Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Щітка для волосся типу, яка має: ручку (1), трубчасте тіло (2), яке має отвори (21), крізь які виходять волокна (41), прикріплені по гвинтовій лінії до центральної вставки (4), та передній ковпачок (3), що виконаний з можливістю закривання переднього кінця згаданого трубчастого тіла, яка відрізняється тим, що трубчасте тіло (2) виготовлене з алюмінієвої пластини, що має, принаймні на її зовнішній поверхні, покриття з штучного пластичного матеріалу, як наприклад вінілфторидного полімеру, який має властивості неприлипання та високу стійкість до хімічних агентів.

2. Щітка за п. 1, яка відрізняється тим, що має отвори (21), виконані на трубчастому тілі (2), які мають форму багатокутника і розташовані з формуванням ялинкового профілю, формуючи похилі лінії відносно її поздовжньої осі.

3. Щітка за п. 2, яка відрізняється тим, що вона має ромбовидні отвори (21).

4. Щітка за п. 2 або п. 3, яка відрізняється тим, що має краї отворів (21), які скошені, таким чином закінчуючись конічністю (21а, 21b), утвореною відповідно на внутрішній та зовнішній поверхні трубчастого тіла (2).

5. Щітка за будь-яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що має відстань між сусідніми отворами, яка дорівнює або менша 2 міліметрів.

6. Щітка за п. 1, яка відрізняється тим, що має покриття трубчастого тіла, яке є політетрафторетиленом (Teflon®).

7. Щітка за п. 1, яка відрізняється тим, що має волокна (41), які виготовлені з нейлонової щетини, іонізованої за допомогою випромінювання.

Текст

1. Щітка для волосся типу, яка має: ручку (1), трубчасте тіло (2), яке має отвори (21), крізь які виходять волокна (41), прикріплені по гвинтовій лінії до центральної вставки (4), та передній ковпачок (3), що виконаний з можливістю закривання переднього кінця згаданого трубчастого тіла, яка відрізняє ться тим, що тр убчасте тіло (2) виготовлене з алюмінієвої пластини, що має, принаймні на її зовнішній поверхні, покриття з штучного пластичного матеріалу, як наприклад вінілфторидного C2 2 (19) 1 3 85155 лярно з нього внаслідок того факту, що зазвичай отвори є круглими, що змушує більшість з волокон трохи нахилятися, перешкоджаючи гладкому ковзанню волосся по щітці, і роблячи ефективний контакт з поверхнею трубчастого тіла, таким чином значно знижуючи ефективність щітки особливо під час випрямляння волосся та виконання м'я ких хімічних завивок. У цьому типі щіток отвори трубчасто го тіла головним чином виконані за допомогою вирубного елемента на алюмінієвій пластині і під час цього процесу по усіх краях отворів на одній із сторін алюмінієвої пластини залишаються малі дефекти. Присутність цих дефектів стає важливою проблемою під час збирання різних деталей, що формують щітк у, або під час використання неї, оскільки у випадку дефектів, які залишаються на внутрішній стороні трубки, вони стають засобами утримування волокон від проходження крізь трубчасте тіло, тоді як у випадку, коли дефекти знаходяться на зовнішній стороні трубчастого тіла, вони є такими гострими, що можуть ушкодити волосяні сосочки. Якщо бажано, щоб малі дефекти залишалися на одній конкретній стороні трубчастого тіла, то алюмінієві пластини, з яких будуть формуватися трубчасті тіла щіток, повинні поміщатися у певне положення, тоді дефекти можуть усі знаходитися на одній і тій же стороні, проте це уповільнює процес виробництва. Відома [іспанська корисна модель ES1049859U, яка належить пані Марті Муро де Леон], описує щітку, яка сформована ручкою або захватом, що має на одному кінці циліндричну ділянку, на якій на її видимій стороні виконана кругла канавка, куди вставляється кінець алюмінієвого циліндричного тіла, який має на своїй поверхні певну кількість круглих отворів. Все це покривається алюмінієвою пластиною, виконаною у вигляді сита з липкого матеріалу, у якому виконано велику кількість виступів для волосся, при цьому тіло закінчується ковпачком у точці, де воно стикується з встановленим ситом. Ця щітка не має жодного покриття, що є нелипким або стійким до хімічних речовин, за виключенням описаного сита. Окрім того, волокна цієї щітки не виходять крізь отвори як у традиційних щі тках, проте ви ходять із згаданого сита, залишаючи алюмінієвий циліндр порожнім для проходження гарячого повітря від фену крізь круглі отвори, які діють як вікна для проходження повітря, а не для проходження волокон, прикріплених до центральної вставки. Це встановлене на циліндрі липке сито може утворювати елемент для накопичення хімічних сполук, використовуваних під час розчісування, оскільки воно головним чином виготовлене з текстильного матеріалу і приймає конфігурацію пластини Velcro®, що становить одну з проблем, яку намагаються вирішити. Також відома [заявка на патент WO03024271 компанії Plasticos Vandux De Colombia], у якій описується щітка з тілом, яке виконане як одна деталь, у якому передбачено одну ділянку для ручки та одну ділянку для довгих волокон, які виступають з неї. Ця остання ділянка утворює основу ді 4 лянки довгих волокон, при цьому згадана основа має круглу або еліптичну форму, а волокна можуть бути розташовані по гвинтовій лінії серед інших елементів. Це тіло, виконане як одна деталь, може виготовлятися з таких матеріалів як дерево, пластик, алюміній або інше, проте його поверхня ніяким чином не захищена від налипання хімічних сполук, зазвичай використовуваних під час розчісування. Щітка цього винаходу представляє ряд технічних ознак, що дозволяють більш ефективне та оптимізоване застосуванні неї, забезпечуючи також довший термін експлуатації. Згідно з винаходом, щітка має алюмінієве трубчасте тіло з отворами та покрите зовні синтетичним пластичним матеріалом з властивостями, які забезпечують неприлипання, який володіє високою здатністю до теплопередачі та стійкістю до хімічних та фізичних агентів, який є політетрафторетиленом, також відомим як Teflon®. Беручи до уваги те, що алюміній має гарну теплопровідність, може досягатися однорідний розподіл тепла, підведеного за допомогою фену або подібного пристрою. Окрім того, покриття з політетрафторетилену подовжує період теплопередачі і забезпечує належний захист від ушкодження щітки, спричиненого дією компонентів у засобах, нанесених на волосся, забезпечуючи, таким чином, довший термін експлуатації щітки. Окрім того, внаслідок властивостей неприлипання цього покривного матеріалу, гарантується гладке проковзування волосся по трубчастому тілу щі тки, таким чином уникаючи будь-якого видьоргування волосся, а також забезпечується закривання волосяних сосочків, одержуючи, таким чином, більш блискуче та міцне волосся, а ніж при використанні традиційних щіток. Згідно з винаходом, отвори, виконані в трубчастому тілі, крізь які виходять волокна, мають форму багатокутника, зокрема ромбовидну форму, ι розташовані з утворенням ялинкового профілю так, що волокна можуть легко виходити під час збирання щітки. Ця ознака також робить волокна перпендикулярними до трубчастого тіла, забезпечуючи, таким чином, краще розчісування. Для додаткового полегшення виходу волокон крізь отвори трубчастого тіла під час збирання щітки, ця щітка має спеціальні характеристики, в основі яких лежить, з одного боку, той факт, що отвори розташовані вздовж похилих ліній відносно поздовжньої осі щітки, при цьому проміжок між цими отворами у формі багатокутника дорівнює або менший ніж 2 міліметри, за допомогою чого зменшується вага щітки, а також полегшується її використання, а, з іншого боку, те, що де фекти, утворені в результаті виконання отворів, на обох сторонах алюмінієвої пластини, є конічними. Внутрішня конічність сприяє виходу волокна крізь отвори трубчастого тіла, тоді як зовнішня конічність усуває наявність гострих дефектів на зовнішній поверхні трубчастого тіла, що можуть ушкодити волосяні сосочки. Волокна щітки виготовляються з нейлону, іонізованого за допомогою опромінення, яке забезпечує більшу міцність та стійкість під час її застосу 5 85155 вання внаслідок зміни, одержаної в їх молекулярній структурі під час опромінення. Застосування цих іонізованих волокон сприяє проковзуванню волосся між ними, уникаючи накопичення статичного заряду у волоссі і, тому, небажаних ефектів, що створює таке накопичення. Для завершення представленого опису та для полегшення розуміння характеристик винаходу, надається ряд креслень, на яких для ілюстрації, а не для обмеження, зображено наступне: Фігура 1 зображає вид піднятої щітки, розрізаної в поздовжньому напрямі вертикальною площиною. Фігура 2 зображає вид горизонтальної проекції алюмінієвої пластини з отворами, з якої формується трубчасте тіло щітки. Фігура 3 зображає вид з торця щітки в частині, у якій присутнє трубчасте тіло. Фігура 4 зображає в перспективі зовнішню конічність отворів на трубчастому тілі. Фігура 5 зображає поперечний переріз одного з отворів трубчастого тіла, таким чином дозволяючи оглядати його внутрішню та зовнішню конічність. Переважний варіант виконання винаходу Як можна побачити на згаданих фігурах, щітка має ручку (1), з'єднану м ундштуком з трубчастим тілом (2), яке є порожнистим та має вставку (4) з отворами, яка закривається на протилежній стороні ковпачком (3) та знаходиться в центрі трубча 6 стого тіла, і навколо неї по гвинтовим лініям розміщений пучок волокон (41). Волокна (41) виходять крізь отвори (21) трубчастого тіла (2), при цьому ці волокна (41) виготовлені з нейлонової щетини, іонізованої випромінюванням. Трубчасте тіло (2) виготовляється з алюмінієвої пластини, покритої зовні політетрафторетиленом. Отвори (21) мають ромбовидну форму і розташовані з утворенням ялинкового профілю, формуючи похилі лінії відносно поздовжньої осі щітки з проміжком між ними, який дорівнює або менше 2 міліметрів. Як можна побачити на фігура х 4 та 5, краї отворів (21) або на внутрішній стороні або на зовнішній стороні трубчастого тіла (2) скошені, закінчуючись конічністю (21а та 21b). Внутрішня конічність сприяє доступу волокон (41) до отворів (21) під час збирання щітки і їх виходу з неї, тоді як зовнішня конічність (21b) усуває гострі краї на зовнішній поверхні трубчастого тіла (2), які можуть ушкодити волосяні сосочки. Після достатнього опису задачі винаходу, а також прикладу переважного варіанту його виконання, підкреслюється, що матеріали, форма, розмір та розміщення описаних елементів можуть змінюватися за умови, що це не означає зміну характеристик винаходу, який заявлено наступним чином. 7 Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 85155 8 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Hair brush

Автори англійською

Bernat Bernat Josep Maria

Назва патенту російською

Щетка для волос

Автори російською

Бернат Бернат Хосе Мария

МПК / Мітки

МПК: A46B 7/00, A46B 5/00

Мітки: щітка, волосся

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-85155-shhitka-dlya-volossya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Щітка для волосся</a>

Подібні патенти