Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Комбінована система золошлаковидалення, що містить систему шлакових ванн котлів, сполучених охолоджувальними ваннами з первинними подрібнюваними шлаку та системою каналів з гвинтовим конвейером з приямками багерних насосів та пульпопроводами, та систему сухих золовловлювачів, сполучених системою самопливних каналів з гідравлічними соплами з приямками шламових насосів та пульпопроводами, яка відрізняється тим, що як самопливні гідравлічні канали з гідравлічними соплами застосовано систему пневмозолопроводів з секціями гвинтового конвеєра як змішувачів перед приямках шламових насосів.

Текст

Реферат: Комбінована система золошлаковидалення містить систему шлакових ванн котлів, сполучених охолоджувальними ваннами з первинними подрібнюваними шлаку та системою каналів з гвинтовим конвейером з приямками багерних насосів та пульпопроводами, та систему сухих золовловлювачів, сполучених системою самопливних каналів з гідравлічними соплами з приямками шламових насосів та пульпопроводами, причому як самопливні гідравлічні канали з гідравлічними соплами застосовано систему пневмозолопроводів з секціями гвинтового конвеєра як змішувачів перед приямках шламових насосів. UA 84672 U (54) КОМБІНОВАНА СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОВИДАЛЕННЯ UA 84672 U UA 84672 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до області промислового транспорту та може бути використана для евакуації золошлакових відходів у котлах великої потужності Відомо комбіновану систему золошлаковидалення, що містить систему шлакових ванн котлів, сполучених охолоджувальними ваннами з первинними подрібнювачами шлаку та системою шлакових каналів з гвинтовим конвеєром з приямками багерних насосів та пульпопроводами, та систему сухих золовловлювачів, сполучених системою самопливних каналів з гідравлічними соплами з приямками шламових насосів та пульпопроводами [1] (прототип). Недоліком відомої системи золошлаковидалення є велика кількість води на одиницю транспортованого матеріалу за рахунок використання системи самопливних гідравлічних каналів з соплами для транспортування золи, що призводить до зменшення ефективності подальшого гідротранспортування. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення комбінованої системи золошалковидалення шляхом того, що як самопливні канали з гідравлічними соплами застосовано систему пневмозолопроводів з секціями гвинтового конвеєра як змішувачів перед приямками шламових насосів, що дозволить транспортування золи без використання води до приямків шламових насосів, зменшити кількість води на одиницю транспортованого матеріалу та підвищити ефективність подальшого гідротранспорту. Поставлена задача вирішується тим, що у комбінованій системі золошлаковидалення, що містить систему шлакових ванн котлів, сполучених охолоджувальними ваннами з первинними подрібнювачами шлаку та системою каналів з гвинтовим конвеєром з приямками багерних насосів та пульпопроводами, та систему сухих золовловлювачів, сполучених системою самопливних каналів з гідравлічними соплами з приямками шламових насосів та пульпопроводами, відповідно до корисної моделі, як самопливні канали з гідравлічними соплами застосовано систему пневмозолопроводів з секціями гвинтового конвейера як змішувачів перед приямками шламових насосів. Застосування системи пневмозолопроводів з секціями гвинтового конвеєра як змішувачів перед приямками шламових насосів дозволить зменшити кількість води на одиницю транспортованого матеріалу та підвищити ефективність подальшого гідротранспорту. Технічна суть і принцип дії запропонованої системи комбінованого золошлаковидалення пояснюється кресленням, де зображена запропонована комбінована система, що містить систему шлакових ванн котлів 1, сполучених охолоджувальними ваннами 2 з первинними подрібнюваними шлаку 3 та системою шлакових каналів з гвинтовим конвеєром 4 з приямками 5 багерних насосів 6 та пульпопроводами 7, та систему сухих золовловлювачів 8, сполучених системою пневмозолопроводів 9 з секціями 10 гвинтового конвеєра як змішувачів з приямками 11 шламових насосів 12 і пульпопроводами 13. Комбінована система золошлаковидалення функціонує наступним чином. Шлак зі шлакових ванн котлів 1 потрапляє до охолоджувальних ванн 2, де після охолодження відбувається його подрібнення у первинних подрібнювачах шлаку 3, після чого потрапляє до системи шлакових каналів з гвинтовим конвеєром 4, якими транспортується до приямків 5 багерних насосів 6 і до пульпопроводів 7. Зола після уловлення системою сухих золовловлювачів 8 потрапляє до системи пневмозолопроводів 9, після чого у секціях 10 гвинтового конвеєра змішується із заданою кількістю води та транспортується до приямків 11 шламових насосів 12 та до пульпопроводів 13, що дозволить зменшити кількість води на одиницю транспортованого матеріалу та підвищити ефективність подальшого гідротранспорту. Джерело інформації: 1. Разработка раздельной системы золошлакоудаления на базе винтовых и спиральновинтовых конвейеров/ Ю.Г.Назмеев, СМ. Мургулис Э.В. Шамсутдинов, Э.А. Ахметов // Теплотехника: меж. вуз. темат. сб. науч. трудов. - Казань: Казан. Фил. Моск. энерг. ішститута, 1997. - С. 104-109. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Комбінована система золошлаковидалення, що містить систему шлакових ванн котлів, сполучених охолоджувальними ваннами з первинними подрібнюваними шлаку та системою каналів з гвинтовим конвейером з приямками багерних насосів та пульпопроводами, та систему сухих золовловлювачів, сполучених системою самопливних каналів з гідравлічними соплами з приямками шламових насосів та пульпопроводами, яка відрізняється тим, що як самопливні 1 UA 84672 U гідравлічні канали з гідравлічними соплами застосовано систему пневмозолопроводів з секціями гвинтового конвеєра як змішувачів перед приямках шламових насосів. Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Chernetska-Biletska Natalia Borysivna, Kovalenko Alim Oleksiiovych, Kapustin Denys Oleksiiovych

Автори російською

Чернецкая-Билецкая Наталья Борисовна, Коваленко Алим Алексеевич, Капустин Денис Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: F23J 1/02

Мітки: система, золошлаковидалення, комбінована

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-84672-kombinovana-sistema-zoloshlakovidalennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Комбінована система золошлаковидалення</a>

Подібні патенти