Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Головний гальмівний циліндр, в корпусі якого розташовано первинний і вторинний поршні з пружинами, утворюючи первинну і вторинну порожнини стиснення, в канавці між торцями вторинного поршня, ущільненими відносно стінки корпусу, сформовано компенсаційну порожнину первинної порожнини стиснення, в центральному отворі вторинного поршня розміщено підпружинений клапан первинної порожнини стиснення, виконаний з можливістю роз'єднування цих порожнин, в донній частині корпусу, де сформовано компенсаційну порожнину вторинної порожнини стиснення, встановлено підпружинений клапан вторинної порожнини стиснення з елементами керування, механічно пов'язаними з вторинним поршнем, який відрізняється тим, що в корпусі виконано радіальний отвір, в якому встановлено упор вторинного поршня з можливістю механічної взаємодії з бічними стінками канавки, виконаної між торцями вторинного поршня, а елемент керування клапаном первинної порожнини стиснення виконано у вигляді двоплечого важеля, розміщеного в радіальному отворі, виконаному у вторинному поршні, причому одне плече важеля механічно пов'язано з штовхачем клапана первинної порожнини стиснення, а друге плече важеля виконано з можливістю механічного контакту з упором вторинного поршня в початковому положенні.

Текст

Головний гальмівний циліндр, в корпусі якого розташовано первинний і вторинний поршні з пружинами, утворюючи первинну і вторинну порожнини стиснення, в канавці між торцями вторинного поршня, ущільненими відносно стінки корпусу, сформовано компенсаційну порожнину первинної порожнини стиснення, в центральному отворі вто C2 1 3 85132 тині корпусу циліндра. Вторинний поршень має широку проточку, створюючу між ущільненими торцями поршня і стінкою циліндра порожнину, сполучену з компенсаційним каналом, причому ця порожнина радіальним і осьовим отвором сполучена з порожниною тиску первинного поршня. Осьовий отвір закритий центральним клапаном, навантаженим пружиною. В початковому положенні клапан примусово відкривається штоком, який сполучений з первинним поршнем. В даній частині корпусу циліндра виконаний канал, сполучений з компенсаційним бачком. Канал закривається клапаном, який аналогічний клапану, розташованому у вторинному поршні. Між даною частиною корпусу циліндра і переднім торцем вторинного поршня, а також між заднім торцем вторинного і переднім торцем первинного поршня встановлені, попередньо стиcнути зворотні пружини поршнів. Недоліком цього головного гальмівного циліндра є велика зона нечутливості в початковому положенні, яка визначається сумою зазорів в клапанах (в початковому положенні), оскільки вони закриваються послідовно, тому, що закриття кожного клапана визначається рухом різних елементів, а саме первинного і вторинного поршнів. Характер руху поршнів визначається співвідношенням зусиль їх зворотних пружин. Якщо пружина первинного поршня слабка, то спершу закриється клапан первинної порожнини і тільки тоді закриється другий клапан, якщо слабка пружина вторинного поршня, то відповідно впершим закриється клапан вторинної порожнини, а потім клапан первинної. У основу винаходу поставлена задача вдосконалення робочого процесу головного гальмівного циліндра шляхом управління клапанами рухом спільного елемента - вторинного поршня, що дозволяє зменшити зону нечутливості в початковому положенні. Рішення вказаної задачі досягається за рахунок того, що головний гальмівний циліндр, в корпусі якого розташовані первинний і вторинний поршні з пружинами, що утворюють первинну і вторинну порожнини стиснення, в канавці між торцями вторинного поршня, ущільненими відносно стінки корпусу, сформована компенсаційна порожнина первинної порожнини стиснення, в центральному отворі вторинного поршня розміщений підпружинений клапан первинної порожнини стиснення, виконаний з можливістю роз'єднування цих порожнин, в донній частині корпусу, в якій сформована компенсаційна порожнина вторинної порожнини стиснення, встановлений підпружинений клапан вторинної порожнини стиснення з елементами управління, механічно пов'язаними з вторинним поршнем згідно винаходу в радіальному отворі, виконаному в корпусі, встановлений упор вторинного поршня з можливістю механічної взаємодії з бічними стінками канавки, виконаної між торцями вторинного поршня, а елемент управління клапаном первинної порожнини стиснення виконаний у вигляді двуплечого важеля, розміщеного в радіальному отворі вторинного поршня, причому одне плече важеля механічно пов'язано з 4 штовхачем клапана первинної порожнини стиснення, а друге плече важеля виконано з можливістю механічного контакту з упором вторинного поршня в початковому поляганні. Суть винаходу пояснюється на кресленнях: На Фіг.1 - подовжній переріз головного гальмівного циліндра; На Фіг.2 - збільшений переріз клапана у донної частині корпусу; На Фіг.3 - збільшений переріз клапана у вторинному поршні. На прикладених кресленнях зображений головний гальмівний циліндр тандемного типу, що має корпус 1, в якому розміщені первинний і вторинний поршні, позначені 2 і 3 відповідно. При цьому первинний поршень 2 виконаний у вигляді ущільненої щодо корпусу 1 деталі з можливістю механічної взаємодії з штоком педалі гальма або штоком вакуумного (або будь-якого іншого типу) підсилювача. Вторинний поршень 3 виконаний з двома ущільненнями 4 і 5, центральним отвором 6, радіальним отвором 7, подовжнім пазом 8 і кільцевою канавкою 9. Вторинний поршень 3 сполучений з первинним поршнем 1 за допомогою пружини 10. Причому пружина 10 заздалегідь стиснуто за допомогою втулки 11, штанги 12 із заплечиками і п'я ти 13. При цьому втулка 11 і штанга 12 виконані з можливістю відносного переміщення при стисненні пружини 10. Між донною частиною 14 корпусу 1 і вторинним поршнем З встановлена пружина 15. Пружина 15 утримує вторинний поршень 3 біля упору вторинного поршня 16. Між первинним поршнем 2, вторинним поршнем 3 і стінками корпусу 1 сформована первинна порожнина стиснення 17. Між вторинним поршнем 3, стінками корпусу 1 сформована вторинна порожнина стиснення 18. Робоча частина упору 16 вторинного поршня 3, закріпленого на корпусі 1, входить в подовжній паз 8 вторинного поршня 3. Між робочою частиною упору 16 вторинного поршня 3 і торцевою стінкою подовжнього паза 8 вторинного поршня 3 розміщено ведуче плече важеля 19, управління центральним клапаном 20 первинної порожнини стиснення 17, розташованого в центральному отворі 6 поршня 3. Центральний клапан 20 первинної порожнини стиснення 17 складається із затвора 21, навантаженого пружиною 22 у бік сідла 23, і хвостовика з штовхачем 24. Центральний клапан 25, вторинної порожнини стиснення 18, розташований в отворі 26 донної частини 14 корпусу 1 і складається із затвора 27 навантаженого пружиною 28 у бік сідла 29 і хвостовика 30 із заплечиками. Пружина 28 встановлена на п'яті 31, закріпленій на донній частині 14 корпусу 1, а заплечики хвостовика 30 виконані з можливістю механічної взаємодії з упором, встановленим на вторинному поршні 3. Упор центрального клапана 25 вторинної порожнини виконаний у вигляді штанги 32 і втулки 33, закріпленої на поршні 3. Причому штанга 32 і втулка 33 виконані з можливістю відносного переміщення при русі поршня 3. Кільцева канавка 9 поршня 3 і стінки корпусу 1 утворюють компенсаційну порожнину 34, що спо 5 85132 лучається з резервуаром рідини. Центральний клапан 20 виконаний з можливістю з'єднання і роз'єднування компенсаційної порожнини 34 і первинної порожнини стиснення 17. Отвір в донній частині 14 корпусу 1 утворює компенсаційну порожнину 35, що сполучається з резервуаром рідини. Центральний клапан 25 виконаний з можливістю повідомлення і роз'єднування компенсаційної порожнини 35 і вторинної порожнини стиснення 18. Порожнини стиснення 17 і 18 за допомогою отворів 36 і 37 сполучаються з гальмівними контурами. У початковому положенні головного гальмівного циліндра пружина 15 притискує вторинний поршень 3 у бік упору 16 вторинного поршня 3. При цьому ведуче плече важеля 19 взаємодіє з робочою частиною упору вторинного поршня 16, а його ведене плече впливає на штовхач хвостовика 24 і утримує затвор 21 у відведеному положенні від сідла 23, долаючи зусилля пружини 22. При цьому клапан 20 забезпечує з'єднання порожнин 17 і 34. Також поршень 3, розташований біля упору 16 діє, за допомогою втулки 33 і штанги 32, на заплечики хвостовика 30 і утримує затвор 27 у відведеному положенні від сідла 29, долаючи зусилля пружини 28. Первинний поршень 2 розташовується на відстані, визначеній втулкою 11 і штангою 12, від вторинного поршня 3 за допомогою пружини 10. Причому в початковому положенні зусилля пружини 15 менше зусилля пружини 10, заздалегідь стиснутої між втулкою 11 і п'ятою 13. При гальмуванні водій натискає на педаль, і шток діє на первинний поршень 2. Оскільки зусил 6 ля пружини 10 більше зусилля пружини 15, то поршні 2 і 3 почнуть одночасно переміщатися. Після початку руху поршнів 2 і 3, бічна стінка подовжнього паза 8 відокремлюється від робочої частини упору 16, звільняючи при цьому ведуче плече важеля 19, і пружина 22 перемістить затвор 21 у бік сідла 23, закриє клапан 20 і роз'єднає порожнини 17 і 34. Одночасно з цим втулка 33 і штанга 32 переміщаючись, звільняють хвостовик 30, і пружина 28 переміщає хвосто вик 30 із затвором 27 у бік сідла 29, клапан 25 закривається і роз'єднує порожнини 18 і 35. Подальший рух поршнів викликає підвищення тиску в порожнинах стиснення 17, 18 і відповідних гальмівних контурах. Порівняння технічного рішення, що заявляється, з рівнем техніки по науково-технічній і патентній документації на дату пріоритету в основній і суміжній рубриках показує, що сукупність істотних ознак рішення, яке заявляється, раніше не була відома, отже, воно відповідає умові патентоспроможності «новизна». Аналіз відомих те хнічних рішень в даній області те хніки показав, що запропонований пристрій має ознаки, які відсутні у відомих те хнічних рішеннях, а використовування їх в сукупності ознак, що заявляються, дає можливість одержати новий технічний ефект, отже, запропоноване технічне рішення має рівень винахідництва в порівнянні з існуючим рівнем техніки. Запропоноване технічне рішення промислове застосовне, оскільки може бути виготовлено промисловим способом, працездатне, здійснено і відтворено, отже, відповідає умові патентоспроможності «промислова придатність». 7 Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 85132 8 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Brake master cylinder

Автори англійською

Shuklinov Serhii Mykolaiovych, Skliarov Viacheslav Mykolaiovych

Назва патенту російською

Главный тормозной цилиндр

Автори російською

Шуклинов Сергей Николаевич, Скляров Вячеслав Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B60T 11/16

Мітки: головний, гальмівний, циліндр

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-85132-golovnijj-galmivnijj-cilindr.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Головний гальмівний циліндр</a>

Подібні патенти