Лінія підготовки комплексних наповнювачів при виробництві преміксів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Лінія підготовки комплексних наповнювачів при виробництві преміксів, яка містить сепаратор, наддозаторні бункери, живильники-розвантажувачі, багатокомпонентний дозатор, змішувач періодичної дії, наддробарний бункер, молоткову дробарку, просіювач, яка відрізняється тим, що додатково містить чотири норії, магнітні сепаратори, перекидні клапани, бункери для відволожування, конвеєр, при цьому вихід з першої норії сполучений з входом сепаратора, вихід з якого через перший магнітний сепаратор сполучений з наддозаторними бункерами, виходи з бункерів через живильники-розвантажувачі сполучені з першим та другим входами багатокомпонентного дозатора, а вихід з бункера через живильник-розвантажувач сполучений з входом перекидного клапана, перший вихід якого сполучений з третім входом багатокомпонентного дозатора, а другий вихід з першою норією, вихід з бункера через живильник-розвантажувач сполучений з входом перекидного клапана, перший вихід якого сполучений з четвертим входом багатокомпонентного дозатора, а другий вихід сполучений з першою норією, вихід з багатокомпонентного дозатора сполучений з входом змішувача періодичної дії, вихід якого сполучений з входом перекидного клапана, перший вихід якого сполучений з першим входом наддробарного бункера, а другий вихід через конвеєр сполучений з третьою норією, вихід якої сполучений з входом просіювача, перший вихід якого сполучений з другим входом наддробарного бункера, а другий вихід через магнітний сепаратор сполучений з першим входом другої норії, вихід наддробарного бункера через магнітний сепаратор сполучений з входом молоткової дробарки, вихід якої сполучений з другим входом другої норії, вихід другої норії сполучений з входом оперативних бункерів для відволожування, виходи яких сполучені з четвертою норією.

Текст

Лінія підготовки комплексних наповнювачів при виробництві преміксів, яка містить сепаратор, наддозаторні бункери, живильникирозвантажувачі, багатокомпонентний дозатор, змішувач періодичної дії, наддробарний бункер, молоткову дробарку, просіювач, яка відрізняється тим, що додатково містить чотири норії, магнітні сепаратори, перекидні клапани, бункери для відволожування, конвеєр, при цьому вихід з першої норії сполучений з входом сепаратора, вихід з якого через перший магнітний сепаратор сполучений з наддозаторними бункерами, виходи з бункерів через живильники-розвантажувачі сполучені з C2 2 (19) 1 3 85122 Найбільш близьким до винаходу, що заявляється, за сукупністю ознак, є лінія підготовки висівок, як наповнювача для преміксів [див. патент до корисної моделі Російської Федерації №41581, опубліковано в 2004 році]. Комплект обладнання лінії, яка містить фільтр-циклон зі шлюзовим затвором, сепаратор або просіювача, бункера та/або силосі для зберігання висівок, які мають живильники-розвантажувачі, просіювач, наддробарні бункера, дробарки, циклони, шнек - розподільник, бункера та/або силосі для підготовлених висівок, які мають живильники, багатокомпонентний дозатор, порційний змішувач, бункер для адсорбенту, у якості якого застосовують бентоніт, які встановлені у технологічній послідовності та об'єднані між собою безпосередньо або за допомогою розподілювачів і транспортних засобів, а бункера або силосі для зберігання висівок об'єднанні безпосередньо з просіювачем. Дане рішення обрано прототипом. Прототип і винахід, що заявляється, мають такі спільні ознаки: - сепаратор; - наддозаторні бункера для зберігання висівок, які мають живильники-розвантажувачі; - просіювач; - наддробарні бункера; - дробарка; - багатокомпонентний дозатор; - порційний змішувач. Але лінія за прототипом не забезпечує можливість ефективного отримання комплексних наповнювачів. В основу винаходу, що заявляється, поставлена задача розробити лінію порційної підготовки комплексних наповнювачів, в якій шляхом складання сумішей з висівок пшеничних та вапнякового борошна у різних співвідношеннях, здрібнення у молотковій дробарці, а також їх відволожування в оперативних бункерах, забезпечити ефективне отримання комплексних наповнювачів з заданими фізичними властивостями відповідно призначенню. Поставлена задача вирішена лінією порційної підготовки комплексних наповнювачів трьох видів: наповнювач - 1, наповнювач – 2, наповнювач 3, що містить норію, скальператор для очищення сировини, магнітний сепаратор для вилучення металевих домішок, який встановлено під скальператором, наддозаторні букера, які мають живильники-розвантажувачі, перекидні клапани для зміни руху висівок пшеничних, вапнякового борошна в залежності від їх якості, багатокомпонентний дозатор для дозування висівок пшеничних та вапнякового борошна у співвідношенні відповідно призначенню комплексних наповнювачів за фізичними властивостями, порційний змішувач для отримання однорідної суміші інгредієнтів, перекидний клапан для зміни направлення руху суміші інгредієнтів в залежності від розмірів їх частинок, наддробарний бункер, магнітний сепаратор, молоткову дробарку, норію, яка подає в оперативні бункера для відволожування суміші інгредієнтів, а також конвеєр, норію, на які надходять суміші інгредієнтів, просіювач для відокремлення крупної 4 фракції від дрібної фракції суміші інгредієнтів, сходова фракція суміші інгредієнтів з сита з розміром отворів 1,2мм х 1,2мм, подасться в наддробарний бункер, на магнітний сепаратор, де здійснюється вилучення металомагнітних домішок, здрібнюється у молотковій дробарці, проходова фракція скрізь сита з розміром отворів 1,2мм х 1,2мм направляється у магнітний сепаратор, який встановлено над башмаком норії, здрібнена сходова фракція та очищена проходова фракція об'єднуються та направляються на башмак норії, яка подає в бункера для відволожування суміші частинок висівок пшеничних та вапнякового борошна. Підвищення ефективності отримання комплексних наповнювачів можна пояснити наступним. При змішуванні висівок пшеничних, масова частка вологи яких від 12 до 17%, з нейтральним сухим наповнювачем - вапняковим борошном, масова частки вологи якого від 0,5 до 1%, попередньо зважених відповідно призначенню комплексних наповнювачів у співвідношеннях 75:25 для наповнювача - 1, який призначено для підготовки попередніх сумішей вітамінних препаратів, виробництва вітамінних преміксів, 15:85 для наповнювача - 2, який призначенодля підготовки попередніх суміші мінеральних інгредієнтів, виробництва мінеральних преміксів, 50:50 для наповнювача - 3, який призначено для виробництва комплексних преміксів, при відволожуванні на протязі 4 годин в оперативних бункерах, де відбувається перерозподіл фізично - вільнозв'язаної вологи капілярів між частинками інгредієнтів у складі суміші в межах від 2,5 до 9,5%, отримуємо комплексні наповнювачі, без попереднього процесу сушіння вологих висівок пшеничних. Такі комплексні наповнювачі мають фізичні властивості, які майже збігаються з фізичними властивостями сучасних вітамінних препаратів, сполук мікро-, макроелементів, що забезпечує рівномірний розподіл як біологічно активних речовин, так і висококонцентрованих їх сумішей, їх стабільність, при підготовки попередніх сумішей та при виробництві вітамінних, мінеральних, комплексних преміксів, а також покращує якість та гігроскопічні властивості готової продукції. Заявлена лінія підготовки комплексних наповнювачів при виробництві преміксів зображена на кресленні. Лінія підготовки комплексних наповнювачів при виробництві преміксів містить першу норію 1, вихід якої сполучений з входом сепаратора 2 для очищення сировини від некормових домішок через магнітний сепаратор 3 для очищення від металомагнітних домішок, сполучений з наддозаторгшми бункерами 4, 5, 6, 7. Виходи з бункерів 6, 7 через живильники-розвантажувачі 8, 9 сполучені з першим та другим входами багатокомпонентного дозатора 12. Вихід з бункера 5 через живильникрозвантажувач 10 сполучений з входом перекидного клапана 22. Перший вихід перекидного клапана 22 сполучений з третім входом багатокомпонентного дозатора 12, а другий вихід - з першою норією 1 для підсушування та додаткового очищення при необхідності в залежності від якості сировини. Вихід з бункера 4 через живильник 5 85122 розвантажувач 11 сполучений з входом перекидного клапана 23, перший вихід якого сполучений з четвертим входом багатокомпонентного дозатора 12. Другий ви хід перекидного клапана 23 сполучений з першою норією 1 для підсушування та додаткового очищення при необхідності в залежності від якості сировини. Вихід з багатокомпонентного дозатора 12 сполучений з входом змішувача періодичної дії 13 з лопатевим перемішуючим пристроєм, вихід якого сполучений з входом перекидного клапана 24 для зміни руху продукту в залежності від розміру частинок інгредієнтів суміші. Перший вихід перекидного клапана 24 сполучений з першим входом наддробарного бункера 24, а другий ви хід з конвеєром 26 для переміщення інгредієнтів, який сполучений з третьою норією 18. Вихід третьої норії 18 сполучений з входом просіювача 16, на який подаються суміші інгредієнтів, де встановлено сито з розміром отворів 1,2мм х 1,2мм, перший вихід якого сполучений з другим входом наддробарного бункера 14 для подачі крупної фракції, отриманою сходом з сита з розміром отворів 1,2мм х 1,2мм, а другий вихід через магнітний сепаратор 21, де вилучають металомагнітні домішки з дрібної фракції, отриманою проходом з сита з розміром отворів 1,2мм х 1,2мм, сполучений з першим входом другої норії 17. Ви хід наддробарного бункера 14 через магнітний сепаратор 20 для вилучення металомагнітних домішок з суміші інгредієнтів сполучений з входом молоткової дробарки 15 для здрібнення суміші інгредієнтів або крупної фракції суміші інгредієнтів. Вихід другої норії 17 сполучений з входами оперативних бункерів 25 для відволожування частинок інгредієнтів сумішей, виходи яких сполучені з четвертою норією 19, на яку подаються комплексні наповнювачі з оперативних бункерів 25. Лінія працює наступним чином. Висівки пшеничні, вапнякове борошно за допомогою норії 1 надходять у сепаратор 2 для очищення сировини від некормових домішок, потім за допомогою самопливу у магнітний сепаратор 3 для очищення від металомагнітних домішок, спрямовуються в наддозаторні бункери 4, 5, 6, 7, під якими розташовані живильники-розвантажувачі 8, 9, 10, 11. Під живильниками-розвантажувачами 10, 11 встановлені перекидні клапани 22, 23, за допомогою яких передбачено подача висівок пшеничних, вапнякового борошна на першу норію 1 для підсушування та додаткового очищення в залежності від якості сировини або у багатокомпонентний дозатор 12. Живильники-розвантажувачі 8, 9 безпосередньо подають очищені висівки пшеничні, вапнякове борошно у багатокомпонентний дозатор 6 7, де інгредієнти дозуються у певному співвідношенні в залежності від призначення комплексних наповнювачів. Після цього відвантаженні інгредієнти направляються у змішувач періодичної дії 13 з лопатевим перемішуючим пристроєм, де змішуються па протязі 4-х хвилин при частоті обертання вала змішувача 1,33с-1. Суміш інгредієнтів направляється через перекидний клапан 24 в наддробарний бункер 14, якщо розміри частинок компонентів більше ніж 1,2мм, а за масою складають більше ніж 50% від маси суміші, або на конвеєр 26, норією 18 на просіювач 16, де встановлено сито з розміром отворів 1,2мм х 1,2мм для відокремлення крупної фракції, маса якої складає біля 30% від маси суміші та подається в наддробарний бункер 14. З наддробарного бункеру 14 суміш інгредієнтів подається у магнітний сепаратор 20, де вилучаються металомагнітні домішки. З магнітного сепаратора 20 суміш інгредієнтів подається у молоткову дробарку 15, де здрібнюється до розмірів частинок не більше ніж 1,2мм. Здрібнені інгредієнти суміші та дрібна фракція - прохід з сита з розміром отворів 1,2мм х 1,2мм просіювача 16, яка попередньо очищена від металомагнітних домішок у магнітному сепараторі 20 та норією 17 подаються в оперативні бункери 25. В оперативних бункерах 25 суміш інгредієнтів комплексних наповнювачів находиться на протязі 4-х годин для відволожування. За цей час відбувається перерозподіл вологи між частинками інгредієнтів за рахунок фізично - ільнозв'язаної вологи капілярів. Отримані комплексні наповнювачі, співвідношення інгредієнтів яких у суміші залежать від призначення норією 19 направляються для підготовки попередніх сумішей вітамінних препаратів, сполук мікро-, макроелементів. Наповнювач - 1 використовується для виробництва вітамінних преміксів, наповнювач - 2 - для мінеральних преміксів, наповнювач - 3 для комплексних преміксів. Запропонована лінія дозволяє одержувати комплексні наповнювачі (наповнювач - 1, наповнювач - 2, наповнювач - 3) з заданими фізичними властивостями, які майже збігаються з фізичними властивостями сучасних вітамінних препаратів, сполук мікро-, макроелементів, їх висококонцентрованих сумішей, покращити якість, стабільність БАР і гігроскопічні властивості готови х преміксів, уникнути енергоємного процесу сушіння висівок пшеничних, знизити витрати енергії на процес здрібнювання, зменшити собівартість готової продукції. Пропонуємо лінія підготовки комплексних наповнювачів є промислово застосованою. Вона може бути організована в умовах комбікормових заводах і цехах. 7 Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 85122 8 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Line for preparing complex fillers while making premixes

Автори англійською

Yehorov Bohdan Viktorovych, Makarynska Alla Vasylivna, Brazhenko Vira Yevhenivna

Назва патенту російською

Линия подготовки комплексных наполнителей при производстве премиксов

Автори російською

Егоров Богдан Викторович, Макаринская Алла Васильевна, Браженко Вера Евгеньевна

МПК / Мітки

МПК: A23K 1/10

Мітки: підготовки, лінія, преміксів, наповнювачів, виробництві, комплексних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-85122-liniya-pidgotovki-kompleksnikh-napovnyuvachiv-pri-virobnictvi-premiksiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Лінія підготовки комплексних наповнювачів при виробництві преміксів</a>

Подібні патенти