Номер патенту: 85869

Опубліковано: 10.03.2009

Автори: Мюллер Міра, Візель Мартін

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Випалений вогнетривкий формований виріб, який відрізняється тим, що його структура принаймні на 75 мас. % складається з попередньо випаленого вогнетривкого вторинного матеріалу з розміром зерен до 3 мм і характеризується об'ємом пор від 10 до 30 %, які після випалення формованого виробу принаймні частково заповнені вуглецевмісним матеріалом, і вміст вуглецю в якому перевищує 3 мас. % у перерахунку на масу цього формованого виробу.

2. Формований виріб за п. 1, який відрізняється тим, що вторинний матеріал має фракцію зерен з розміром d50 менше 1 мм.

3. Формований виріб за п. 1, який відрізняється тим, що об'єм відкритих пор перед їх заповненням вуглецевмісним матеріалом становить від 20 до 30 %.

4. Формований виріб за п. 1, який відрізняється тим, що вміст вуглецю становить більше 5 мас. %.

5. Формований виріб за п. 1, який відрізняється тим, що вторинний матеріал принаймні на 90 мас. % складається з ZrO2.

6. Формований виріб за п. 1, який відрізняється тим, що вторинний матеріал складається зі стабілізованого, частково стабілізованого або псевдостабілізованого ZrO2 або з їх суміші.

7. Формований виріб за п. 1, який відрізняється тим, що відкрита пористість після заповнення пор вуглецевмісним матеріалом і наступної витримки при заданій температурі становить від 4,5 до 7,5 об. %.

8. Формований виріб за п. 1, який відрізняється тим, що містить у своїй структурі від 5 до 25 мас. % вогнетривкого первинного матеріалу.

9. Формований виріб за п. 8, який відрізняється тим, що первинний матеріал мінералогічно, хімічно або мінералогічно та хімічно відповідає вторинному матеріалу.

10. Формований виріб за п. 8 або 9, який відрізняється тим, що первинний матеріал має фракцію зерен з розміром d50 менше 0,3 мм.

11. Формований виріб за п. 1, який відрізняється тим, що вторинний матеріал являє собою матеріал повторного використання.

12. Формований виріб за п. 1, який відрізняється тим, що має такий розподіл пор за розмірами, що на графіку логарифмічної залежності діаметра пор від відносної пористості або графіку розподілу пор за розмірами є принаймні два максимуми.

13. Формований виріб за п. 12, який відрізняється тим, що перший максимум припадає на значення, менше 5 мкм, а другий максимум - на значення, що перевищує 8 мкм.

Текст

1. Випалений вогнетривкий формований виріб, який відрізняється тим, що його структура принаймні на 75мас. % складається з попередньо випаленого вогнетривкого вторинного матеріалу з розміром зерен до 3мм і характеризується об'ємом пор від 10 до 30%, які після випалення формованого виробу принаймні частково заповнені вуглецевмісним матеріалом, і вміст вуглецю в якому перевищує 3мас. % у перерахунку на масу цього формованого виробу. 2. Формований виріб за п. 1, який відрізняється тим, що вторинний матеріал має фракцію зерен з розміром d50 менше 1мм. 3. Формований виріб за п. 1, який відрізняється тим, що об'єм відкритих пор перед їх заповненням вуглецевмісним матеріалом становить від 20 до 30%. 4. Формований виріб за п. 1, який відрізняється тим, що вміст вуглецю становить більше 5мас. %. C2 2 UA 1 3 85869 Необхідність у застосуванні високоякісних вогнетривких виробів існує, наприклад, у системах із шиберними затворами, які використовуються для регулювання витрати рідкої сталі, яку зливають. Для застосування в таких системах вогнетривкі вироби повинні крім іншого мати наступні властивості: - стійкість до впливу агресивних компонентів рідкої сталі, відповідно компонентів шлаку, які утворюються при її плавці, - високою термостійкістю (термоциклічною стійкістю) щоб уникнути їх розтріскування, наприклад, при першому контакті з ними гарячої сталі, - високими антифрикційними властивостями у випадку плит, оскільки вони переміщуються одна відносно одної, при цьому одночасно повинна забезпечуватися стовідсоткова герметичність вздовж площини плит (за винятком випускної зони). Аналогічні вимоги щодо принаймні термостійкості (термоударної стійкості) і гарячої міцності висуваються й до склянок для розливання вільним струменем або іншої функціональної вогнетривкої продукції. Для дотримання зазначених вимог відповідно до рівня техніки використовують матеріали на основі діоксиду цирконію, тобто на основі ZrO2. Для надання вогнетривким виробам, наприклад, високої густини їх виготовляють методами, прийнятими у виробництві тонкої кераміки. При цьому вихідні матеріали, наприклад, баделеїт, використовують у вигляді фракції зерен з розміром менше 0,5мм, які піддають розмелу до фракції зерен з розміром d50 близько 5мкм і менше. Після цього такий матеріал гранулюють, до грануляту додають сполучне та одержану суміш формують шляхом пресування при тиску, наприклад, 120-160МПа. Наступне випалення формованого виробу, наприклад, в окисній атмосфері при температурі від 1600 до 1700°С, дозволяє досягти уявної густини близько 4,7г/см 3 та об'єму відкритих пор близько 15%. Усадка при випаленні становить при цьому близько 10%. Після цього вогнетривкий виріб для поліпшення його властивостей піддають одно- або багаторазовому просоченню смолою, зменшуючи таким чином відкриту пористість виробу до порядку 45об.%. Далі вогнетривкий виріб витримують при температурі близько 500°С для видалення з нього летких компонентів смоли. В одержаному таким чином готовому формованому виробі залишковий вміст вуглецю становить близько 1-2мас.% у перерахунку на всю масу виробу. Вогнетривкі вироби подібного типу в основному добре зарекомендували себе на практиці. Однак їх недолік полягає у високій усадці при випаленні. Висока ж густина таких вогнетривів і той факт, що переважну частину їх відкритої пористості становлять мікропори (d50

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Fired refractory shaped part

Автори англійською

Muller Mira, Vizel Martin

Назва патенту російською

Обожженное огнеупорное формованное изделие

Автори російською

Мюллер Мира, Визель Мартин

МПК / Мітки

МПК: B22C 1/00, C04B 35/482, B22D 41/22, F27D 1/00

Мітки: випалений, вогнетривкий, формований, виріб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-85869-vipalenijj-vognetrivkijj-formovanijj-virib.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Випалений вогнетривкий формований виріб</a>

Подібні патенти