Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Бродильний апарат, що містить циліндричний корпус, сорочку охолодження, конічне днище, патрубки підведення і відведення середовища, запобіжний клапан та клапан санітарної обробки, який відрізняється тим, що він устаткований циркуляційним контуром по парогазовій фазі, циркуляційним контуром по парогазовій та парогазорідинній фазах з трубопроводами, засувками та компресором, барботером газової фази, датчиком рівня піни та контролером і скрубером-конденсатором з додатковим контуром у складі трубопроводів, насоса, запірної арматури і теплообмінника.

Текст

Реферат: Бродильний апарат містить циліндричний корпус, сорочку охолодження, конічне днище, патрубки підведення і відведення середовища, запобіжний клапан та клапан санітарної обробки. Бродильний апарат устаткований циркуляційним контуром по парогазовій фазі, циркуляційним контуром по парогазовій та парогазорідинній фазах з трубопроводами, засувками та компресором, барботером газової фази, датчиком рівня піни та контролером і скрубером-конденсатором з додатковим контуром у складі трубопроводів, насоса, запірної арматури і теплообмінника. UA 84644 U (54) БРОДИЛЬНИЙ АПАРАТ UA 84644 U UA 84644 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Бродильний апарат належить до технологічного обладнання, яке призначене для зброджування цукровмісних середовищ і може бути використаний в пивоварній, спиртовій, виноробній та квасній галузях. Відомий бродильний апарат [Маринченко В.О., Домарецький В.А., Шиян П.Л. та ін. Технологія спирту. - "Поділля-2000", 2003. - С. 163, рис. 9.1], що складається з циліндричного корпусу, сорочки охолодження, конічного днища, патрубків підведення і відведення середовища, запобіжного клапана та клапана санітарної обробки. Але вказаний апарат не забезпечує інтенсифікацію масообмінних процесів, стабілізацію оптимальної для бродіння концентрації спирту в середовищі апарату на рівні 5-6 %, що приводить до необхідності завершувати процес бродіння при концентрації спирту біля 9 %. В основу корисної моделі поставлена задача інтенсифікації масообмінних процесів, стабілізації оптимальної для бродіння концентрації спирту в середовищі апарату на рівні 5-6 % та подовження процесу бродіння в часі. Поставлена задача вирішується тим, що бродильний апарат складається з циліндричного корпусу, сорочки охолодження, конічного днища, патрубків підведення і відведення середовища, запобіжного клапана та клапана санітарної обробки. Згідно з корисною моделлю бродильний апарат встатковано циркуляційним контуром по парогазовій фазі, циркуляційним контуром по парогазовій та парогазорідинній фазах з трубопроводами, засувками та компресором, барботером газової фази, датчиком рівня піни та контролером і скрубером-конденсатором з додатковим контуром у складі трубопроводів, насоса, запірної арматури і теплообмінника. Причинно-наслідковий зв'язок між ознаками, що пропонуються, і результатом, що очікується, наступний. Забезпечення бродильного апарата циркуляційним контуром по парогазовій фазі, циркуляційним контуром по парогазовій та парогазорідинній фазах з трубопроводами, засувками та компресором, барботером газової фази, датчиком рівня піни та контролером і скрубером-конденсатором з додатковим контуром у складі трубопроводів, насоса, запірної арматури і теплообмінника дає можливість інтенсифікувати масообмінні процеси, стабілізувати оптимальну для бродіння концентрацію спирту в середовищі апарату на рівні 5-6 % та подовжити процес бродіння в часі. Таким чином, сукупність запропонованих ознак дозволяє забезпечити в повному обсязі очікуваний технічний результат. Суть корисної моделі пояснює креслення, де показано бродильний апарат. Він складається з циліндричного корпусу 1, сорочки охолодження 2, конічного днища 3, патрубків підведення 4 і відведення 5 середовища, запобіжного клапана 6, клапана санітарної обробки 7, циркуляційного контуру по парогазовій фазі 8, циркуляційного контуру по парогазовій та парогазорідинній фазах 9 з трубопроводами, засувками 10 та 11, компресором 12, барботером газової фази 13, датчиком рівня піни 14, контролером 15 і скруберомконденсатором 16 з додатковим контуром у складі трубопроводів, насоса 17, запірної арматури 18 і теплообмінника 19. Бродильний апарат працює наступним чином. Через патрубок 4 підведення середовища здійснюється заповнення об'ємів конічного днища 3 і циліндричного корпусу 1. У процесі бродіння відбувається насичення середовища діоксидом вуглецю, зростає внутрішній тиск в газовому просторі циліндричного корпусу. Компресором 12 парогазова суміш потрапляє при закритій засувці 10 і відкритій засувці 11 у скруберконденсатор 16, де здійснюється конденсація і відокремлення сконденсованої суміші води і спирту. А газова фаза СО2 подається в барботер 13 і диспергується в рідинне середовище, утворюючи поверхню поділу фаз. За рахунок масообміну між рідинною і диспергованою газовою фазами здійснюється насичення останньої парами спирту і води. Парогазові бульбашки виходять в об'єм газової фази апарату і цикл повторюється. За умови утворення піни в апараті спрацьовує датчик рівня піни 14 і контролер 15 закриває засувку 11 та відкриває засувку 10. В результаті на кілька секунд компресор створює підвищений тиск в газовій фазі апарату, який і гасить піну. Після цього засувка 10 закривається, засувка 11 відкривається і парогазовий потік спрямовується в скрубер-конденсатор з повторенням попереднього циклу. Конденсація парової фази здійснюється за рахунок її взаємодії з сумішшю води і спирту, циркуляція якої забезпечується насосом 17 з охолодженням в теплообміннику 19. Безперервне вилучення спирту з середовища бродильного апарату приводить до стабілізації концентрації спирту на рівні 5-6 %, що забезпечує вказані переваги. 1 UA 84644 U 5 Після завершення циклу бродіння середовище відводиться з апарату через патрубок відведення середовища 5. Запобіжний клапан 6 та клапан санітарної обробки 7 використовуються для технічної підготовки апарата до наступного циклу. Технічний результат полягає в можливості інтенсифікації масообмінних процесів, стабілізації оптимальної для бродіння концентрації спирту в середовищі апарату на рівні 5-6 % та подовження процесу бродіння в часі. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Бродильний апарат, що містить циліндричний корпус, сорочку охолодження, конічне днище, патрубки підведення і відведення середовища, запобіжний клапан та клапан санітарної обробки, який відрізняється тим, що він устаткований циркуляційним контуром по парогазовій фазі, циркуляційним контуром по парогазовій та парогазорідинній фазах з трубопроводами, засувками та компресором, барботером газової фази, датчиком рівня піни та контролером і скрубером-конденсатором з додатковим контуром у складі трубопроводів, насоса, запірної арматури і теплообмінника. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kryvorotko Volodymyr Mykhailovych, Sokolenko Anatolii Ivanovych, Maksymenko Iryna Fadeivna, Boiko Oleksii Olehovych

Автори російською

Криворотько Владимир Михайлович, Соколенко Анатолий Иванович, Максименко Ирина Фаддеевна, Бойко Алексей Олегович

МПК / Мітки

МПК: C12F 3/08

Мітки: апарат, бродильний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-84644-brodilnijj-aparat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Бродильний апарат</a>

Подібні патенти