Спосіб теплового контролю прихованих дефектів покриттів аеродромів та автомобільних доріг

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб теплового контролю прихованих дефектів покриттів аеродромів та автомобільних доріг, який передбачає дистанційну реєстрацію термограм покриття в процесі руху уздовж поверхні при розташуванні пристрою на рухомому наземному носії та аналіз цих термограм, який відрізняється тим, що реєстрація термограм проводиться після штучного зволоження поверхні та наступного її висихання.

Текст

Реферат: Спосіб теплового контролю прихованих дефектів покриттів аеродромів та автомобільних доріг, який передбачає дистанційну реєстрацію термограм покриття в процесі руху уздовж поверхні при розташуванні пристрою на рухомому наземному носії та аналіз цих термограм, крім того реєстрація термограм проводиться після штучного зволоження поверхні та наступного її висихання. UA 85200 U (12) UA 85200 U UA 85200 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Область застосування - експлуатація та ремонт покриттів аеродромів та автострад. Спосіб призначено для виявлення прихованих дефектів покриттів аеродромів та автострад шляхом реєстрації термограм їх поверхні. Протягом доби покриття зазнає змінної теплової дії навколишнього середовища. Це призводить до виникнення вертикальних теплових потоків перемінного напрямку і, відповідно, змін температури поверхні покриття. Якщо покриття однорідне, температура його поверхні буде однорідною, а при наявності прихованих дефектів у вигляді зон з відмінною теплопровідністю (порожнини, викришування тощо) теплові потоки зустрічають на своєму шляху перепони, і це призводить до виникнення на поверхні температурних аномалій, які є ознаками наявності прихованих дефектів. Спостереження та розшифровка таких аномалій на термограмі є змістом контролю. Відомі способи контролю прихованих дефектів аеродромних та дорожніх покриттів, які базуються на особливостях їх теплових полів. Так, наприклад, в роботі [1] описано застосування теплового методу контролю асфальтобетонних покриттів аеродромів та автострад. В роботі [2] описано спосіб теплового контролю прихованих дефектів аеродромних та дорожніх покриттів, який передбачає дистанційну реєстрацію термограм покриття в процесі руху уздовж поверхні при розташуванні пристрою на рухомому наземному носії (як носій може виступати автомобіль, електрокар тощо) та аналіз цих термограм з метою виявлення ознак наявності прихованих дефектів. Прототипом є спосіб теплового контролю прихованих дефектів покриттів аеродромів та автомобільних доріг, який передбачає дистанційну реєстрацію термограм покриття в процесі руху уздовж поверхні при розташуванні пристрою на рухомому наземному носії та аналіз цих термограм з метою виявлення ознак наявності прихованих дефектів [3]. Недолік вищеописаного прототипу полягає в тому, що він не дає можливості виявляти прихованих дрібних тріщин в покритті завдяки тому, що внаслідок малого розкриття вони не становлять помітного спротиву теплопередачі. В той же час відомо [4], що дрібні тріщини становлять 60 % дефектів дорожніх покриттів і є початком подальших серйозних руйнувань. Авторами, було виявлено, що на термограмі, зареєстрованій після висихання попередньо зволоженої поверхні покриття, такі тріщини чітко проявляються. Пояснюється це явище тим, що вода з поверхні просочується через тріщини вглиб і охолоджує оточуючий матеріал на 3-4 °C. Цей температурний перепад тримається набагато довше, ніж потрібно для висихання поверхні (до двох-трьох годин). Задача способу - забезпечити надійне виявлення з допомогою тепловізора дрібних тріщин дорожніх та аеродромних покриттів. Задача вирішується тим, що реєстрація термограм проводиться після штучного зволоження поверхні та наступного її висихання. Процес контролю стану покриття можна уявити наступним чином. Уздовж дороги їде поливальна машина, яка зволожує її поверхню. З інтервалом, достатнім для висихання цієї поверхні, за нею слідує наземний носій апаратури і реєструє термограми. Схематично процес реєстрації термограм виглядає наступним чином (креслення). Наземний носій 1 з тепловізором 2, поле зору якого, позначене літерами А, В, С, D спрямоване в напрямку руху носія при нахилі лінії візування тепловізора КН на кут s, куті поля зору АОВ (в горизонтальному напрямку) та FOE (в вертикальному напрямку) просувається уздовж контрольованої смуги, позначеної пунктирними лініями L та М. Оператор 3 спостерігає на екрані тепловізора зображення теплового поля і здійснює керування режимом роботи тепловізора. Одночасно відбувається запис теплового поля в довготривалу пам'ять тепловізора. Цей запис вводиться в оперативну пам'ять комп'ютера для подальшого аналізу. Внаслідок введення операції штучного зволоження поверхні покриття стає можливим виявлення прихованих дрібних тріщин, яке не досягається у прототипі. Джерела інформації: 1. Епифанцев Б.Н., Гефле Г.X., Мацкевич В.С. Применение теплового метода для контроля качества асфальтобетонных покрытий аэродромов и автострад. Тепловидение. - М.: МИРЭА, 1984. - с. 134-159. 2. Дмитриев Н.Н. Основы контроля и диагностики аэродромных покрытий.- К.: УТУ, 1998. 240 с. 3. Дмитрієв М.М., Папченко О.М, Деркачов О.Б. Спосіб теплового контролю прихованих дефектів покриттів аеродромів та автострад. Патент на корисну модель № 74754. Зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 21.11.2012. Номер заявки: u 2012 04945. 1 UA 85200 U 4. Дмитриченко М.Ф., Дмитрієв М.М, Гамеляк М.П., Якименко Ш.П., Райковський В.Ф. Надійність конструкцій дорожнього одягу. - К.: НТУ 2012. - 216 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Спосіб теплового контролю прихованих дефектів покриттів аеродромів та автомобільних доріг, який передбачає дистанційну реєстрацію термограм покриття в процесі руху уздовж поверхні при розташуванні пристрою на рухомому наземному носії та аналіз цих термограм, який відрізняється тим, що реєстрація термограм проводиться після штучного зволоження поверхні та наступного її висихання. Комп’ютерна верстка С. Чулій Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Hameliak Ihor Pavlovych

Автори російською

Гамеляк Игорь Павлович

МПК / Мітки

МПК: E01C 23/00

Мітки: автомобільних, прихованих, доріг, спосіб, теплового, аеродромів, дефектів, контролю, покриттів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-85200-sposib-teplovogo-kontrolyu-prikhovanikh-defektiv-pokrittiv-aerodromiv-ta-avtomobilnikh-dorig.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб теплового контролю прихованих дефектів покриттів аеродромів та автомобільних доріг</a>

Подібні патенти