоглобіну крові включає дію на органи людини методом фотодеструкції, вплив світла або лазерного випромінювання, метод гіпербаричної оксигенації та інші методи такої дії. В процесі зазначеної дії проводять неперервний контроль ступеня інтоксикації крові та фіксацію небезпечного рівня карбоксигемоглобіну крові за допомогою мобільного пульсоксиметра. UA 86015 U (54) СПОСІБ ДЕЗАКТИВАЦІЇ КАРБОКСИГЕМОГЛОБІНУ КРОВІ UA 86015 U UA 86015 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, зокрема, для усунення отруйної дії монооксидом вуглецю (СО) - чадним газом організму людини, а саме стосується способів дезактивації карбоксигемоглобіну крові. Відомі аналоги, а саме способи та пристрої впливу на органи людини щодо усунення отруйної дії чадного газу, що являють собою використання примусової вентиляції легень киснем [1] або дії чистим киснем на людину, тиск якого вище атмосферного [2]. Недоліками зазначених аналогів вважаються ті обставини, що вони неконтрольовано впливають на руйнування отриманого людиною комплексу, а саме карбоксигемоглобіну сполуки гемоглобіну з чадним газом, у крові. Найбільш близьким технічним рішенням, як по суті, так і по задачах, що вирішується, яке вибрано за найближчий аналог, є спосіб дезактивації карбоксигемоглобіну крові [3], що включає операцію дії на органи людини методом фотодеструкції, а саме впливом світла або лазерного випромінювання, методом гіпербаричної оксигенації та іншими методами такої дії. Однак, недоліками найближчого аналогу вважаються, по-перше, відсутність операції контролю та фіксації небезпечного рівня карбоксигемоглобіну крові людини, кожна з яких має власні особливості щодо витримки чадного газу, а по-друге, складність одночасного охоплення лазерним випромінюванням усіх органів людини для ефективного усунення отруйної дії чадним газом. В основу корисної моделі поставлена задача за рахунок використання мобільного пульсоксиметра [4], в способі, що заявляється, забезпечити контроль всього періоду часу дії різних методів впливу на органи людини та фіксацію небезпечного рівня карбоксигемоглобіну крові, а також шляхом спільної дії лазерного випромінювання та інших зазначених методів забезпечити ефективну дезактивацію карбоксигемоглобіну крові. Поставлена задача вирішується за рахунок способу дезактивації карбоксигемоглобіну крові, що включає операцію дії на органи людини методом фотодеструкції, а саме впливом світла або лазерного випромінювання, методом гіпербаричної оксигенації та іншими методами такої дії, полягає в тому, що в процесі зазначеної дії проводять неперервний контроль ступеня інтоксикації крові - очищення крові від карбоксигемоглобіну та фіксацію небезпечного рівня карбоксигемоглобіну крові за допомогою мобільного пульсоксиметра та використовують спільну дію лазерного випромінювання з іншими методами. Порівняльний аналіз технічного рішення із прототипом показує, що спосіб дезактивації карбоксигемоглобіну крові, який заявляється, відрізняється тим, що в процесі зазначеної дії проводять неперервний контроль ступеня інтоксикації крові та фіксацію небезпечного рівня карбоксигемоглобіну крові за допомогою мобільного пульсоксиметра, а також те, що виконують лазерне випромінювання на органи людини спільно з іншими зазначеними методами. Технічний результат способу дезактивації карбоксигемоглобіну крові, що заявляється, забезпечується за рахунок використання мобільного пульсоксиметра, який спроможний проводити контроль і фіксування небезпечного рівня карбоксигемоглобіну крові. До того ж, застосування спільної дії як лазерного випромінювання, так і інших методів лікування, підвищує ефективність дезактивації карбоксигемоглобіну крові тому, що використання тільки лазера ускладнює одночасне охоплення усіх органів людини для ефективного усунення отруйної дії чадним газом. Таким чином, спосіб дезактивації карбоксигемоглобіну крові, що заявляється, відповідає критерію корисної моделі "новизна". Суть корисної моделі пояснюється за допомогою ілюстрацій, а саме на фіг. 1 і 2 представлені технологічні операції способу, що заявляється. Технологія виконання способу, що заявляється, включає спочатку дію окремих методів впливу на органи людини з метою дезактивації карбоксигемоглобіну крові, її контроль та фіксацію небезпечного рівня карбоксигемоглобіну крові (фіг. 1) або використання спільної дії лазерного випромінювання з іншими методами дії, наприклад метода гіпербаричної оксигенації, на органи людини (фіг. 2). Отже, зазначений спосіб спроможний забезпечити ефективне усунення отруйної дії чадним газом організму людини. Джерела інформації: 1. Croker P. Carbon monoxide poisoning: the clinical entity and its treatment. A review. Military Med. 1984, 149. 257-263. - аналог 2. Grim P.S., Gottlieb L.J., Boddie A., Batson E. Hyperbaric Oxygen Therapy. JAMA. 1990. V.263, N 16 p.2216-2229 - аналог 3. Патент Россії № 2408400, опубл. 10.01.2011 - прототип. 4. Патент України на корисну модель № 68080, опубл. 12.03.2012. 1 UA 86015 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 1. Спосіб дезактивації карбоксигемоглобіну крові, що включає операцію дії на органи людини методом фотодеструкції, а саме впливом світла або лазерного випромінювання, методом гіпербаричної оксигенації та іншими методами такої дії, який відрізняється тим, що в процесі зазначеної дії проводять неперервний контроль ступеня інтоксикації крові та фіксацію небезпечного рівня карбоксигемоглобіну крові за допомогою мобільного пульсоксиметра. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що виконують лазерне випромінювання на органи людини спільно з іншими зазначеними методами. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Mamilov Serhii Oleksandrovych, Yesman Serhii Stepanovych, Velyhotskyi Dmytro Volodymyrovych, Holub Valentyn Antonovych

Автори російською

Мамилов Сергей Александрович, Есьман Сергей Степанович, Велигоцький Дмитрий Владимирович, Голуб Валентин Антонович

МПК / Мітки

МПК: A61N 5/06, A61N 5/067

Мітки: дезактивації, крові, карбоксигемоглобіну, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-86015-sposib-dezaktivaci-karboksigemoglobinu-krovi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб дезактивації карбоксигемоглобіну крові</a>

Подібні патенти