Суміш та способи очищення парокомпресійних систем кондиціонування повітря або холодильних систем

Номер патенту: 85213

Опубліковано: 12.01.2009

Автор: Бейтмен Девід Дж.

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Суміш для видалення осаду з парокомпресійної системи кондиціонування повітря або холодильної системи, яка містить по суті від приблизно 5 до приблизно 25 масових відсотків 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентану та від приблизно 75 до приблизно 95 масових відсотків поліольного ефіру.

2. Суміш за п. 1, яка відрізняється тим, що поліольним ефіром є продукт реакції карбонової кислоти з щонайменше одним поліолом, вибраним із групи, що складається з неопентилгліколю, гліцерину, триметилолпропану та пентаеритролу.

3. Суміш за п. 1, яка відрізняється тим, що поліольним ефіром є неопентилгліколевий ефір, представлений формулою C(CH3)2(CH2OC(O)Rl)2, де кожний R1 незалежно вибраний з C6-12 насичених, циклічних, нерозгалужених або розгалужених вуглеводневих радикалів.

4. Суміш за п. 3, яка відрізняється тим, що кожний R1 являє собою насичений, розгалужений C7 вуглеводневий радикал.

5. Суміш за п. 4, яка відрізняється тим, що кожний R1 являє собою 1-етилпентильний радикал.

6. Суміш за п. 1, яка відрізняється тим, що містить по суті приблизно 15 масових відсотків 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентану та приблизно 85 масових відсотків поліольного ефіру.

7. Суміш для видалення осаду з парокомпресійної системи кондиціонування повітря або холодильної системи, яка містить по суті приблизно 15 масових відсотків 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентану та приблизно 85 масових відсотків неопентилглікольді-2-етилгексаноату.

8. Спосіб видалення або зменшення кількості осаду у парокомпресійній системі кондиціонування повітря або холодильній системі, який включає:

видалення по суті всього холодоагенту та мастила із парокомпресійної системи,

контактування парокомпресійної системи із сумішшю за будь-яким з пп. 1-7 протягом періоду, достатнього для зменшення кількості осаду у вказаній системі, та

видалення суміші із вказаної системи.

9. Спосіб очищення компонента парокомпресійної системи кондиціонування повітря або холодильної системи, який включає:

промивання компонента сумішшю за будь-яким з пп. 1-7; та

видалення суміші із вказаного компонента.

Текст

1. Суміш для видалення осаду з парокомпресійної системи кондиціонування повітря або холодильної системи, яка містить по суті від приблизно 5 до приблизно 25 масових відсотків 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентану та від приблизно 75 до приблизно 95 масових відсотків поліольного ефіру. 2. Суміш за п. 1, яка відрізняється тим, що поліольним ефіром є продукт реакції карбонової кислоти з щонайменше одним поліолом, вибраним із групи, що складається з неопентилгліколю, гліцерину, триметилолпропану та пентаеритролу. 3. Суміш за п. 1, яка відрізняється тим, що поліольним ефіром є неопентилгліколевий ефір, представлений формулою C(CH3)2(CH2OC(O)Rl)2, де кожний R1 незалежно вибраний з C6-12 насичених, циклічних, нерозгалужених або розгалужених вуглеводневих радикалів. C2 2 (11) 1 3 85213 системи включають: компресори пари або газу; рідинні насоси; теплообмінне обладнання, таке як газоохолоджувачі, проміжні холодильники, додаткові охолоджувачі, теплообмінники, економайзери; такі парові компресори, як зворотнопоступальні поршневі компресори, гвинтові компресори, що обертаються, відцентрові компресори та плунжерні компресори; випарники; рідинні холодильники та ресивери; розширювачі; клапани управління та гідравлічні дросельні прилади, такі як капіляри та трубки із насадками; камери розділення охолоджуючих сумішей; систему з'єднувальних патрубків та ізоляцію. Ці компоненти типово виготовляються з алюмінію, міді, латуні, сталі, різних пластиків та традиційних матеріалів для прокладок та О-кілець. Через те, що парокомпресійні системи мають компоненти, що ковзають, обертаються, та інші рухомі компоненти, більшість із них вимагає використання лубриканту, що перемішується з холодоагентом. Час від часу необхідно чистити таку систему та її компоненти шляхом видалення лубриканту, а також інших забруднювачів та сміття з їх поверхні. Така необхідність виникає, наприклад, при переведенні хлорфторвуглецю (CFC) у гідрофторхлорвуглець (HCFC) або гідрофторвуглець (HFC), або переведенні HCFC холодоагенту у HFC холодоагент, та при проведенні обслуговування, особливо після таких аварійних випадків, як перегорання компресору або механічне пошкодження. До недавнього часу, такі CFC, як трихлорметан (R-Il), та HCFC, такі як 1,1-дихлор-1-фторетан (HCFC-141b), використовувались для таких систем як чистячі агенти. Незважаючи на їх ефективність, CFC та HCFC у теперішній час вважаються неприйнятними з точки зору оточуючого середовища, через те, що припускають, що вони впливають на виснаження стратосферного озонового шару. Через те, що використання CFC та HCFC зменшено та їх виробництво остаточно припинено, існує необхідність у нових чистячи х агентах, котрі не лише демонструють високу ефективність, але є небезпечними для озонового шару. Був запропонований ряд розчинників, прийнятних з точки зору оточуючого середовища, проте їх використання не було дуже успішним. Наприклад, такі органічні розчинники, як гексан, мають добрі чистячі властивості та не виснажують озоновий шар, але вони вогненебезпечні. Чистячі суміші на водній основі мають нульовий вплив на виснаження озонового шару, вони негорючі, проте їх видалення з поверхонь, що чистяться, може бути утруднено через їх відносно низьку леткість та присутність в них добавок, що залишають осад. Крім того, чистячі суміші на водній основі часто не відповідають вимогам щодо очищення типових ґрунтів, присутніх у парокомпресійних системах. Розчинники на основі терпенів, аналогічно до чистячих сумішей на водній основі, важко видалити із системи. Тому існує потреба в ідентифікації чистячих агентів, які були б прийнятними з точки зору оточуючого середовища та ефективно чистили паро 4 компресійні системи. Даний винахід задовольняє цю потребу. У даному винаході описана суміш для зменшення та видалення осаду з парокомпресійної системи кондиціонування повітря або холодильної системи, зазначена суміш містить, по суті, 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентан та поліольний ефір, де зазначений поліольний ефір вибраний з ефірів неопентилгліколю, гліцерину, триметилолпропану, пентаеритрітолу та карбонових кислот, представлених формулою HOC(O)R1, де R1 являє собою C6-12 насичений, циклічний, нерозгалужений або розгалужений вуглеводневий радикал. Також описано спосіб зменшення осаду у парокомпресійній системі кондиціонування повітря або холодильній системі, вказаний спосіб включає: видалення, у значному ступені, усього холодоагенту та лубриканту із вказаної парокомпресійної системи кондиціонування повітря або холодильної системи, контактування вказаної системи кондиціонування повітря або холодильної системи з сумішшю за даним винаходом протягом періоду, достатнього для зменшення кількості осаду у вказаній системі та видалення вказаної суміші із вказаної системи. Даний винахід додатково включає спосіб очищення компоненту парокомпресійної системи, вказаний спосіб включає такі етапи: промивання компоненту сумішшю за даним винаходом та видалення вказаної суміші із вказаного компоненту. Парокомпресійна система кондиціонування повітря або холодильна система, як використовується в даній заявці, відноситься до повної системи, угруп увань компонентів системи, окремих компонентів системи або частин окремих компонентів системи. Суміш та спосіб за даним винаходом можуть застосовуватись для видалення осаду з традиційних компресійних холодильних систем, включаючи такі компоненти, як: парові або газові компресори; рідинні насоси; таке теплообмінне обладнання, як газоохолоджувачі, проміжні холодильники, додаткові охолоджувачі, теплообмінники, економайзери; такі парові компресори, як зворотно-поступальні поршневі компресори, гвинтові компресори, що обертаються, відцентрові компресори та плунжерні компресори; випарники; рідинні холодильники та ресивери; розширювачі; клапани управління та гідравлічні дросельні прилади, такі як капіляри та трубки з насадками; камери розділення охолоджуючих сумішей; систему з'єднувальних патрубків та ізоляцію. Ці компоненти типово виготовляються з алюмінію, міді, латуні, сталі, різних пластиків та традиційних матеріалів для прокладок та О-кілець. Осад, що видаляється за допомогою даної суміші та даного способу, може включати лубрикант компресору та частинки, включаючи лубрикант, що розклався, метал (наприклад, частинки компонентів системи з алюмінію, міді, латуні та сталі), гумові та пластикові частинки (наприклад, із шлангів та О-кілець системи). Винахід, описаний в даній заявці, представляє собою суміш для промивання або очищення для видалення осаду із парокомпресійної системи 5 85213 кондиціонування повітря або холодильної системи, вказана суміш містить, по суті, 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентан та поліольний ефір. Суміш може бути використана як суміш для промивання з комплектом для промивання у замкненій системі або будь-яким іншим придатним чином для досягнення промивання компоненту сумішшю за даним винаходом. 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентан (HFC-4310mee, CF3CF2CHFCHFCF3) випускається E. І. du Pont de Nemours and Company, Wilmincton, Delaware, USA. Поліольні ефіри за даним винаходом комерційно доступні у Hatco Co., New Jersey, USA. Поліольні ефіри за даним винаходом є продуктами реакції карбонової кислоти з, щонайменше, одним поліолом, вибраним з неопентилгліколю, гліцерину, триметилолпропану та пентаеритрітолу. Переважним поліолом є неопентилгліколь. Карбонові кислоти, що використовуються для одержання поліольних ефірів за даним винаходом, представлені формулою HOC(O)R1, де R1 являє собою С 6-12 насичений, циклічний, нерозгалужений або розгалужений вуглеводневий радикал. Приклади карбонових кислот включають 2,2диметилпентанову кислоту, 2-етилпентанову кислоту, 3-етилпентанову кислоту, 2-метилгексанову кислоту, 3-метилгексанову кислоту, 4метилгексанову кислоту, 5-метилгексанову кислоту, циклогексанкарбонову кислоту, циклопентилоцтову кислоту, 2-етилгексанову кислоту, 3,5диметилгексанову кислоту, 2,2-диметилгексанову кислоту, 2-метилгептанову кислоту, 3метилгептанову кислоту, 4-метилгептанову кислоту, 2-пропілпентанову кислоту, 3,4диметилгексанову кислоту, циклогексилоцтову кислоту, 3-циклопентилпропіонову кислоту, 2,2диметилгептанову кислоту, 3,5,5триметилгексанову кислоту, 2-метилоктанову кислоту, 2-етилпентанову кислоту, 3-метилоктанову кислоту, 2-етил-2,3,3-триметилбутанову кислоту, 2,2,4,4-тетраметилпентанову кислоту та 2,2діізопропілпропіонову кислоту, перевага віддається 2-метилгексановій кислоті, 2-етилгексановій кислоті, 3,5-диметилгексановій кислоті та 3,5,5триметилгексановій кислоті. Переважною карбоновою кислотою є 2-етилгексанова кислота. Переважними поліольними ефірами за даним винаходом є неопентилгліколеві ефіри, представлені формулою C(CH3MCHaOC(O)R1 )2, де кожний R1 незалежно вибраний з C6.12 насичених, циклічних, нерозгалужених або розгалужених вуглеводневих радикалів. R1 є, переважно, насиченим розгалуженим C7 вуглеводневим радикалом та, найбільш переважно, 1-етилпентильним радикалом. Переважним неопентилгліколевим ефіром є неопентилглікольді-2-етилгексаноат(С(СНз) 2(СН2ОС(О)СН(С 2Н5)(СН2)3СН3)2). Кількість 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентану у даній суміші 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентану та поліольного ефіру становить від приблизно 5 до приблизно 25 вагових відсотків, переважно приблизно 15 вагових відсотків, залишком є поліольний ефір, виходячи із сумарної маси 6 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентану та поліольного ефіру. Переважна суміш за даним винаходом містить, по суті, приблизно 15 вагових відсотків 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентану та приблизно 85 вагових відсотків неопентилгліколь ді-2етилгексаноату. Суміші за даним винаходом одержують шляхом додавання вагової частки кожного з компонентів до загальної посудини, необов'язково при збовтуванні. Результатом сполучення буде суміш за даним винаходом. Даний винахід додатково включає спосіб зменшення кількості або видалення осаду з парокомпресійної холодильної системи, який включає: видалення майже усього холодоагенту або лубриканту із вказаної парокомпресійної холодильної системи, контактування вказаної парокомпресійної холодильної системи із вказаною вище сумішшю, що містить 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5декафторпентан та поліольний ефір, протягом періоду, достатнього для зменшення кількості осаду у вказаній системі та видалення вказаної суміші із вказаної системи. Даний винахід додатково включає спосіб очищення компоненту парокомпресійної системи, який включає такі етапи: промивання компоненту вказаною вище сумішшю, що містить 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентан та поліольний ефір, та видалення вказаної суміші із вказаного компонента. При використанні, суміш за даним винаходом може бути спочатку застосована для поверхні компоненту парокомпресійної системи, що містить лубрикант. Способи застосування відомі з рівня техніки та включають дію суміші у рідкій формі на компонент або систему. Потім чистячу суміш видаляють з компоненту або системи за допомогою стислого повітря або азоту. Придатні методики очищення включають знежирення окремого компоненту або промивання системи. Знежирення окремих компонентів може проводитись у відкритих або закритих установках для знежирення. Такий очисний прилад добре відомий з рівня техніки. Добре відомі з рівня техніки різноманітні процедури, що використовуються для промивання компонентів. Наприклад, компонент або групу компонентів промивають шляхом прокачування суміші, що очищує, через компонент. Після промивання компоненту чистяча суміш може бути видалена з компоненту шляхом продування через компонент азоту або іншого газу. Ін ші придатні процедури очищення можуть також використовуватись для контактування чистячої суміші за даним винаходом із поверхнями, що мають бути очищені. На практиці, дані способи можуть бути використані так, як описано в даній заявці. Можна застосувати методику, використовуючи спосіб промивання. При використанні цього способу потрібно відновити холодоагент та лубрикант із системи кондиціонування повітря або холодильної системи та від'єднати вхідний та вихідний отвори компоненту, що має бути очищений або промитий, від системи. Спосіб здійснюють за допомогою вприскування придатної суміші, такої як суміш за 7 85213 даним винаходом, використовуючи комплект для промивання. Зазвичай, комплект для промивання включає герметичну посудину, яка містить суміш для промивання, насадку для подачі суміші до компоненту, що має бути промитий, разом із придатними з'єднувальними шлангами, та повітря або азот або інший придатний газ для того, щоб сприяти дозуванню суміші для промивання, що надходить із посудини. Такі комплекти для промивання комерційно доступні у FJC, Inc. Mooresville, North Carolina, USA. Альтернативно, можна використовувати спосіб замкненого циклу. У цьому способі потрібно відновити холодоагент та лубрикант із системи кондиціонування повітря або холодильної системи та від'єднати вхідний та вихідний отвори компоненту, що має бути очищений або промитий, від системи. При використанні способу замкненого циклу, очищення досягається шляхом використання придатного приладу із замкненим контуром. Зазвичай, такі прилади із замкненим контуром включають резервуар придатного об'єму, облад Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 8 наний насосом (що управляється повітрям, електрикою або іншими придатними засобами), шланги, фільтри та інш. Така апаратура із замкненим контуром комерційно доступна, наприклад, у Cliplight Co. у Toronto, Ontario Canada. Шланги, що приєднуються до апаратури із замкненим контуром, приєднуються до вхідного/вихідного отвору компоненту, що має бути очи щений або промитий. Суміш для промивання циркулює через компонент, надходячи із резервуару протягом приблизно 30 хвилин, або протягом часу, достатнього для зменшення кількості або видалення осаду з компоненту. Потім через компонент продувають сухе повітря або азот протягом від приблизно 30 до приблизно 60 хвилин для видалення будь-якої суміші для промивання, що може залишитись у компоненті. Суміш для промивання можна використовувати більш, ніж один раз, якщо система із замкненим контуром обладнана придатними фільтрами та/або сепараторами та інш. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Composition and methods of cleaning of vapor compression air conditioning or refrigeration system

Автори англійською

Bateman David J.

Назва патенту російською

Смесь и способы очистки парокомпрессионных систем кондиционирования воздуха или холодильных систем

Автори російською

Бейтмен Дэвид Дж.

МПК / Мітки

МПК: C23G 5/00, C11D 7/50

Мітки: систем, парокомпресійних, повітря, способи, кондиціонування, холодильних, очищення, суміш

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-85213-sumish-ta-sposobi-ochishhennya-parokompresijjnikh-sistem-kondicionuvannya-povitrya-abo-kholodilnikh-sistem.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Суміш та способи очищення парокомпресійних систем кондиціонування повітря або холодильних систем</a>

Подібні патенти