Креслярський пристрій для відтворення цисоїди

Номер патенту: 85197

Опубліковано: 11.11.2013

Автор: Музичишин Сергій Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Креслярський пристрій для відтворення цисоїди, що містить основу, на якій встановлені з можливістю взаємодії зубчасті колеса, перше з яких з'єднано з кулісою, а друге виконано зі зовнішнім зачепленням та з'єднано з траверзою, причому куліса і траверза з'єднані між собою діадою повзунів, який відрізняється тим, що додатково оснащений напрямною, шарнірним повзуном, закріпленим на другому зубчастому колесі, а траверза з'єднана з напрямною та шарнірним повзуном, при цьому перше зубчасте колесо виконано зі зовнішнім зачепленням.

Текст

Реферат: UA 85197 U UA 85197 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до креслярських пристроїв, зокрема для креслення та розмітки плоскої кривої третього порядку - цисоїди, та може бути використана в конструкторських бюро заводів і фабрик легкої промисловості та в навчальних цілях у ВНЗах. Відомий креслярський пристрій для відтворення кривих третього порядку, зокрема цисоїди (патент України № 45042, МПК B43L 11/00, 2009 p.), що містить основу, на якій встановлено кулісу та важіль, траверзу, встановлену на важелі та кінематично з'єднану з кулісою за допомогою діади повзунів, а куліса в свою чергу встановлена в шарнірний повзун. У відомому пристрої куліса шарнірно з'єднана з важелем та виконує плоско-паралельний рух, обертаючись навколо шарнірного повзуна, та одночасно рухаючись повздовж нього, що не забезпечує точність відтворення кривих третього порядку та, в свою чергує, збільшує динамічні навантаження на шарнірний повзун. Відомий також креслярський пристрій для відтворення цисоїди (патент України № 52143, МПК B43L 11/00, 2010 p.), що містить основу, на якій встановлені з можливістю обертання зубчасті колеса, перше з яких з'єднано з кулісою, а друге виконано із зовнішнім зачепленням та з'єднано з траверзою, причому куліса і траверза з'єднані між собою діадою повзунів. Крім того одне з зубчастих коліс має внутрішнє зачеплення зубців, що дає можливість обертальному руху траверзи, при цьому передаточне відношення зубчастих коліс складає 2:1, що збільшує габаритні розміри і масу самого пристрою, ускладнює виготовлення та підвищує вимоги до співвісності коліс. В основу корисної моделі покладена задача створити такий креслярський пристрій для відтворювання цисоїди, в якому введенням нових елементів та зв'язків, забезпечилось би підвищення технологічності виготовлення пристрою. Поставлена задача вирішується тим, що креслярський пристрій для відтворення цисоїди, що містить основу, на якій встановлені з можливістю взаємодії зубчасті колеса, перше з яких з'єднано з кулісою, а друге виконано зі зовнішнім зачепленням та з'єднано з траверзою, причому куліса і траверза з'єднані між собою діадою повзунів, згідно з корисною моделлю, додатково оснащений напрямною, шарнірним повзуном, закріпленим на другому зубчастому колесі, а траверза з'єднана з напрямною та шарнірним повзуном, при цьому перше зубчасте колесо виконано зі зовнішнім зачепленням. Оснащення креслярського пристрою додатковою напрямною, шарнірним повзуном, закріпленим на другому зубчастому колесі, з'єднання траверзи з напрямною за допомогою шарнірного повзуна дає можливість забезпечити прямолінійний рух траверзи, що в свою чергу дає можливість використати зубчасті колеса з зовнішнім зубчастим зачепленням, зменшує габаритні розміри пристрою, спрощує його виготовлення, що підвищує технологічність виготовлення пристрою, при цьому не знижуючи точності відтворення цисоїди. На кресленні приведена кінематична схема пристрою. Пристрій містить основу 1, на якій закріплена з можливістю обертання пара зубчастих коліс 2 та 3 з зовнішнім зачепленням, до першого зубчастого колеса 2 жорстко кріпиться куліса 4, а до другого зубчастого колеса 3 кріпиться шарнірний повзун 5. Траверза 6 встановлена в напрямну 7 та з'єднана з другим зубчастим колесом 3, за допомогою шарнірного повзуна 5. Куліса 4 і траверза 6 з'єднані між собою діадою повзунів 8, в якій встановлено пишучий пристрій. Передаточне відношення пари зубчастих коліс – U2.3 = 1. Пристрій дозволяє відтворювати цисоїду згідно з рівнянням: x3 (1) 2  x , де: 2 - міжцентрова відстань О1 О2, (ОО1 = ОО2= а). Пристрій працює наступним чином: При обертанні пари зубчастих коліс 2 і 3, куліса 4 повертається разом з першим колесом 2, при цьому траверза 6 отримує рух від другого зубчастого колеса 3 завдяки закріпленому на ньому шарнірному повзуну 5. Встановлення траверзи 6 в напрямну 7 забезпечує їй отримання зворотно-поступального прямолінійного руху відносно осі координат. При взаємному русі траверзи 6 та куліси 4 отримує рух діада повзунів 8, та враховуючи те, що передаточне відношення між колесами U2.3 = 1, пишучий пристрій вмонтований в діаду повзунів 8 (на кресленні не показано) т.В, відтворює криву по рівнянню (1). y2  45 50 1 UA 85197 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Креслярський пристрій для відтворення цисоїди, що містить основу, на якій встановлені з можливістю взаємодії зубчасті колеса, перше з яких з'єднано з кулісою, а друге виконано зі зовнішнім зачепленням та з'єднано з траверзою, причому куліса і траверза з'єднані між собою діадою повзунів, який відрізняється тим, що додатково оснащений напрямною, шарнірним повзуном, закріпленим на другому зубчастому колесі, а траверза з'єднана з напрямною та шарнірним повзуном, при цьому перше зубчасте колесо виконано зі зовнішнім зачепленням. Комп’ютерна верстка С. Чулій Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Makatiora Dmytro Anatoliiovych

Автори російською

Макатера Дмитрий Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: B43L 11/00

Мітки: пристрій, відтворення, цисоїди, креслярський

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-85197-kreslyarskijj-pristrijj-dlya-vidtvorennya-cisodi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Креслярський пристрій для відтворення цисоїди</a>

Подібні патенти